Het Raayland doet mee aan Corona Gezondheidsmonitor Jeugd

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. Van 4 tot en met 22 oktober houdt de GGD Limburg-Noord daarom een grootschalig onderzoek onder middelbare scholieren op het voortgezet onderwijs: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Dit onderzoek vindt plaats onder leerlingen van leerjaar 2 en 4 en brengt in kaart wat de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren is. Bijna alle middelbare scholen in de regio Limburg-Noord doen mee, zo ook onze school. Zo geven we een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongeren!

Meer info voor leerlingen en ouders
Zowel ouders als leerlingen in leerjaar 2 en 4 krijgen via school alle informatie over het onderzoek. Ook via deze link vindt u meer informatie over het onderzoek. U kunt hier bijvoorbeeld de vragenlijst inzien en u kunt lezen hoe de GGD de privacy waarborgt. Ook vindt u op deze website het antwoord op enkele veel gestelde vragen. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers van de GGD Limburg-Noord via [email protected]

Landelijk onderzoek
Alle GGD’en in Nederland voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor doorgaans één keer in de vier jaar uit, de laatst meting dateert van 2019. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors via deze website

Afbouw coronamaatregelen met ingang van 25 september

Beste leerlingen, geachte ouder(s) en verzorger(s),
Gisteravond tijdens de persconferentie kondigde demissionair premier Rutte de verdere afbouw van het pakket coronamaatregelen aan. Wat dit betekent voor de regels op onze
school leggen we in deze brief uit.

Maatregelen voortgezet onderwijs
Met ingang van 25 september aanstaande hoeven leerlingen en medewerkers geen mondkapje meer te dragen. Ook vervalt de verplichte 1,5 meter afstand tussen de medewerkers onderling en tussen leerlingen en medewerkers. Ondanks dat het niet meer verplicht is, is het uiteraard wel toegestaan nog steeds een mondkapje dragen en 1,5 meter afstand houden indien men zich daar prettig bij voelt.

De basisregels die in de rest van de samenleving gelden, blijven ook in het onderwijs van kracht:
• Was vaak en goed je handen.
• Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand.
• Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen bij de GGD. Wie positief test, gaat in quarantaine.
• Zorg voor voldoende frisse lucht.

Zelftesten en quarantaine
Het advies om zelftesten te doen blijft van kracht voor leerlingen en medewerkers die nog niet als immuun worden gezien. Iemand is immuun wanneer hij of zij:
• 14 dagen of langer geleden de 2e prik heeft ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca; of
• 14 dagen of langer geleden 1 prik heeft ontvangen van één van deze vaccins en corona heeft gehad; of
• 28 dagen of langer geleden uw Janssen-vaccinatie heeft ontvangen; of minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

Zelftesten kunnen gratis worden opgehaald bij de conciërges in het B-gebouw.

Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met de mentor en/of de teamleider. Het onderwijs gaat gelukkig steeds meer terug naar normaal, maar het virus is er nog steeds. Blijf dus alert op klachten en zorg voor elkaar.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,
Bas van Rooijen
Rector

Informatie start schooljaar

Helaas hebben we nog steeds te maken met coronamaatregelen. Hierbij willen we je informeren over de richtlijnen die in ieder geval gelden t/m maandag 20 september 2021.
Als er na 20 september aanpassingen zijn in de maatregelen, dan ontvang je hierover nieuwe informatie.

De afspraken die gelden vanaf aankomende maandag 6 september zijn:
• Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. De leerlingen houden wel 1,5 meter afstand van al onze medewerkers.
• Mondkapjes zijn verplicht buiten het klaslokaal;
• Leerlingen zorgen zelf voor een mondkapje;
• Tijdens de les is een mondkapje niet nodig;
• Dringend verzoek om twee maal per week een zelftest af te nemen wanneer je niet (volledig) gevaccineerd bent;
• Zelftests zijn beschikbaar op school bij de conciërges en worden ook uitgereikt tijdens de introductiedag;
• Tijdens en tussen de lessen worden de lokalen geventileerd door het openen van deuren en ramen;
• Zo lang de temperatuur het toelaat blijven ramen geopend;
• De catering in de aula is open;
• Verzoek om zoveel mogelijk buiten te pauzeren;
• Bij besmetting geldt dat volledig gevaccineerde leerlingen en medewerkers niet meer in quarantaine hoeven.

Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met de mentor en/of de teamleider. We rekenen op je medewerking en wensen je een fijn schooljaar toe!

Met vriendelijke groet,
mede namens de schoolleiding,

Bas van Rooijen
Rector

Meest recente beslisboom Corona voor leerlingen in het VO

Wanneer moet je thuisblijven, en wanneer moet je naar school? Moet je je laten testen?  Wat als je huisgenoten posititief zijn getest?
Om dergelijke vragen te beantwoorden heeft BOinK een beslisboom voor 12 jaar en ouder opgesteld.

