Bezoek Jet-Net & TechNet Career Day in Evoluon

Tijdens de Jet-Net TechNet Career Day* Zuid in Eindhoven maakten 26 leerlingen uit havo 4/5 en vwo 5 kennis met de wereld van techniek en technologie. Vele honderden leerlingen van verschillende scholen uit Zuid-Oost Nederland bezochten net als onze leerlingen de Career Day. Het doel van deze excursie is om deze leerlingen meer zicht te geven op de mogelijkheden die opleidingen en bedrijven bieden, voor een toekomst met techniek.

In het Evoluon waren 33 bedrijven, instellingen en opleidingen met hun stands te vinden, waaronder: ASML, Maastricht University, Shell, Avans Hogeschool, DSM, Philips, SABIC, SMC Nederland b.v., Mars Nederland en HAS Hogeschool. Daar werden we ontvangen door Career Guides om met de leerlingen in groepjes van ongeveer 10 leerlingen langs een aantal stands te gaan. De standhouders hadden hun best gedaan om een actieve presentatie te houden waarbij ook van alles te doen was.

De leerlingen waren enthousiast! Enkele reacties na afloop: leuk – leerzaam – je leert verschillende opleidingen en verschillende beroepen kennen – uitdagend, omdat je vragen gesteld krijgt die je niet op de havo krijgt (out of the box denken) – je komt meer te weten wat voor de toekomst – ik vond het wel leuk door het interactieve bij de stands – leuk dat je ook iets mag doen bij de stands – leuke mensen die enthousiast hun best doen.

Het was een geslaagde ochtend om in een kort tijdsbestek diverse kanten van een toekomst in technologie te bekijken. Volgend jaar is het Raayland College zeker van de partij bij deze dag!

Namens de vakgroep exact: Flip Lutteken, Rijcklof Hofman en Ben Scholten.

*Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van werken in de bèta-hoek en technologie en hen te interesseren voor een bèta technische vervolgopleiding. http://www.jet-net.nl/

Aandacht voor verkeersveiligheid in de les

Jaarlijks zijn er relatief veel verkeersslachtoffers onder jongeren uit het voortgezet onderwijs. Het Raayland College heeft daarom ‘verkeersveiligheid’ op haar lesprogramma staan. Als de dagen korter worden, vinden de fietslichtcontroles voor leerlingen uit het eerste en derde jaar plaats. Ook krijgt de school deze week bezoek van de ANWB Verkeersbus.

Marinda Peeters, docent aan het Raayland College, is sinds twee jaar verkeerscoördinator. Zij organiseert verschillende activiteiten rondom verkeersveiligheid. Marinda: “Begin van het schooljaar zijn we met leerlingen naar een toneelvoorstelling geweest waarbij iemand overlijdt in het verkeer. Dat heeft veel indruk op die leerlingen gemaakt. Later dit schooljaar komen er mensen in de klas die betrokken zijn geweest bij een ernstig verkeersongeval om hun verhaal te vertellen. Op die manier willen we leerlingen echt vanuit de praktijk bewust maken van hun gedrag in het verkeer en welke gevolgen het kan hebben.”

Fietslichtcontroles

Deze week werden alle fietsen van eerste- en derdejaars leerlingen gecontroleerd. Dit werd door de leerlingen zelf gedaan, onder begeleiding van vier leerlingen uit praktijkonderwijs en enkele (oud-)docenten. Leerlingen gingen aan de slag met een korte checklist. Zo werd er gekeken of de reflectoren aanwezig waren, of de lampen goed vastzaten en natuurlijk of de fietsverlichting werkt.

ANWB Streetwise Next Level

Op vrijdag 15 november bezoekt de ANWB het Raayland College met een interactief verkeersprogramma voor de leerlingen. Het programma wordt gegeven aan een deel van de leerlingen en bestaat uit drie onderdelen.   

Voor een deel van de eerstejaars leerlingen is er een interactieve en leerzame verkeersworkshop die wordt verzorgd door een ANWB-instructeur. Leerlingen wordt op een prikkelende wijze duidelijk gemaakt door middel van vragen en stellingen hoe zij zelf aan het verkeer deelnemen. De thema’s die aan bod komen zijn onder andere: boetes van verkeersovertredingen, aantallen fietsslachtoffers en het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets.

