Uitnodiging bekrachtiging samenwerking tussen gemeente Venray en onze (Technasium)school

De gemeente Venray en het Raayland College gaan intensief samenwerken om de expertise van jongeren te gebruiken bij maatschappelijke uitdagingen waarvoor de gemeente Venray staat. Zo profiteert de gemeente van de creativiteit en verbeeldingskracht van Venrayse jongeren en doen leerlingen praktijkervaring op en kunnen ze zich zo beter voorbereiden op het vervolgonderwijs. Bij deze uitdagingen kun je denken aan duurzaamheid, schone energie, technologie, maar ook veranderingen in economie, zorg en onderwijs.

 

Presentatie resultaten en ondertekening samenwerking

Vooruitlopend op deze samenwerking hebben leerlingen van het Raayland College een onderzoek gedaan naar leegstand in het centrum en wat daaraan te doen. Omdat dit onderzoek binnen het Technasium van het Raayland College de aftrap is van de intensieve samenwerking tussen gemeente en school, willen we dit moment gebruiken om de samenwerking te bekrachtigen. Dit gebeurt door wethouder Martijn van der Putten namens de gemeente Venray en Flip Lutteken van het Raayland College. Dit gebeurt op donderdag 20 juni in A017 in het Raayland College, Leunseweg 6 in Venray.

 

Programma

13:15              Inloop met koffie

13:30              Presentatie leerlingen

14:00              Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

14:30              Einde bijeenkomst

Inloopmiddag plusklassen 19 juni

Al enige jaren verzorgt onze school een programma voor leerlingen die cognitief meer aan kunnen. Zo bieden we een plusprogramma aan in de klassen 1 t/m 3 en heeft een aantal leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan het verbredersprogramma.

Om iedereen de mogelijkheid te geven kennis te nemen van dit programma, willen wij de ouders van de plusleerlingen, leerlingen die volgend jaar op onze school komen en jullie uitnodigen. Tijdens de inloopmiddag zullen de plusleerlingen en verbreders hun projecten van dit jaar presenteren.

De inloopmiddag vindt plaats op woensdag 19 juni aanstaande tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de aula C.
Jullie zijn van harte welkom!

Met vriendelijke groeten,
De mentoren van de plusklassen
Carine Verschuren, Sylvia Goes, Wim Palmen en Flip Lutteken

Centrale eindexamens

De centrale, schriftelijke eindexamens voor vmbo-t, havo en vwo zijn vandaag van start gegaan. Een spannende tijd voor onze examenkandidaten. Wij wensen de leerlingen, maar ook hun ouders, vrienden en familie, heel veel succes!

De leerlingen van vmbo-b en vmbo-k zijn al eerder van start gegaan met de praktijkexamens. Wij zien jullie graag terug bij de diplomering!

Op de website van het ministerie is het examenrooster te vinden:
https://www.examenblad.nl/examenrooster/2019?p=2&t=1;2.

Het eerste tijdvak gaat over de examens die vandaag beginnen en lopen tot en met 22 mei. Op 12 juni horen de leerlingen hiervan de uitslag (proclamatie). Het tweede tijdvak behelst de herexamens voor leerlingen die (nog) niet alles gehaald hebben.

De diploma-uitreiking is op:

  • 2 juli: praktijkonderwijs
  • 3 juli: vmbo
  • 4 juli: havo en vwo

Onderwijsstaking 15 Maart: Lessen gaan zo veel mogelijk door.

Op vrijdag 15 maart a.s. staat er een landelijke onderwijsstaking gepland. De lessen op het Raayland College gaan op deze dag zoveel mogelijk door.

Ouders en leerlingen ontvangen hierover nog een brief.

Voorschools Vplus programma 2019

Ruim 50 leerlingen uit groep 8 van verschillende basisscholen in en rondom Venray gaan de aankomende 6 dondermiddagen het programma “Creatief met kleur” op onze school volgen. Doel van dit uitdagende programma is om de cognitief sterke leerlingen een indruk te geven van de projecten die in het plus programma worden aangeboden. Ook kunnen ze al in een vroeg stadium nieuwe klasgenoten leren kennen.

Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren en de nieuw gekozen opzet van maatwerk op onze school, hebben we een aantal aanpassingen gedaan in het programma. Wat houden deze aanpassingen in:
• Leerlingen kunnen uit modules kiezen
• Meer inzet van leerlingen bij de voorlichtingsavond
• Meer aandacht om elkaar beter te leren kennen in de intro-les
• De interesse van leerlingen moet meer ruimte krijgen

In dit project komen niet alleen natuurkundige, scheikundige en biologische kanten aan bod maar wordt ook aandacht besteed aan de wederzijdse beïnvloeding van emotie en kleuren.
8 Januari is de voorlichtingsouderavond voor ouders en leerlingen, op 10 januari start het programma