Subsidie voor Sterk Techniekonderwijs in Noord- en Midden-Limburg

Het vmbo-techniekonderwijs in Noord- en Midden Limburg krijgt vanuit de regeling Sterk Techniek Onderwijs 12 miljoen euro subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om het techniekonderwijs verder te ontwikkelen. Met het geld wordt gewerkt aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio.

Door de acceptatie van deze gezamenlijke subsidieaanvraag ziet het samenwerkingsverband tussen vmbo-scholen van Stichting LVO, OGVO, SOML, Citaverde College en de MBO-scholen Gilde Opleidingen en Citaverde College een geweldige kans om leerlingen in de regio Noord- en Midden-Limburg toegang te bieden tot een breed scala aan opleidingen in de techniek en technologie en daarmee de regionale economie te versterken. Het Raayland College is één van deze scholen.

Deze ambitie komt niet zomaar uit de lucht vallen. Scholen kampen de laatste jaren met een afnemend aantal leerlingen vanwege de krimp en een tekort aan techniekdocenten. Dat staat op gespannen voet met de sterk gestegen vraag naar geschoold personeel in de technieksector. De besturen, hun onderwijslocaties en de bedrijven zijn daardoor doordrongen van de urgentie van dit probleem. Ze werken al geruime tijd intensief samen aan de onderlinge afstemming en samenwerking bij hun techniek- en technologieopleidingen en in het regionaal delen van kennis en ervaringen.

Investeringen Noord- en Midden-Limburg

Besturen en hun scholen in Noord- en Midden-Limburg hebben de afgelopen jaren al geïnvesteerd in doorlopende leerlijnen, intensieve(re) samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en tussen opleiders en het bedrijfsleven. Op het gebied van de doorlopende leerlijn vmbo-mbo is veel gerealiseerd. Een aantal scholen verbreedde die leerlijn zelfs al met het basisonderwijs. Naast deze inhoudelijke vernieuwing zijn de netwerken en onderlinge relaties belangrijk versterkt.

In oktober 2018 startten de besturen en hun scholen samen met het regionale bedrijfsleven met de opzet van regionale plannen voor een sterk dekkend en vernieuwend technisch onderwijs voor de regio Noord- en Midden Limburg. Door de toekenning van de subsidie Sterk Techniek Onderwijs kan nu worden voortgebouwd op hetgeen tot nu toe tot stand is gebracht. Daarmee is een belangrijk fundament gelegd voor een nieuwe impuls voor techniek in het onderwijs en de aansluiting op de regionale arbeidsmarkt.

Pauzetijden begin schooljaar

Om te voorkomen dat er teveel leerlingen tegelijk in de aula zijn, starten we aan het begin van het schooljaar tijdelijk met gescheiden pauzes, waarbij de reguliere lestijden in het rooster worden aangehouden.

De tijdelijke pauzeverdeling ziet er als volgt uit:

Eerste pauze
onderbouw       10:00 – 10:20 uur
bovenbouw       10:45 – 11:05 uur (= reguliere pauze)

Tweede pauze
onderbouw       12:35 – 13:05 uur (= reguliere pauze)
bovenbouw       13:20 – 13:50 uur

Onderbouw:

 • Praktijkonderwijs 1,2
 • Vmbo 1,2
 • Havo/vwo 1,2,3

Bovenbouw:

 • Pro 3,4,5,6
 • Vmbo 3,4
 • Havo/vwo 4,5,6

Minister van OCW erkent Opleidingsschool Noord-Limburg

Leraar worden is meer dan bekwaam worden’

Op 19 juni 2020 heeft de minister van OCW aspirant Opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL) erkend als opleidingsschool. Het Raayland College  is een van de partners van OSNL. Na een intensieve samenwerking tussen betrokken partijen is de erkenning een resultaat om trots op te zijn. Leraar worden is meer dan bekwaam worden.

OSNL heeft zich in vier jaar tijd ontwikkeld van aspirant opleidingsschool naar een volwaardige en officieel erkende opleidingsschool. De erkenning, middels een accreditatietraject door de NVAO, is een keurmerk voor kwaliteit. OSNL voldoet hiermee aan alle criteria om een volwaardige leeromgeving te bieden voor aankomende leraren, vormgegeven door professionele opleidingsteams en binnen een heldere kwaliteitscultuur. 