De ANWB Verkeersbus wordt ingezet om jongeren bewust te maken van de gevaren in het verkeer. In de Verkeersbus doorlopen een aantal tweedejaars leerlingen in groepjes een spannend verkeerstraject bestaande uit vijf verschillende workshops. De dode hoek wordt belicht en de jongeren doen mee aan een uitdagende kennisquiz over de verkeersregels en voorrangssituaties. Ook mogen de leerlingen zelf rijden in een virtuele wereld op een scootersimulator. Daarbij ervaren en beleven ze hoe het is om met én zonder licht aan het verkeer deel te nemen waardoor ze zich bewust worden hoe belangrijk het is om goed zichtbaar te zijn in het verkeer.

Het laatste onderdeel is aan de hand van Virtual Reality. Die les begint met een filmpje en discussie over het mobiele telefoongebruik op de fiets. Dan volgen er vijf spannende scenario’s waarin het verkeer wordt ervaren vanuit het perspectief van een fietser, automobilist, scooterrijder, vrachtwagenchauffeur en buschauffeur. Het gebruik van fietsverlichting, in groepen fietsen, roekeloos rijgedrag en de dode hoek zijn onderwerpen die aan bod komen.

Veel belangstelling voor kennismakingsdagen

Afgelopen week vonden 718 leerlingen uit groep 7 en 8 de weg naar het Raayland College voor de kennismakingsdagen. Leerlingen van de basisscholen uit Venray en omgeving waren uitgenodigd om kennis te maken. Er werd gesport, ontdekkingen gedaan, muziek gemaakt en natuurlijk konden de scholieren al hun vragen stellen.

Elk jaar organiseert het Raayland College kennismakingsdagen voor scholieren uit groep 7/8. Cisca Zweers, directeur, geeft aan: “We vinden het belangrijk dat leerlingen echt kennis kunnen maken met onze docenten, het gebouw en natuurlijk de vakken. De ene leerling is de ander niet, daarom bieden we verschillende pakketten aan bij de kennismakingsdag.  Scholieren konden zelf kiezen welke vakken ze wilden volgen. De ene leerling heeft muziek gemaakt, terwijl een ander natuurkundeles gevolgd heeft. Maar het meest populair waren de pakketten met sport erin. Zo maken we een kennismaking ook persoonlijk. Deze week zijn de voorlichtingsavonden voor ouders”, vervolgt Cisca. “Op dit moment zijn er al meer dan 250 aanmeldingen. We zijn blij met de grote belangstelling onder scholieren en ouders voor onze school”.

 

Digitale brug geslagen tussen Raayland College en Sportpark de Wieën

Met de loopbrug over de Zuidsingel van het Raayland College naar Sportpark de Wieën is iedereen wel bekend. Nu is er recent ook een digitale brug geslagen waardoor leerlingen en docenten van het Raayland College op het sportveld gebruik kunnen maken van het Wifi-netwerk.

De leerlingen van het Raayland College maken dagelijks gebruik van de uitgebreide sportfaciliteiten van het sportpark. Met de uitbreiding van het netwerk kan er nu optimaal gebruik gemaakt worden van ICT tijdens de sportlessen. Zo kunnen leerlingen zelf, gedeeltelijk, hun lesrooster samenstellen en sporten uitkiezen die het beste bij ze passen. Via aanvullend digitaal lesmateriaal en analyse-apparatuur kunnen docenten en leerlingen het bewegingsonderwijs op een nog betere manier toepassen. Daarnaast kunnen docenten direct gebruik maken van Somtoday om sportresultaten en aanwezigheid te registeren.

Samenwerking tussen Raayland en S.V. Venray

Het aanleggen van de faciliteiten is tot stand gekomen door krachten en expertise te bundelen. S.V. Venray vrijwilliger Arie van den Munckhof en Herm Hoex van het Raayland College hebben zich er hard voor gemaakt om tot een dekkend WiFi-netwerk te komen op het sportpark.

Het Raayland College heeft ICT-apparatuur beschikbaar gesteld voor dit project en Stichting Beheer Sportpark SV Venray heeft voor de opdracht, uitvoering en verdere financiering zorg gedragen. Ook was er samenwerking met diverse lokale partijen, zoals studenten aan de Gilde Opleidingen en Brunotech voor aanvullende technische diensten en materialen.

