Corona-update, 22 april

Geachte ouders, beste leerlingen,

Gisteravond kondigde het kabinet de maatregelen aan voor de periode vanaf 28 april. De boodschap voor het voortgezet onderwijs was: tot 1 juni blijven die scholen dicht. We gaan dus nog door op de huidige manier.

We werken de plannen voor mogelijk gedeeltelijke openstelling ná 1 juni verder uit. We hopen enerzijds natuurlijk dat we elkaar dan weer allemaal treffen op school, anderzijds regelen we dat wel zo goed mogelijk voor ieders gezondheid.

Om het afstandsonderwijs ook na deze vakantie goed voort te zetten, helpt het je docenten als je hen laat weten hoe het je vergaat en hoe je het onderwijs bij hen nu ervaart.

Onderwijs op afstand vervangt nooit het onderwijs op school, dus ideaal is het niet. Net als jij proberen we er binnen alle beperkingen wel het beste van te maken. Loop je ergens vast? Mis je iets om verder te kunnen? Laat het de vakdocent weten. Gaat het goed? Ook dat mag je je docent laten weten. Voor ons is het ook zoeken en soms spannend om te ontdekken wat wel en niet werkt.

We zien hoe iedereen zich enorm inzet om te blijven leren. Dat valt niet altijd mee: écht ontspannen is soms lastig, jij en de rest van het gezin zijn meer thuis dan normaal, je mist het samenzijn met je klasgenoten, vrienden en vriendinnen. Binnen alle beperkingen, lukt het je toch maar allemaal. Je groeit elke dag nu: in je doorzettingsvermogen, je veerkracht en je wilskracht. In die ontwikkeling loop je voor op menig volwassene. We zijn er trots op dat we dit bij je terugzien en het maakt ons aandeel in jouw leren extra de moeite waard.

Voor nu: geniet van je dik verdiende meivakantie! Je weet nu ook dat je op 6 mei verder gaat op de eerdere wijze. Dat geeft je misschien net de duidelijkheid om nu een aantal dagen even school te laten voor wat die is.

Met vriendelijke groet,

Namens alle medewerkers van Raayland College,

Tom Voermans

Adjunct-locatiedirecteur (tijdelijk)

Jubileumactiviteiten worden uitgesteld

Raayland ging dit schooljaar aan de slag met het 25-jarig jubileumfeest in september 2020. We zouden dat vieren met mooie activiteiten hier op school. De voorbereidingen waren in volle gang. We zien nu dat de Corona-maatregelen de voorbereidingen parten spelen. Het is moeilijk vooruit kijken naar september, voor zowel ons als organisatie als voor bezoekers en samenwerkingspartners. Het is vrijwel onmogelijk om nu besluiten te nemen en kosten te maken voor zo’n groot evenement.

We besloten daarom de Jubileumviering uit te stellen. De nieuwe datum bepalen we als er duidelijkheid komt vanuit de overheid voor de lange termijn.

De kern van het jubileum is contact maken met collega’s, leerlingen, oudleerlingen, oudmedewerkers en de regio. Dat willen we groots doen, in onze school. Bovendien willen we dat contact feestelijk vormgeven. Dat uitgangspunt staat nu haaks op het verbod op grote evenementen en de anderhalvemeter-economie.

Kort gezegd: wordt vervolgd! Want dat we iets te vieren hebben én dat een moment daarvoor komt, staat vast.

Dank voor alle medewerking en vertrouwen bij de voorbereidingen. We hopen daar straks weer samen op verder te gaan.

Heb je een kaartje gekocht voor de reünie? Dan nemen we via e-mail contact met je op.

Afhaalservice Biblionu Venray

Beste scholier,

Door het coronavirus zullen tot onze spijt de bibliotheken tot 28 april gesloten blijven. Gelukkig hebben we een manier gevonden om je toch van dienst te zijn. Wij hebben nu een tijdelijke service waardoor je bij als lid van de bibliotheek toch boeken kunt lenen. Deze regeling is voorlopig alleen voor ouderen (70+) en scholieren (12+). Mogelijk dat dit uitgebreid kan worden. Via de website van BiblioNu kun je boeken zoeken en opvragen. Deze boeken kun je vervolgens op een vooraf vastgesteld moment afhalen. Kom dus niet naar de bibliotheek als je geen afspraak hebt.