Krachten bundelen in Noord-Limburg

Door de krachten te bundelen en studenten samen op te leiden ‘in eigen huis’ ontstaat een optimale aansluiting tussen de lerarenopleiding en de onderwijspraktijk. Met als resultaat: leraren met een sterke professionele identiteit die stevig in hun schoenen staan, die sterk zijn in talentontwikkeling en die in een snel veranderende omgeving leerlingen optimaal kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Theorie en praktijk gaan binnen OSNL hand in hand. Aankomende leraren volgen zo’n 40% van hun opleiding binnen de deelnemende scholen en maken zo kennis met diverse onderwijsconcepten en het onderwijsaanbod in de regio. Op deze manier hopen we hen te behouden voor de regionale arbeidsmarkt.

Partnerschap

Opleidingsschool Noord-Limburg is een partnerschap waarbinnen het Dendron College, Raayland College en het Bouwens (vanuit LVO regio Noord), de tweedegraads lerarenopleidingen van de HAN, HAN ALO, HAN Masters, de Radboud Docenten Academie en de drie OGVO-scholen Valuascollege, College den Hulster en het Blariacumcollege samen aankomende leraren opleiden.

Meer informatie: https://opleidingsschoolnoordlimburg.nl/

Belangrijke informatie: Raayland Bulletin juni 2020

In dit bulletin staat belangrijke informatie mbt inleveren boeken, laptops en kluissleutels, inzage toetsen en de rapporten.

Klik hier voor het bulletin.

Samenwerking VAP Raayland en Tennisclub Venray

Afgelopen jaar hebben de paden van de Tennisclub Venray (TCV) en het Venrays Arbeidspracticum (VAP) elkaar gekruist. Vanuit de tennisclub kwam de vraag of het mogelijk was de bankjes die op het veld staan op te pimpen, zodat ze er weer jaren tegen kunnen.

Het leek TCV een goed idee om hier de jeugd van het praktijkonderwijs voor te benaderen. Het is niet alleen een leuke uitdaging voor onze leerlingen van het VAP, maar zij leveren zo ook een zichtbare bijdrage aan Venray. Het VAP is meteen aan de slag gegaan met een aantal bankjes. Die zijn op 16 juni afgeleverd. Uiteraard werd er volgens de regels van het RIVM gepaste afstand bewaard. Beide partijen zijn zeer blij met het resultaat en hopen ook in de toekomst vaker samen te kunnen werken.

Vanuit het VAP wensen alle leerlingen de leden van de Tennisclub Venray veel zitgenot op de nieuwe bankjes!

Met dank aan Safet voor de foto’s!

Aanstelling Bas van Rooijen als rector

Per 24 augustus start Bas van Rooijen als rector op het Raayland College. Hij volgt locatiedirecteur Cisca Zweers op die is gestart op het Theresialyceum in Tilburg.

Bas van Rooijen is momenteel conrector bij het Maaslandcollege in Oss. Hij studeerde geschiedenis aan de postdoctorale lerarenopleiding en rondde de opleiding master of management in education af. Hij was werkzaam in het voortgezet onderwijs als docent, teamleider en conrector en werkte in bovenschoolse commissies.

We zijn blij dat Bas van Rooijen het Raayland College komt versterken en wensen hem veel succes en een goede start in augustus.

Leerlingen Raayland tweede bij de Vakkanjers Explorer

De leerlingen hebben afgelopen donderdag hun innovatieve oplossingen gepresenteerd tijdens de finale van Vakkanjers. Het was de afsluiting van de Vakkanjer Challenge met een uitzending die online live uitgezonden werd. Hier presenteerden de beste teams hun oplossingen en ideeën. De leerlingen Amber Noya, Nele van der Woude en Isa van den Aker van het Raayland College vielen in de prijzen met hun idee voor een ‘recycle prullebak’.

Vakkanjers is een programma waarin leerlingen vanaf groep 7 tot en met het laatste jaar van het vmbo hun vakmanschap ontdekken en ontwikkelen. Dat doen ze aan de hand van een challenge voor een echte opdrachtgever met een echt probleem. Meer informatie over de challenge en alle winnaars staat op www.vakkanjers.nl/finale.

Vakkanjers is een programma van Jet-Net & TechNet en komt voort uit initiatief van technische sectoren om meer jongeren te interesseren voor techniek. Met Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen jongens en meiden hun vakmanschap al sinds 1999. Dat doen ze aan de hand van realistische opdrachten voor een landelijke opdrachtgever. De leerlingen ontwikkelen naast technisch vakmanschap ook 21th century skills zoals initiatief nemen, teamwerk en klantcontact. Met deze vaardigheden hebben ze straks een streepje voor op de arbeidsmarkt.