Het resultaat is dat iedereen nu gebruik kunnen maken van de WiFi verbinding. Arie: “Op termijn staan er nog een aantal optimalisaties op de planning, zoals uitbreiding van capaciteit op bepaalde velden en het vervangen van de trage ADSL internetverbinding door een supersnelle glasvezel-internetverbinding. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om via live-streaming verslag te doen van sportwedstrijden op ons sportpark.“. “Dit project is een schoolvoorbeeld van een van onze kernwaardes ‘De kracht van verbindend leren en leven’ waarbij we ons onderwijs koppelen aan actualiteiten om ons heen.” sluit Herm Hoex af.

Inhalen toetsen omslagweek

Regeling voor inhalen van gemiste proefwerken Brugklassen

Gemiste proefwerken kunnen worden ingehaald op dinsdag 5-11 en donderdag 7-11 het 10e lesuur. Je moet je op beide dagen melden in c235. Docenten worden verzocht tijdig de inhaaltoets in te leveren bij Geloed Suker in c234.

Regeling voor inhalen van gemiste proefwerken Havo en Vwo

Proefwerken gemist op maandag, dinsdag of woensdag 28-10 t/m 30-10), worden ingehaald op dinsdag 5-11 het 8e lesuur. Proefwerken gemist op donderdag, vrijdag, maandag of dinsdag (31-10, 1-11 of 4-11) worden ingehaald op donderdag 7-11 het 8e lesuur.Heb je meer dan één toets gemist of duurt de gemiste toets meer dan 1 lesuur, dan mag je op het 7e lesuur beginnen.Je moet je op beide dagen melden in de collegezaal A301. Docenten worden verzocht tijdig de inhaaltoets in te leveren in het studiehuis bij Dhr. Bos.

Leerlingen die meer dan twee toetsen hebben gemist melden zicht bij hun teamleider voor een aangepaste regeling.

Heb je een computertoets gemist of maak je gebruik van auditieve ondersteuning dan kun je je toetsen inhalen op donderdag het 7e t/m 10e lesuur in computerlokaal C233.

 

 

 

Raayland en leerplicht

De leerplicht, ons verantwoordelijkheidsgevoel, de ontwikkeling van leerlingen én een goed verloop van ons onderwijs zijn de pijlers onder ons verzuimbeleid. Die pijlers moeten stevig staan en moeten we goed onderhouden, samen met ouders. De leerling zelf is, samen met ouders, verantwoordelijk voor het aanwezig zijn op school. Door goede gesprekken hierover thuis bij de start van het schooljaar hebben ouders grote invloed.

Via SomToday houden we ouders en leerlingen op de hoogte over de presentie.

Leerlingen die een les missen waarvoor geen reden bekend was, zullen we persoonlijk vragen om zich te melden bij de receptie. Als er een goede reden was, zullen kinderen ouders vragen om dat diezelfde dag nog telefonisch of schriftelijk te bevestigen. Als ouders die reden niet kunnen bevestigen, of de receptie kan zelf vaststellen dat het ongeoorloofd was, dan zal de leerling de lestijd inhalen tijdens het terugkomuur op maandag of donderdag 16:00.

Leerlingen die te laat komen, melden zich eerst bij de receptie. Als het ongeoorloofd te laat is, moet de leerling zich een dag later 30 minuten voor aanvang van de eerste les melden bij de receptie. Als de leerling dat niet doet, haalt hij de lestijd in tijdens het terugkomuur op maandag of donderdag 16:00. Voor leerlingen die meer dan 25 minuten te laat komen, geldt de werkwijze rond het missen van een les hierboven.

Download

Sheets verzuim (pdf bestand)

Communicatie binnen het Raayland College

Wie wat waar hoe?

Als jij weet welke informatie je waar ontvangt, weten wij zeker dat we je kunnen bereiken. En omgekeerd: jij weet hoe je ons bereikt. Voor kanalen die we hier niet noemen, hoef je dus niet te kiezen. Als je met je klas of mentorgroep besluit te Whatsappen, kun je meedoen. Doe je dat niet, dan beloven we dat je niets mist.

