Online Beroepenmarkt Mbo 28 januari 2021

Op donderdagavond 28 januari vindt de online Beroepenmarkt plaats. Vanaf woensdag 13 januari t/m woensdag 20 januari kun je je aanmelden voor deze voorlichtingen. Informatie over deze avond en het aanmelden kun je terugvinden in je mail. Heb je nog vragen over deze avond, stuur gerust een mailtje naar lob@raayland.nl.

Tips voor leerlingen en ouders mbt thuiswerken

Beste leerling,
Ineens moet je weer onderwijs op afstand gaan volgen. Geen lessen meer in een echt schoollokaal met je klasgenoten en docenten om je heen, maar een online les met je computer en camera op jouw eigen werkplek thuis. Dat is voor iedereen even wennen. Maar wist je dat we eigenlijk niet veel anders van je verwachten dan bij een les op school? Oké, wel wat meer zelfstandigheid en initiatief…

We missen jullie, maar ook op afstand proberen wij je zo goed mogelijk door deze tijd heen te loodsen, zoveel mogelijk contact te houden en ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk vertraging op loopt. Het is daarom belangrijk dat je alle online lessen volgt en je opdrachten op tijd inlevert. Maar hoe kun je je nou het beste voorbereiden op zo’n les? En hoe gaat het er in een online les aan toe? Lees hier de tips en tricks die je wegwijs maken in het “online onderwijs op afstand”.

 

Informatie onderwijs 4 tm 17 januari 2021

Datum 17 december 2020

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),

Naar aanleiding van de afgekondigde lockdown informeerden wij jullie eerder deze week over de invulling van ons onderwijsprogramma tot aan de kerstvakantie. Nu informeren we jullie over het vervolg in de twee weken na de kerstvakantie (4 jan t/m 17 jan 2021).

Online onderwijs
Na de kerstvakantie vervolgen we voor de meeste leerlingen het online onderwijs. Uitzondering hierop zijn de eindexamenleerlingen, pro-leerlingen (deze twee groepen volgen alle lessen fysiek op school) en de leerlingen die praktijklessen techniek volgen inchet vmbo (zij volgen deze praktijklessen techniek op school, de overige lessen online).

Rooster tijdens de lockdown
We gaan tijdens de periode t/m 17 januari over op een 30-minuten rooster. Met dit rooster proberen we langdurige schermtijd voor onze leerlingen te voorkomen en bieden we in de middag voldoende ruimte om zelfstandig te werken/studeren. Net zoals nu, is de basis voor het online werken MS Teams/ITS learning.
Roostertijden tijdens lockdown:
1 08:30 – 09:00
2 09:00 – 09:30
3 09:30 – 10:00
Pauze 10:00 – 10:10
4 10:10 – 10:40
5 10:40 – 11:10
6 11:10 – 11:40
Pauze 11:40 – 12:00
7 12:00 – 12:30
8 12:30 – 13:00
9 13:00 – 13:30
Studie 13:30 – 16:00

Ongeoorloofd/geoorloofd aanwezig
We verwachten van alle leerlingen dat ze (digitaal) aanwezig zijn bij alle lessen. Mocht een leerling niet aanwezig kunnen zijn, in verband met bijvoorbeeld ziekte, dokter of tandarts, geef dit dan zoals gebruikelijk telefonisch door aan de receptie (tel. 0478-551155). Gebeurt dit niet, dan wordt zijn/haar afwezigheid bij ons geregistreerd als zijnde ongeoorloofd.

Onderwijs aan eindexamenleerlingen en pro-leerlingen
Zoals aangegeven in de eerdere persconferentie en berichtgeving van de overheid, wordt een uitzondering gemaakt voor eindexamenleerlingen en pro-leerlingen. Zij gaan naar school voor fysiek onderwijs. Alle leerlingen van praktijkonderwijs fase 1 t/m 6, vmbo 4, havo 5 en vwo 6 zijn daarom welkom op school vanaf maandag 4 januari. Alle lessen worden aan deze leerlingen fysiek gegeven, conform het bovenstaande 30 minuten rooster. Voor eindexamenleerlingen zullen de lessen bewegingsonderwijs (gym) op een andere manier worden vorm gegeven. Tijdens deze lessen zal er tijd zijn voor de leerlingen om zich voor te bereiden op de komende SE-week en krijgen ze begeleiding bij het plannen en het leren. In de middag (van 13.30 uur tot 16.00 uur) is er tevens de mogelijkheid voor extra lessen en begeleiding vanuit school volgens maatwerk. De klassen, groepen en leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zullen hierover via de teamleider, mentor en/of docent tijdig worden geïnformeerd.

