Biologie Olympiade 2022

Dit jaar hebben 12.156 leerlingen van 214 scholen meegedaan aan de Biologie-Olympiade en de Biologie Olympiade junior.

Afgelopen december deden aan de voorronde van de Biologie Olympiade voor de bovenbouw  6.128 deelnemers mee. Een heel mooi aantal, ondanks dat veel scholen toetsweken hadden of niet mee deden vanwege corona. Alle V6 leerlingen Biologie (35) en 5 leerlingen van V5 van onze school hebben meegedaan aan de 1e ronde van de Biologie Olympiade 2022. Leerlingen met 62 punten of meer horen bij de top-10% en ontvangen een oorkonde. Dat zijn voor het Raayland College 2 leerlingen:
Hannah Vennekens    66 punten
Lars Michels               62 punten

Als school eindigde we op een 100e plaats van de 214 deelnemende scholen. Waarbij de scores van de 5 beste leerlingen werden gebruikt.

Eind januari was het de beurt aan meer dan 6.000 leerlingen in de onderbouw van het havo en vwo om zich aan de voorronde van de Biologie Olympiade Junior te wagen. De topgroep bleek dicht bij elkaar te liggen en er zijn leerlingen geweest met een bijna perfecte score op de toets! Aan de 1e ronde van de Biologie olympiade Junior deden dit jaar alle HAVO-2 en 3 en VWO-2 en 3  leerlingen van onze school mee.

Voor VWO: 109 lln
In totaal waren er 4.114 deelnemers. Leerlingen met 54 punten of meer horen bij de top-10% en ontvangen een oorkonde.
Hannah Ceresa         66
Bram  Halmans         65
Isa Krebbers              65
Joep Boshuisen             60
Jente Mous                     57
Britt Jeucken                  56
Nathalie Rijt,van           55
Nienke Holtackers       54

Hannah, Bram en Isa waren door naar de 2e ronde van de Biologie Olympiade Junior.
Op woensdag 20 april zijn Hannah en Isa naar Aeres Hogeschool Almere geweest voor een themadag, met zowel theoretische als praktische onderdelen. Ze verdiepten zich in het onderwerp “sprinkhanen”. Er werd les gegeven over deze nuttige en interessante insecten en tijdens een practicum moesten de meiden zelfs een sprinkhaan ontleden en van binnen bekijken!. Aan het einde volgde de 2e ronde toets. Helaas behoorde Hannah en Isa niet tot de top 10. En hebben zij zich niet geplaatst voor de finale.

Als school eindigde we op een 5e plaats van de 105 deelnemende VWO-scholen. Waarbij de scores van de 5 beste leerlingen werden gebruikt.

Voor HAVO: 122 lln
In totaal waren er 1.914 deelnemers. Leerlingen met 55 punten of meer horen bij de top-10% en ontvangen een oorkonde.
Jord Rutten               64
Jasper Moerkens        57
Simon  Ermers            57
Cato Drabbels             55

Jord was door naar de 2e ronde van de Biologie Olympiade Junior. Maar heeft helaas niet deelgenomen.

Als school eindigde we op een 16e plaats van de 53 deelnemende HAVO-scholen. Waarbij de scores van de 5 beste leerlingen werden gebruikt.

Een heel mooi resultaat!

Sectie Biologie, HAVO-VWO

 

Winnaars loterij KusvanKiki

Dit is het lijstje van loten waarop een prijs is gevallen tijdens de loterij. De prijzen kunnen worden opgehaald in de mediatheek A127 op donderdag 21 april tijdens de kleine en grote pauze. Gefeliciteerd!

Roze 682, blauw 799
Oranje 250
Blauw 77
Blauw 2, roze 604, roze 476, oranje 224, blauw 62, oranje 950
Oranje 148
Blauw 80
Blauw 71, oranje 893, roze 471, oranje 227 , blauw 673
Roze 699, blauw 782
Oranje 943
Oranje 643
Roze 617
Blauw 770, oranje 757
Blauw 736
Roze 445, oranje 252, oranje 874, roze 629,blauw 728
Oranje 687, blauw 661, oranje 577,oranje 209
Oranje 964
Roze 479, blauw 12, oranje 165, oranje 145, blauw 82
Blauw 688
Roze 442 , oranje 878
Oranje 963
Oranje 661
Oranje 609
Oranje 242, oranje 931
Blauw 718
Roze 627
Roze 700
Blauw 66
Roze 426, roze 482, oranje 638, blauw 21
Oranje 168
Blauw 785, oranje 149, roze 407
Roze 665
Oranje 257
Oranje 170
Roze 434, blauw 91
Oranje 620
Blauw 735
Oranje 245,oranje 699
Roze 603
Oranje 928, blauw 793,blauw 54,oranje 141, oranje 262, roze 486, blauw 635, oranje 610, roze 413
Oranje 967
767
Blauw 611, roze 402, oranje 283
Oranje 711
Blauw 686, oranje 263
Roze 660, oranje 678
Oranje 223
Roze 461, blauw 73, oranje 863
Oranje 205, blauw 666, roze 406
Blauw 13
Roze 446

SE2 Herkansingen vmbo

Inschrijven kan via deze link.