Mail voor de post
@leerling.raayland.nl
Als je op Raayland komt, krijg je een schoolmailadres van onze school (net zoals bij je vervolgopleiding of je werk later). Daardoor behoud je de mogelijkheid om je schoolmail te scheiden van je privémail. Als je alles op één punt wilt ontvangen, kijk dan HIER!
Hierop ontvang je ook informatie die voor je hele jaarlaag, afdeling of school bestemd is. Ook wat je vroeger thuis in de brievenbus vond dus. Deze mail hoef je niet elke dag te checken, maar om de één of twee dagen moet je lukken. Jij kunt je docenten, mentor, decaan en teamleider ook bereiken via de mail.
Trouwens: je krijgt niet alleen een mailadres van ons. Je krijgt het volledige Microsoft Office-pakket van ons cadeau. En dat mag je dan thuis ook nog eens op vijf computers installeren.

Mail ouders
Je ouders ontvangen ook informatie van school via het emailadres dat bij ons bekend is. Via dit mailadres ontvangen je ouders brieven over activiteiten, ouderavonden, ouderbijdrage en andere belangrijke informatie.
Het kan ook zijn dat vakdocenten via dit mailadres contact opnemen met je ouders, mocht dit nodig zijn.

Som Today/ It’s Learning voor je dagelijkse studie

Som Today
• Je agenda
• Huiswerk/toetsen
(onderbouw hv en vmbo)
• Je presentieoverzichten
• Je cijfers
• Korte berichten van je docenten en mentor.
• Inschrijving voor keuze-uren

It’s Learning
• Studiewijzers en digitaal lesmateriaal

Website voor soms

De website gebruiken we om ouders, leerlingen én geïnteresseerden van buiten de school een inkijkje te geven. Daarnaast plaatsen we er voor leerlingen en ouders
informatie die lange tijd onveranderd blijft, bijvoorbeeld schoolregels, verzuimbeleid en examenreglementen. En de toetsroosters.
Onze social media zijn ook gelinkt aan de website: ook als je geen Facebook of Insta volgt, kun je op de site dus die posts zien. Kortom: je hoeft de site niet zelf bij te houden, je raadpleegt die enkel voor vragen rond beleid, regels én toetsroosters. En je komt er vanzelf terecht als je via mail wordt verzocht om je ergens voor op te geven.

Social media voor de leuk

Voor de leuk! Als je het leven op het Raayland graag op de voet volgt, vind je op Facebook en Insta updates: hoe vergaat het vwo 5 in Rome? Welke Raaylanders wonnen bij de Vlakwatercross? Wat viel op tijdens de open dag? Waarom zien onze oudleerlingen jou graag op de oudleerlingenavond?
Kortom: voor sociale dieren, maar zeker geen must.

Deze tekst is ook beschikbaar in de vorm van een flyer (pdf)

Inloggen op Somtoday

Dit schooljaar start onze school met Somtoday als softwaresysteem voor de leerlingen-administratie. Ouders maken gebruik van een ouderportaal en leerlingen loggen in op het leerlingportaal.

Somtoday voor ouders
Het Raayland Ouderportaal is de plek binnen Somtoday waar u als ouder/verzorger het studieverloop van uw kind volgt. Hierbij kunt u denken aan de behaalde resultaten, afwezigheidsregistratie, agenda, huiswerk en algemene gegevens. Dit kan online via de website, maar ook via een app. Ook komt er op de website een handleiding. Als u meer kinderen op het Raayland College heeft, heeft u maar één account nodig.

Om toegang te krijgen tot de gegevens heeft u een loginnaam en een wachtwoord nodig. De inloggegevens worden eenmalig verstrekt en blijven de gehele schoolloopbaan van uw kind(eren) geldig. Apart van de vakantiepost ontvangen alle ouders de inlogcode Somtoday aan het begin van het schooljaar.
Omdat wij als school gebruik maken van communicatie via e-mail is het noodzakelijk dat wij beschikken over een actueel e-mailadres. We vragen u in het Ouderportaal het e-mailadres waarop u berichten wilt ontvangen, in te vullen en te actualiseren indien nodig.

Wachtwoorden Somtoday en Raaylandnetwerk voor leerlingen
Het inloggen in Somtoday gebeurt met je huidige school-mailadres en wachtwoord. Lees hier meer.

Nieuwe leerlingen
Het begin van het nieuwe schooljaar wordt gestart met een mentorles. Tijdens deze mentorles ontvangen de leerlingen de inlogcode voor Somtoday en een inlogcode voor het school netwerk. Het rooster van de eerste schoolweek wordt op papier afgedrukt en ook tijdens de mentorles overhandigd