Praktijklessen techniek (vmbo)
De overheid heeft verder nog een uitzondering gemaakt voor leerlingen die praktijklessen techniek volgen in het vmbo. Deze technieklessen zullen de leerlingen op school volgen, de overige lessen volgen ze thuis online. De leerlingen die dit betreft zullen via de vmboafdeling een bericht krijgen waar en wanneer ze precies verwacht worden.

Catering, pauzes, omgang
De catering(kantine) is deze periode gesloten. Leerlingen zullen zelf voor eten en drinken moeten zorgen wanneer zij op school aanwezig zijn. Er is voldoende ruimte in de aula’s om op afstand van elkaar te pauzeren. Wij willen leerlingen nadrukkelijk vragen om groepsvorming te voorkomen. In het gebouw blijft uiteraard de mondkapjesplicht gelden.

Noodopvang
Leerlingen voor wie het echt onmogelijk is om thuis te werken en/of extra zorg nodig hebben, mogen na overleg met ons ondersteuningsteam naar school komen (mits klachtenvrij). Hiervoor kan contact opgenomen worden met de mentor van uw zoon/dochter. Vanuit OLC B volgen zij dan de online lessen en krijgen ze begeleiding. Deze ruimte is beschikbaar van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Thuisblijven bij klachten
Natuurlijk is het belangrijk dat ook na de kerstvakantie de corona-maatregelen strikt in acht worden genomen. Heeft uw zoon/dochter last van klachten (verkoudheids-klachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak), dan moet hij/zij thuisblijven en zich laten testen.

Melding coronabesmetting tijdens de kerstvakantie
Aangezien alle leerlingen al vanaf maandag 14 december thuis onderwijs volgen en dus niet meer op school zijn geweest, zullen wij tot 2 januari geen communicatie meer uitsturen n.a.v. een besmetting bij een leerling en/of docent. Mocht er echter bij uw zoon/dochter tijdens de kerstvakantie Covid-19 worden vastgesteld, dan zouden we het fijn vinden indien u dit via de mail aan ons doorgeeft. Dit kan via post@raayland.nl. Op deze manier kunnen we zicht houden op het aantal besmetting bij leerlingen van onze school.

Onderwijs na de lockdown
Natuurlijk hopen we dat na 17 januari het onderwijs weer zijn normale gang krijgt. Toch weten we nu al dat we door alle veranderingen aanpassing zullen moeten doen aan het jaarrooster en de jaarplanning. Tevens zijn er door de overheid al aanpassingen bekend gemaakt over het verloop van het eindexamen dit schooljaar. Zodra we daar verdere besluiten over hebben genomen, brengen we u direct op de hoogte.

Tot slot
Voor nu wensen wij iedereen hele fijne feestdagen, waar mogelijk samen met je dierbaren, binnen de geldende richtlijnen. Laten we er met oud en nieuw op proosten dat 2021 een jaar wordt waarin we stap voor stap de “anderhalvemetersamenleving” achter ons gaan laten en kunnen genieten van alles wat dan weer kan en mag!
Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,

Bas van Rooijen
Rector

Goede doel kerstactie: Voedselbank Venray

Afgelopen jaren hebben we schoolbreed actie gevoerd voor goede doelen in de week voor kerstvakantie met als kers op de taart de actieochtend voor de kerstvakantie.  We hebben hier mooie resultaten mee geboekt en gul geschonken aan goede doelen.

Dit jaar is een spetterende actieochtend helaas niet mogelijk. Toch willen we ook dit jaar ons inzetten voor een goed doel.

Het goede doel dat we dit jaar hebben gekozen is de voedselbank in Venray. De voedselbanken hebben de noodklok geluid. Er is minder aanvoer van eten omdat de supermarkten slimmer inkopen en acties hebben om producten die bijna over de datum gaan, goedkoop aan te bieden aan hun klanten. Daarnaast zijn er, mede ook door Corona, meer mensen in de financiële problemen gekomen, waardoor de vraag bij de voedselbank alleen maar toeneemt. Niet alleen volwassenen maken gebruik van de voedselbank, ook een aantal  leerlingen van onze school is afhankelijk van de voedselbank.  Wij willen graag dat iedereen een fijne kerst kan vieren met een diner voor het hele gezin.