Klik hier voor de beslisboom

 

 

Volledige heropening vanaf 7 juni

Afgelopen weekend werd bekend dat alle middelbare scholen vanaf 7 juni weer opengaan voor alle leerlingen. Wij zijn, waarschijnlijk net zoals jullie, heel erg blij dat jullie weer allemaal volledig fysiek les kunnen volgen! Vanaf maandag 7 juni aanstaande zijn jullie dan ook weer allemaal welkom op school. Echter zal dit voor zowel leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers ook spannend zijn. Met deze brief willen we je informeren over de heropening en duidelijkheid geven over de zelftesten voor leerlingen.

Onderwijs vanaf 7 juni

In afstemming met de MR hebben wij besloten om vanaf maandag 7 juni de lessen voor alle leerlingen weer fysiek op school aan te bieden. Dit betekent dat vanaf 7 juni alle leerlingen, met uitzondering van de leerlingen die volgens de meest recente beslisboom thuis moeten blijven, weer alle lessen volgens het rooster op school volgen. Tot en met vrijdag 4 juni volgen de leerlingen dus nog om de dag op school én thuis les volgens het huidige schema van de gedeeltelijke opening.

Onderling hoeven leerlingen vanaf 7 juni geen 1,5 meter afstand te houden. Leerlingen dienen wel 1,5 meter afstand te houden van medewerkers. In onze lokalen is een 1,5 meter zone afgeplakt. Hiermee houden de docenten in het lokaal afstand tot jullie en omgekeerd.

Overige maatregelen blijven wel gehandhaafd, zoals de welbekende hygiëne maatregelen, het dragen van mondkapjes bij verplaatsingen in het gebouw en tijdens praktijklessen. Ook blijven we gespreide pauzes hanteren voor de onder- en bovenbouw en worden lokalen voor, tussen en waar mogelijk tijdens de lessen en de pauzes goed gelucht.

Om de leswisselingen goed te laten verlopen, gelden de volgende afspraken:

  • Klassen en leerlingen hebben waar mogelijk een vast lokaal, daarmee voorkomen we onnodige verplaatsingen.
  • Docenten verlaten 5 minuten voor het einde van de les het leslokaal als eerste, vervolgens verlaten de leerlingen (gefaseerd) na de bel het leslokaal.
  • Op de gang houden we rechts aan en dragen we altijd een mondkapje.

Leerlingen die noodgedwongen in quarantaine moeten, werken zelfstandig volgens de klaargezette planners/opdrachten in Itslearning. Zij krijgen de mogelijkheid tot het volgen van de lessen via MS Teams. Dit kan alleen bij een melding door ouders via de receptie.

De leerling meldt zichzelf aan voor de les. De aandacht van de docent zal met name uitgaan naar de leerlingen in de klas. Er zal online dus minder interactie zijn dan de afgelopen tijd.

Preventief testen met zelftesten

Eén van de voorwaarden om volgende week open te kunnen gaan, is dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om thuis twee keer per week een zelftest te doen. Deze testen moeten door school verstrekt worden. Om deze reden geven wij de leerlingen, via de mentor, aankomende week twee testen mee. Per week zullen er nieuwe testen verstrekt worden.

Het zelftesten is een dringend advies van de overheid, geen verplichting. Het niet afnemen van een zelftest zal niet leiden tot uitsluiting van het fysiek onderwijs op school. Echter stellen wij het als school zeer op prijs als leerlingen deze zelftesten twee keer per week afnemen onder toezicht van een volwassene. Als een leerling een positieve zelftest heeft, dan dient er via http://www.coronatest.nl/ een nieuwe testafspraak te worden gemaakt bij de GGD. We hopen hiermee zo snel mogelijk een eventuele coronabesmetting onder leerlingen (én medewerkers) te signaleren en zo verspreiding te voorkomen. Mocht je vragen hebben over de zelftesten, dan kun je je bij onze collega Dennis Chitanie ([email protected]) melden.

Heeft een leerling klachten die kunnen duiden op een Covid-19 besmetting of is een leerling onderdeel van een bron- en contactonderzoek? Dan is een zelftest niet geschikt, maar moet de leerling zich direct laten testen bij de GGD. Graag vernemen wij dit ook van je ouders. Als je niet te ziek bent, kun je namelijk de lessen online gaan volgen.

In een eerdere brief gaven wij aan op school risicogericht te testen. Daar zullen wij op advies van de overheid eveneens mee doorgaan. Indien we van de GGD te horen krijgen dat iemand op school besmet is met het coronavirus, dan kunnen leerlingen en medewerkers die géén nauw contact zijn geweest, worden getest op school. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de GGD, en alleen als je ouders hier toestemming voor hebben gegeven.

 

Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met de mentor en/of de teamleider.

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens de schoolleiding,

 

Bas van Rooijen

Rector

Aangepast onderwijsprogramma PRO

Datum 15 januari 2021

Beste leerlingen en ouder(s) / verzorger(s) van het Praktijkonderwijs,

Naar aanleiding van de persconferentie 12 januari jl. is het landelijk protocol ‘onderwijs tijdens corona’ aangepast, waarbij nu ook leerlingen onderling 1,5 meter afstand dienen te houden. Er zijn verschillende opties om deze maatregel in te voeren. Voor Praktijkonderwijs betekent dit dat we gaan werken met een aangepast programma.