Hoe werkt de afhaalservice? Ga naar deze link
https://www.biblionu.nl/abonnementen/Afhaalservice.html

Verder bestaat voor alle leden de mogelijkheid om luisterboeken en/of e-books te lenen via www.onlinebibliotheek.nl . Daarvoor moet je ook lid zijn van de bibliotheek. Als je nog geen lid bent kun je je via de website https://www.biblionu.nl/footer/lid-worden.html heel eenvoudig aanmelden. Na aanmelding kun je binnen 2 minuten al een account aanmaken bij de online bibliotheek.
Ook de Thuisbieb-app (voorheen vakantiebieb) is al in gebruik voor Apple-gebruikers. De app voor Android apparatuur is binnenkort ook beschikbaar via Google Play.
Luister je liever naar boeken? Dat kan via de LuisterBieb. Ook deze app is beschikbaar via de Appstore een Google Play.

Deze service wordt aangeboden door de bibliotheken Venray en Horst. De bibliotheek van het Raayland College is en blijft voorlopig gesloten.

Coronamaatregelen, 1 april

Geachte ouders, beste leerlingen,

Gisteravond kondigde het kabinet aan dat de scholen tot en met de meivakantie dicht blijven, behalve voor schoolexamens. Hoewel we natuurlijk graag met jullie weer samen op school zouden starten, kwam het niet echt als een verrassing. De gezondheid staat voorop en het bericht helpt om nu ook voor de komende weken besluiten te nemen.

Omdat het leren op afstand dus nog enkele weken aanhoudt, zullen we ook meer toetsen op afstand. Dat helpt je als leerling om te zien waar je staat in je ontwikkeling. Daarnaast helpt het je docent om te zien of de ontwikkeling nog op koers is.

Voor de examenleerlingen geldt aanvullend het volgende:

 • De verlengde landelijke richtlijn voor beperkt sociaal contact heeft gevolgen voor de afname van schoolexamens.
 • We houden het toetsrooster aan, maar we doen een aanpassing in de locatie. Je zult vrijwel alle schoolexamens thuis maken op de geplande datum en tijd; bij een enkel schoolexamen kan de school besluiten dat het wel op school moet vanwege de aard van de toetsvorm. Uiterlijk vrijdagmiddag hoor je bij welke schoolexamens dat laatste dan het geval is.
 • De schoolexamens van maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 april schuiven wel op naar woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 mei. Verder blijft het examenrooster onveranderd. We nemen deze dagen nog om de omzetting naar digitale afname goed voor te bereiden.

Daarnaast doen we weer een check bij iedereen. Je mentor neemt contact met jullie op om te vragen hoe het je bij de verschillende vakken vergaat. Zoals in de brief van 16 maart aangegeven mag je bij leren op afstand rekenen op het volgende:

 • In ItsLearning vind je de te bestuderen stof, met verwijzingen naar de bronnen. Je treft er tevens de oefenstof met opdrachten en nakijkmogelijkheden
 • Je docent houdt contact met je over vragen die je hebt over de stof en de (inlever)opdrachten. Daarnaast maakt je docent afspraken over de reactiemomenten en (klassikale) interactie.
 • Loopt het met de lesstof of het contact even niet zo goed? Aarzel niet en neem rechtstreeks contact op met je vakdocent. Rechtstreeks gaat zoveel beter.

We kijken erg uit naar het weerzien op school op een mooie dag verderop richting zomer. Aan de leerlingen: hou je taai, hou balans en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Namens alle medewerkers,

T. Voermans

Adjunct-directeur (tijdelijk)

Meer informatie volgt

We gaan snel aan de slag met de nieuwe informatie uit de persconferentie. Morgenochtend krijg je alle aanvullende informatie.

Nieuwe rooster schoolexamens vmbo-4, havo-5 en vwo-6 – Wijzigingen

De schoolexamens worden afgenomen van 6 april t/m 17 april en 11 t/m 18 mei.

Hierbij het aangepaste toetsrooster voor vmbo4, ha5 en wvo6 van 9 april 2020 18:00 uur

Klik hier voor het rooster

Update 1-4-2020

 1. De toets v6.te op vrijdag 10 april is komen te vervallen
 2. De toets v6.fatl 40 min. van maandag 18-5 is verplaatst naar vrijdag 10 april lesuur 5

Schoolexamens: het vervolg

Geachte ouders, beste examenleerlingen,

Jullie ervaarden de laatste weken ongetwijfeld als een achtbaan. De berichtgeving vanuit het kabinet vloog alle kanten op. Van niet naar school tot alsnog wel naar school voor de schoolexamens. Van niet in groepen van meer dan 100 personen samenkomen tot groepen van maximaal 3 personen. Ondertussen werd van jullie leerlingen verwacht dat jullie je geconcentreerd voorbereiden op de laatste schoolexamens.