Wat gaan we doen?

We gaan zoveel mogelijk producten verzamelen die de voedselbank goed kan gebruiken. Hieronder staat een boodschappenlijstje met producten waar veel behoefte aan is.  Daarnaast gaat ook kerstradioraayland weer in de lucht.  Zij zullen van dinsdag 15 december  tot en met vrijdag 18 december  in de lucht zijn.  Dinsdag tot en met donderdag tussen 08.30 en 16.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 12.00 uur.

Het geld dat ze ophalen zal ook aan de voedselbank worden geschonken.

We gaan natuurlijk graag een uitdaging aan. Vorige schooljaren hebben we laten zien hoe gul jullie zijn. We proberen om minimaal 5000 producten op te halen. (en stiekem hopen we natuurlijk op vele malen meer).  Op vrijdag 18-12 maken we om 12.00  uur bekend hoeveel producten en geld er is opgehaald. De uitslag hiervan zal via kerstradioraayland en via onze site worden gedeeld.

De producten worden ingeleverd bij de mentor, volgens afspraak. Mocht je veel producten meenemen, kun je deze meteen bij de receptie inleveren.

SAMEN MAKEN WE ER EEN MOOIE KERST VAN!

Boodschappen lijstje van lang houdbare producten:

 • Pasta, rijst, aardappelpuree
 • Pastasauzen in potten of zakken
 • Bakolie, olijfolie
 • Groente in blik of pot, appelmoes
 • Soep in blik of zakken
 • Lang houdbare zuivel in pakken (melk, chocolademelk)
 • Broodbeleg: hagelslag, chocopasta, pindakaas, jam, stroop
 • Chocoladepoeder, limonadesiroop

Overige producten:

 • Afwasmiddel, afwasborstels
 • Allesreiniger
 • Shampoo, zeep
 • Maandverband,
 • WC-papier, keukenrollen, papieren zakdoekjes

Lob workshops Gilde Opleidingen voor 4e jaar Zorg & Welzijn

Op woensdag 4 november kregen onze 4e jaars leerlingen van Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten een workshop over het maken van keuzes. Deze workshops werden gegeven door de Loopbaanadviseurs van Gilde Opleidingen. De leerlingen hebben uitleg gekregen over:
– Hoe maak je de keuze voor de juiste vervolgopleiding?
– Welke opleidingen worden er allemaal aangeboden?

Daarna hebben de leerlingen een Loopbaantest gemaakt.

Graag willen we onze collega’s van Gilde Opleidingen bedanken voor de interessante en leerzame workshops!

Informatie mbt hybride en online onderwijs

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Het coronavirus blijft ons allen in de greep houden. De eerste besmettingen bij enkele van onze leerlingen zijn inmiddels geconstateerd. De verwachting is echter dat besmettingen onder leerlingen (en wellicht straks ook medewerkers) vaker voor gaan komen. Wij hebben daarom in overleg met de GGD communicatieafspraken gemaakt…..
Lees verder

 

Beslisboom Corona voor leerlingen en ouders

Wanneer moet je thuisblijven, en wanneer moet je naar school? Moet je je laten testen?  Wat als je huisgenoten posititief zijn getest?
Om dergelijke vragen te beantwoorden heeft het LVO een beslisboom opgesteld.

Bekijk die hier.

(Update: 30-10-2020)

Toelichting coronamaatregelen op het Raayland College

Beste ouders en leerlingen,

Wij ontvangen vragen van ouders, leerlingen over het waarom van het toepassen van coronamaatregelen op onze school. Hierbij geven we u een korte toelichting.