Halve klassen en halve lesdagen
Alle lessen binnen het Praktijkonderwijs gaan volgens het huidige rooster door, ook de lessen Lichamelijke Opvoeding, VAP-lessen en stages. De belangrijkste aanpassingen zijn het werken met halve klassen en met halve lesdagen.

Twee groepen per klas
We gaan op school lessen verzorgen aan halve klassen. De klas wordt door de mentor ingedeeld in twee groepen. Zo maken we bijvoorbeeld een klas ‘PR12A groep 1’ en een klas ‘PR12A groep 2’. Op deze manier verdelen we alle klassen. Via de mentor ontvangt u de groepsindeling van de klas van uw zoon of dochter.

Hoe ziet dit eruit?
Vanaf week 3 (18 t/m 22 januari) starten we elke lesdag met de groepen 1. Zij volgen lesuur 1, 2, 3 en 4 op school. Daarna gaan ze direct naar huis.
De groepen 2 van alle klassen zijn tijdens lesuur 1, 2, 3 en 4 thuis en komen naar school om vanaf lesuur 5 de lessen op school te volgen.
Een week later (25 t/m 29 januari) komen de groepen 2 van alle klassen op lesuur 1, 2, 3 en 4 naar school om de lessen te volgen. Daarna gaan ze direct naar huis.
De groepen 1 zijn tijdens lesuur 1, 2, 3 en 4 thuis en komen naar school om vanaf lesuur 5 de lessen te volgen.
In de daarop volgende week (1 t/m 5 februari) starten we vanaf maandag weer elke lesdag met de groepen 1 op school en komen de groepen 2 later op school, etc.
Let op: Alle leerlingen die het gedeelte van de dag thuis zijn, volgen dus géén lessen, ook niet online. Wel krijgen ze bij een aantal vakken huiswerkopdrachten.


We hanteren dit programma tot er redenen zijn om dit aan te passen.
Indien dit het geval is, wordt u hierover geïnformeerd.

Omslagweek 2 vervalt
Zoals eerder gecommuniceerd, zal omslagweek 2 (die gepland staat van 25 t/m 29 januari) voor alle leerlingen in het Praktijkonderwijs komen te vervallen. Dit om de continuïteit van de lessen en de structuur voor deze leerlingen te behouden. Alle PRO-leerlingen krijgen die week gewoon les zoals hierboven in het schema ook staat vermeld.

Tot slot
Als er vragen zijn, neem dan a.u.b. contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

Hopelijk heb ik u hierbij voldoende geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens het team van het Praktijkonderwijs,
Sjraar Arts
Teamleider

Tips voor leerlingen en ouders mbt thuiswerken

Beste leerling,
Ineens moet je weer onderwijs op afstand gaan volgen. Geen lessen meer in een echt schoollokaal met je klasgenoten en docenten om je heen, maar een online les met je computer en camera op jouw eigen werkplek thuis. Dat is voor iedereen even wennen. Maar wist je dat we eigenlijk niet veel anders van je verwachten dan bij een les op school? Oké, wel wat meer zelfstandigheid en initiatief…

We missen jullie, maar ook op afstand proberen wij je zo goed mogelijk door deze tijd heen te loodsen, zoveel mogelijk contact te houden en ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk vertraging op loopt. Het is daarom belangrijk dat je alle online lessen volgt en je opdrachten op tijd inlevert. Maar hoe kun je je nou het beste voorbereiden op zo’n les? En hoe gaat het er in een online les aan toe? Lees hier de tips en tricks die je wegwijs maken in het “online onderwijs op afstand”.

 

Melden positieve Covid-19 test leerlingen

Datum: 6-1-2021

Vriendelijk verzoek om bij een positieve Covid-19 test van uw zoon/dochter ons hiervan te allen tijde op de hoogte te stellen. Op deze manier houden wij als school zicht op het verloop van besmettingen onder onze leerlingen. Wij zullen de communicatie over besmette leerlingen en docenten richting de betreffende klas / jaarlaag vanaf heden weer oppakken.

Meldingen hierover kan middels telefonisch contact op 0478-551155 (buiten de schoolvakanties) of via de mentor van uw zoon/dochter.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Bas van Rooijen
Rector

Jongeren Service Point (JSP) Venray | Corona | Tips voor als jij je eenzaam of down voelt

Ik voel mij eenzaam of down: Veel jongeren en jongvolwassenen voelen zich op dit moment eenzamer dan normaal, doordat ze minder sociaal contact hebben. Of je zit minder goed in je vel en voelt je met momenten neerslachtig of down. Door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus en de donkere wintermaanden voel je je misschien vaker zo. Wat kun je dan doen? En waar kun je dan terecht?

Lees verder (handout JSP Venray)

Informatie mbt hybride en online onderwijs

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Het coronavirus blijft ons allen in de greep houden. De eerste besmettingen bij enkele van onze leerlingen zijn inmiddels geconstateerd. De verwachting is echter dat besmettingen onder leerlingen (en wellicht straks ook medewerkers) vaker voor gaan komen. Wij hebben daarom in overleg met de GGD communicatieafspraken gemaakt…..
Lees verder