Besluiten van het kabinet

Die stress-test doorstonden jullie. Vol bewondering volgden we jullie vorderingen in de voorbereiding. Maar er werd eigenlijk te veel van jullie gevraagd. Nu is er gelukkig ook voor de lange termijn duidelijkheid:

 • De centrale eindexamens van schooljaar 2019/2020 gaan niet door.
 • De schoolexamens van de examenleerlingen die volgens het PTA nog moeten worden afgenomen in het schoolgebouw, mogen we spreiden tot 1 juni.
 • Digitale schoolexamens op afstand van de examenleerlingen kunnen ondertussen wel doorgaan volgens planning.
 • Het eindcijfer wordt bepaald op basis van die schoolexamens. Daar komt een uniforme zak- en slaagregeling voor (vanuit het ministerie).
 • Leerlingen die zakken op basis van de SE-lijst, houden daarna ook het recht op een herkansing.

Wat betekent dit voor jullie vervolg?

Als school gaan we meteen aan de slag met een goed vervolg voor jullie. Je kunt daarbij het volgende verwachten:

 • De schoolexamenweek zoals we die voor morgen planden, vervalt. De eerdere deadline van de minister was leidend voor die week; nu hebben we meer tijd.
 • Over individuele afspraken over nog in te halen schoolexamens vmbo krijgen leerlingen rechtstreeks bericht.
 • Schoolexamens die we op afstand (digitaal) afnemen, worden door je vakdocent uitgevoerd volgens planning. Als docenten vanwege de omstandigheden opnieuw moeten plannen, berichten ze erover.
 • Geplande schoolexamens die we vanwege de toetsvorm in het schoolgebouw planden (schriftelijke examens en praktijkexamens), verwerken we in een nieuw toetsrooster. We hebben tijd nodig om op basis van beschikbaar personeel en zo klein mogelijke groepen te roosteren en de toetsen te spreiden. De afname ervan vindt plaats tussen 5 en 18 april en tussen 10 en 30 mei. Dit allemaal onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen en mededelingen van de overheid. Het nieuwe rooster ontvang je voor 1 april.
 • We kijken voor de geplande schoolexamens in het schoolgebouw ook naar alternatieve toetsvormen. Als vakdocenten inschatten dat de toets toch volwaardig op afstand kan worden afgenomen, berichten we daarover.

Dit geeft jullie hopelijk voor nu de structuur, zekerheid en het overzicht dat je nodig hebt om te blijven leren. Op 1 april heb je ook aanvullend duidelijkheid over de nieuwe toetsdata. Het onderwijs op afstand gaat door, je ontwikkeling gaat door en stapsgewijs doorloop je nu je schoolexamens. In juni moeten de scholen de schoolexaminering hebben afgesloten.

Je hebt straks alle PTA-examendomeinen doorlopen zoals gepland. Je hebt vanuit je eigen kracht en regie je ontwikkeling doorgezet. Het diploma waar je als examenleerling 2020 op koerst is in dat opzicht zo veel meer waard. Je hebt vaardigheden aangewend en ontwikkeld die anderen pas later ontdekken. Daar mag je trots op zijn en dat mag je uitdragen. Wij doen dat met je.

Ga in volharding door op je ingeslagen weg. Veel succes!

 

Met vriendelijke groet,

Namens alle examinatoren en teamleiders,

T. Voermans

Adjunct-directeur (tijdelijk)

Schoolexamens uitgesteld, informatie volgt

Geachte ouders, beste examenleerlingen en medewerkers,

De persconferentie van minister Slob zojuist gaf enerzijds duidelijkheid over de examens, maar riep ook veel nieuwe vragen op. We werken op school nu aan een plan en brief waarin we alles voor jullie uiteen zetten.

Voor nu berichten we alvast dat we de schoolexamens uitstellen die we tot en met 27 maart in ons schoolgebouw roosterden. Dat geeft jullie voor nu duidelijkheid en ons de ruimte om een goed plan te maken voor spreiding van alle schoolexamens over de verdere tijd.

LET OP: de geplande digitale examens op afstand gaan wel door zoals gepland.

We komen snel bij jullie terug voor uitgebreidere informatie.

Met vriendelijke groet,

De schoolleiding

Bericht voor eindexamenleerlingen

De scholen kregen vandaag de opdracht om de schoolexamens van examenjaarleerlingen (vmbo 4, havo 5 en vwo 6) alsnog af te nemen. Voor de start van de centrale examens moeten de schoolexamens dan zijn afgenomen, beoordeeld en opgestuurd naar DUO.