Onderwijs zo lang mogelijk open
We begrijpen dat het niet altijd fijn is om zoveel maatregelen gerelateerd aan het coronavirus op te volgen, maar het belang van het openblijven van het onderwijs voor iedereen staat voor ons voorop. Wij doen er alles aan om voor elke leerling het onderwijsproces op school, binnen de door de overheid gestelde regelgeving, zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.
Als school werken wij er uiteraard aan mee om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen te gaan. Daarom houden wij ons als onderwijsinstelling aan de regelgeving die het ministerie van OCW heeft vastgesteld in overleg met de onderwijsorganisaties voor het voortgezet onderwijs en het RIVM. Deze coronamaatregelen zijn gepubliceerd in het protocol “Volledig openen vo-scholen”. Ook volgen wij het dringende advies van de overheid om een mondkapje te dragen op school. Onze school heeft in samenspraak met de medezeggenschapsraad besloten om het gebruik van mondkapjes verplicht te stellen. Wij vragen leerlingen en medewerkers om mondkapjes te dragen bij alle verplaatsingen binnen de school en tijdens de praktijklessen. We begrijpen dat dit voor de leerlingen niet altijd prettig is. Wij willen u er echter op wijzen dat het verplicht stellen van een mondkapje zich beperkt tot de praktijk lessen en het verblijf in gangen en aula’s. Het grootste deel van de tijd op school dragen de leerlingen geen mondkapje en ondervinden hier dan ook geen hinder van. We vragen nogmaals uw begrip voor deze regel.

Overige regels
Het dragen van een mondkapje is een aanvulling op de huidige richtlijnen van het RIVM en vervangt deze niet. Het is belangrijk dat we op school 1,5 meter afstand blijven houden tussen leerlingen en medewerkers. Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden. Ook zorgen wij voor de nodige hygiënemiddelen, zoals handgel en reinigingsmiddelen en – doekjes om de werkplekken van leerlingen en medewerkers te reinigen. We zorgen voor een gezond binnenklimaat door goed te ventileren en regelmatig de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Samen dragen we zo bij aan het inperken van de verspreiding van het coronavirus.

Vragen?
Mocht u verdere vragen hebben over het dragen van een mondkapje op school of over andere (hygiëne)regels, dan kunt u contact opnemen via de teamleider van uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,
Bas van Rooijen
Rector

Mondkapjes verplicht!

Beste leerlingen en ouder(s) / verzorger(s),

Aan middelbare scholen is vandaag door de Rijksoverheid dringend geadviseerd om leerlingen en docenten een mondkapje te laten dragen in de gangen, de aula’s en de kantine. Als school hebben we daarom besloten dat we vanaf maandag 5 oktober het dragen van mondkapjes verplicht te stellen. Vanaf dat moment is toegang tot de schoolgebouwen zonder mondkapje niet meer toegestaan.
Bij alle verplaatsingen binnen de school gaan leerlingen en medewerkers een mondkapje dragen. Ook tijdens de praktijklessen was en blijft het dragen van een mondkapje verplicht. Tijdens de andere lessen kan op instructie van de docent het mondkapje in de lokalen worden afgedaan.
Vrijdag 2 oktober, zien we als een “overgangsdag”, waarbij we het dragen van mondkapjes sterk adviseren, maar waarbij we nog niet actief gaan controleren en corrigeren. Ik wil dan ook vragen om vanaf morgen een eigen mondkapje mee naar school te nemen. Voor leerlingen die hun mondkapje vergeten zijn, is er éénmalig eentje beschikbaar bij de servicedesk. Daarna zal tegen betaling van € 1,- een mondkapje te verkrijgen zijn.
Ondanks de invoering van mondkapjes blijft het belangrijk om de onderlinge afstand van 1,5 meter aan te houden tussen leerlingen en medewerkers. Daarom moeten we ook allemaal op de gangen rechts lopen en blijven we niet staan in de gangen, zodat er een goede doorgang is voor docenten en medewerkers. Mochten er vragen zijn aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de mentor.
Samen zorgen we voor een prettige en veilige leeromgeving.

Met vriendelijke groet,
mede namens de gehele schoolleiding,
Bas van Rooijen
Rector

Download de brief hier

Ventilatie op school

Zoals jullie weten is er landelijk een discussie over de eventuele rol van de ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus via aerosolen. Door minister Slob is het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht om de scholen te helpen de ventilatiesystemen te controleren en zo nodig op orde te krijgen. Landelijk is met alle scholen afgesproken dat de ventilatiesystemen voor 1 oktober getoetst worden aan het bouwbesluit 2012. Hierbij laten we aan ouders, leerlingen en medewerkers weten wat de stand van zaken is .

Wij hebben de ventilatie onlangs laten controleren door een erkende installateur. Onze school blijkt, op een enkele ruimte na, te voldoen aan de eisen die staan in het bouwbesluit van 2012, mits we continu ventileren en regelmatig spuien door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Daar waar uit de inventarisatie aandachtspunten naar voren zijn gekomen, worden deze inmiddels opgepakt.

Klik hier om verder te lezen