Hier is de aftermovie te zien:

Geslaagd, gefeliciteerd!

Nu al hebben 407 eindexamenleerlingen te horen gekregen dat ze geslaagd zijn. Gefeliciteerd allemaal! Het is een bijzonder eindexamenjaar geweest en we zijn er enorm trots op dat jullie het met succes hebben afgerond.

De leerlingen die nog wat moeten afronden: heel veel succes!

Leerlingen van het Raayland College krijgen finaleticket overhandigd

Leerlingen van het Raayland College uit Venray hebben een finaleticket overhandigd gekregen voor de finale van Vakkanjers. De tweedejaars techniekleerlingen doen samen met ruim honderd scholen mee aan de Vakkanjer Challenge 2020 en bedachten innovatieve ideeën en oplossingen. 

Het winnende team van het Raayland uit Venray bedacht het idee: ‘Recycle prullenbak’. De leerlingen Amber, Nele en Isa over hun idee: “We kwamen op het idee, toen ik met mijn vader aan het wandelen was. Mijn vader bedacht iets wat motiveert om rommel in de prullenbak te gooien. Dat vonden wij dat een goed idee! We hebben dat idee wel veranderd, maar hij heeft ons heel erg geïnspireerd”, aldus Amber.

Vakkanjers toert momenteel twee weken door het hele land om alle 140 finalisten hun finaleticket te overhandigen en hun presentatie op te halen. Dit gebeurt met een interview over hun oplossingen, ideeën en gemaakte prototypes. Normaal zouden de leerlingen tijdens een groot event hun presentatie moeten geven voor jury en publiek, maar vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus is dat niet mogelijk. Toch zorgt Vakkanjers voor een spetterende afsluiting van de Vakkanjer Challenge, met een live online-uitzending op 10 en 11 juni. 

Wie gaat er vandoor met de Vakkanjers wisseltrofee!? Benieuwd? Volg de teams op www.vakkanjers.nl/finale en bekijk hier de pagina van de finalisten

Biologie Olympiade 2020

Dit jaar hebben er 17.797 leerlingen van 473 scholen meegedaan aan de Biologie-Olympiade en de Biologie Olympiade junior. Aan de eerste ronde van de Biologie Olympiade Junior deden dit jaar alle HAVO-3 en VWO-3 leerlingen van onze school mee.

Voor de havo geldt:

 • Luca Pouwels behaalde de hoogste score bij de BOJ HAVO. Hij werd 1e van Nederland in de 1e ronde. Wat een geweldige prestatie!
 • Jelle Klomp behaalde de 17e plaats. Beiden plaatsten zich hierdoor voor de 2e ronde, die helaas niet doorgaat vanwege de coronacrisis.

Leerlingen met een score van 50 punten of meer horen bij de top-10% en ontvangen een mooie oorkonde van deelname. Dat zijn voor het Raayland college 2 leerlingen:

 • Luca Pouwels 70 punten
 • Jelle Klomp 61 punten

Als school eindigden we op een 10e plaats van de 68 deelnemende havo-scholen, waarbij de scores van de vijf beste leerlingen werden gebruikt.

Voor het vwo geldt:

Leerlingen met een score van 58 punten of meer horen bij de top-10% en ontvangen een mooie oorkonde van deelname!  Dat zijn voor het Raayland College 2 leerlingen:

 • Willem van Maarschalkerwaard 63 punten
 • Jurre Spee 58 punten

Als school eindigden we op een 79e plaats van de 139 deelnemende VWO-scholen, waarbij de scores van de vijf beste leerlingen werden gebruikt.

Alle vwo-6 leerlingen Biologie hebben meegedaan aan de 1e ronde van de Biologie Olympiade 2020. Leerlingen met 50 punten of meer horen bij de top-10% en ontvangen een oorkonde. Dat zijn voor het Raayland College 6 leerlingen:

 • Bart Hebben 53 punten
 • Steffi Backer, de 53 punten
 • Hidde Buddingh 52 punten
 • Merel van Kessel 52 punten
 • Koen Essers 50 punten
 • Pieternel Sanders 50 punten

Als school eindigden we op een 90e plaats van de 266 deelnemende scholen, waarbij de scores van de vijf beste leerlingen werden gebruikt. Een heel mooi resultaat!