Uiteraard gaan we daarom nu aan de slag om dit te organiseren. Op basis van de collega’s die inzetbaar zijn (volgens RIVM-richtlijnen), gaan we werken aan een schoolexamenrooster. Dat wordt even puzzelen, omdat we waarschijnlijk met minder surveillanten moeten werken en met kleinere groepen in lokalen. We verwachten er daarom wel de hele dag voor nodig te hebben. Uiterlijk donderdagochtend volgt dan een schoolexamenrooster.

Dit betekent ook heel wat voor jou als examenleerling. Je mist vooralsnog maar een aantal dagen les, maar je zult ongetwijfeld je vooruitzichten moeten bijstellen nu. Wat betekent het concreet?

 • Hou er rekening mee dat we de schoolexamens afnemen op data tussen 23 maart en 4 april. De exacte startdatum bepalen we morgen.
 • Bereid de stof voor zoals je periode 3 inging en zoals het PTA het voorschrijft. Eigenlijk krijg je dus gewoon toetsweek 3 alsnog. Neem dus ook deze week maximaal de ruimte om te leren en benut de digitale interactie met je vakdocent als je daarbij vragen hebt.
 • De herkans- en inhaaldata van 9 en 10 april zullen waarschijnlijk gehandhaafd blijven, alles onder voorbehoud van de planning.
 • Leerlingen die niet klachtenvrij zijn (zie richtlijnen RIVM) kunnen niet deelnemen aan schoolexamens op school.

We durven ook het volgende te zeggen: tot afgelopen vrijdag zat je op koers en ging alles zoals gepland. Bovendien geeft dit besluit duidelijkheid. Je hebt vrijwel alle stof in klassenverband behandeld en je zat al heel dicht op de afsluitende schoolexamens. Heb vertrouwen, geloof in jezelf en hou het hoofd koel. Je bent tot veel in staat en dat ga je de komende weken laten zien. Zet ‘m op!

Met vriendelijke groet,

T. Voermans

Adjunct-locatiedirecteur (tijdelijk)

Afstandsleren en kluisjes leeghalen

Beste ouders en leerlingen,

We staan samen voor een bijzondere klus. Leerlingen gaan de komende weken thuis aan de slag met hun eigen onderwijsontwikkeling. Dat vraagt aanpassingsvermogen, discipline en meer zelfstandigheid. Voor ouders betekent dat ook een verandering: de rol om daar thuis enerzijds op toe te zien, maar anderzijds ook vanuit vertrouwen de ruimte te geven.

Voor ons als school is het ook een uitdaging, mede vanwege de korte termijn. Wij gaan onderwijs nu voortzetten op een manier die we niet eerder inzetten. Het vraagt flexibiliteit en extra inspanning om afstandsleren nu goed vorm te geven. Het onderwijs, maar ook de schoolorganisatie eromheen zal er heel anders uitzien. Maar toch ook niet: in essentie doen we gewoon wat we deden. We bieden aan wat we voor ogen hadden en vormen we het onderwijs zo goed mogelijk rond de leerling.

Om daarbij te ondersteunen hebben we alle keuzes die we tot dusver maakten voor ieder op een rijtje gezet. Deze zijn in onderstaande brief te vinden. We wensen iedereen thuis veel succes bij deze stap. We hopen dat ieder in goede gezondheid, met zelfvertrouwen en goede moed de draad oppakt. We danken iedereen nogmaals voor alle begrip en steun: dat geeft ons ook vertrouwen.

Voor vragen over het vak kunnen leerlingen zoals gewoonlijk rechtstreeks de docent berichten, voor vragen over de begeleiding blijft de mentor bereikbaar. Voor algemene schoolvragen kunt u via mail terecht bij de teamleider.

Download hier de brief over afstandsleren

Kluisjes leeghalen

Leerlingen die nog boeken of andere spullen in hun kluisje hebben liggen, kunnen deze op dinsdag 17 maart ophalen volgens onderstaand schema.

Afhaalschema kluisjes 17 maart

Zit je in klas VT2E? Onze excuses, jullie klas is er tussendoor geglipt. Je kan op dezelfde tijd als de leerlingen uit klas VT2A of VT2B komen.

Bestanden op het netwerk

Heb je nog bestanden op het schoolnetwerk staan die je de komende weken nodig hebt?

OLC A is op 17 maart geopend om even je bestanden over te zetten. Dat kan bv via de email, een usb stick of via de cloud van het raayland OneDrive.
Ivo Bos is die dag in OLC A om hierin te ondersteunen.