Het inschrijven kan op dinsdag 12 april tussen 08.30 uur en 17.00 uur.

Workshops in het teken van ‘respect’ – 6 april

Het Raayland College organiseert op 6 april a.s. voor eerstejaars leerlingen van vmbo-bk en agora een reeks workshops over welbevinden en respect voor elkaars welbevinden.
De circa 80 leerlingen doorlopen in een carrousel sportactiviteiten vanuit Just 2 be fit, workshops ‘Durf te vragen’ van Taboeiend, workshop ‘Voel je lekker in de klas’ van Halt.

Daarnaast maken ze kennis met Jongerenwerk van Synthese en Join us.
Ook als ambassadeur van Respect On vindt het Raayland College het belangrijk om de leerlingen aan het denken te zetten over het thema respect voor elkaar.

Hoe leven we op een respectvolle manier samen op school en thuis? Kortom: respect krijgt aandacht binnen het onderwijs.

Schoolfotograaf 11 april

Op maandag 11 april 2022 komt onze schoolfotograaf Vandenberg-ID nogmaals naar het Raayland College.

Het 4e en 5e lesuur kunnen leerlingen die op 17 en 18 maart afwezig waren alsnog een portretfoto laten maken.

De foto’s worden gemaakt in lokaal C0.52.

Oud-leerlingen Studiekeuze avond – 12 april

De juiste studiekeuze maken is niet makkelijk. Daarom organiseren wij speciaal voor alle leerlingen havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 én hun ouder(s)/verzorger(s) een oud-leerlingen avond rondom studiekeuze op 12 april a.s.

Deze avond staat in het teken van het studiekeuzeproces, het gaan studeren en het maken van een studiekeuze.

We starten deze avond met een oud-leerlingen forum havo en een oud-leerlingen forum vwo. Tijdens dit forum worden vragen gesteld door docenten aan een aantal van onze oud-leerlingen over hun studiekeuzeproces. Vragen die aan bod komen zijn; hoe hebben onze oud-leerlingen de studiekeuze gemaakt, waar zijn ze tegenaan gelopen, welke tips hebben ze voor onze leerlingen etc. Uiteraard zijn ze ook bereid om vragen vanuit de zaal te beantwoorden.

Het tweede gedeelte van deze avond is er de mogelijkheid om zelf met de oud-leerlingen in gesprek te gaan. Per studierichting zijn er oud-leerlingen aanwezig om daar verder te praten over de studiekeuze, de studie inhoudelijk, het studeren en het eventueel op kamers wonen. Daarnaast zijn er ook oud-leerlingen die een tussenjaar hebben genomen. Kortom een super interessante en waardevolle avond!

Programma dinsdagavond 12 april:
Vanaf 18.45 uur: Inloop met koffie/thee in de aula (A0.43)
19.00 uur: Forum havo (aula A0.43)
19.00 uur: Forum vwo (aula A0.07)
19.45 uur: Pauze en wissel
20.00 uur: In gesprek met oud-leerlingen
21.00 uur: Afsluiting

Om deze avond goed te organiseren, willen we graag weten hoeveel belangstelling er is. Daarom verzoeken we u uiterlijk dinsdag 5 april aan te melden. Dat kan via de volgende link: aanmeldformulier

Actie Kus van Kiki

Onze kerstactie stond dit jaar in het teken van #KusvanKiki: een stichting die de plannenvan onze inmiddels overleden oud-leerlinge Kiki Toll met veel enthousiasme voortzet: namelijk geld inzamelen voor o.a. KiKa. Helaas kon de kerstactie vanwege de toen geldende lockdown niet doorgaan. Echter gaan we ons tijdens een speciale actie-dag in het voorjaar alsnog voor #KusvanKiki inzetten! Er zullen deze dag allerlei activiteiten worden georganiseerd om geld in te zamelen. Wordt vervolgd…

Theatervoorstelling Kameleon op Zevenmijlslaarzen

In samenwerking met het team Leerplicht/RMC van de gemeente Venray heeft het Raayland College de voorstelling Kameleon op Zevenmijlslaarzen naar Venray weten te halen. De Kameleon op Zevenmijlslaarzen is een interactieve muzikale theatervoorstelling over hoogbegaafde kinderen en jongeren, speciaal voor onderwijs- en zorgprofessionals én ouders van (mogelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren.

De voorstelling zal plaatsvinden op donderdag 14 april om 16.00 uur in de aula van het Raayland College.

Meer informatie is te lezen in bijgaande flyer: Flyer-Kameleon-op-Zevenmijlslaarzen

Aanmelden via de aanmeldlink.