Maatregelen coronavirus

Vandaag kondigde de overheid aanvullende maatregelen aan m.b.t. het coronavirus tot en met 31 maart. U vindt ze op de website van de Rijksoverheid.

De scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland blijven gewoon open. Dit heeft vooralsnog dus ook geen gevolgen voor de doorgang van de toetsen en examens komende week op onze school. Voor excursies, ouderavonden en andere incidentele activiteiten wordt afzonderlijk besloten of we ze afgelasten. Betrokkenen ontvangen hierover rechtstreeks bericht.

We willen u met klem verzoeken om berichten van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD landelijk zelf frequent te volgen en de adviezen op te volgen. Als deze adviezen gevolgen hebben voor de organisatie van het onderwijs op onze school, ontvangt u van ons bericht.

Bedrijvendag Kies Techniek 14 maart gaat niet door

Het bestuur van Kies Techniek heeft gisteren moeten besluiten dat de bedrijvendag op zaterdag 14 maart a.s. niet door kan gaan i.v.m. het Corona virus. Diverse betrokken bedrijven hebben de organisatie laten weten, dat ze het risico niet wilden nemen en dat zij hun deelname hebben ingetrokken.
Het bestuur van Kies Techniek bekijkt de mogelijkheden om de bedrijvendag naar een later tijdstip te verplaatsen.

Update betreffende het coronavirus (COVID-19)

Omdat landelijk aanvullende berichten kwamen om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, informeren we u hierbij over de actuele omstandigheden op school. Naast het goed wassen van handen, het gebruik van papieren zakdoekjes en het niezen in de binnenkant van je elleboog, volgen wij ook het advies om geen handen te schudden op.

Klachten
Wij vragen u als ouder alert te zijn bij klachten die kunnen wijzen op het Corona-virus. Bij klachten van hoesten, verkoudheid of koorts wordt gevraagd sociale contacten te beperken en thuis te blijven. Bij vragen hierover kunt u bij de GGD of uw eigen huisarts terecht. Ook leerlingen en collega’s die in besmette gebieden zijn geweest of in contact zijn geweest, vragen wij extra alert te zijn. Op de website van RIVM kunt hierover meer informatie vinden en ook de richtlijnen teruglezen die wij opvolgen. Leerlingen en collega’s die ziek thuis zijn, vragen wij om goed uit te zieken en pas terug te keren als zij 24 uur klachtenvrij zijn.

Toetsweek en (praktijk)examens
Voor de toetsweek worden geen bijzondere maatregelen getroffen, tenzij er zich andere ontwikkelingen voordoen dan nu bekend. Ik vraag u, zeker voor de leerlingen die PTA-toetsen maken, een ziekmelding aan de receptie door te geven, voordat de toets plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor de praktijkexamens en voor de schriftelijke examens die afgenomen gaan worden de komende maanden.

Excursies
Per excursie kijken we of het verantwoord is om deze doorgang te laten vinden, afhankelijk van de bestemming, opzet en richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD. Als een excursie vervalt, krijgt u daarover bericht en volgen leerlingen hun reguliere lesrooster.

Buitenlandse reizen
De geplande reis (uitwisseling) naar China wordt in overleg met de partnerschool en met onze leerlingen en ouders uitgesteld tot na de zomervakantie. De reis (uitwisseling) naar Bilbao en de Erasmus-meeting in Portugal komen te vervallen.

Met vriendelijke groet,
Schoolleiding

Informatie GGD voor scholen over het Coronavirus

Er zijn op dit moment op verschillende plekken in Nederland personen besmet met het coronavirus (COVID-19). Het is heel begrijpelijk dat mensen hierover ongerust zijn en vragen hebben. Zo zijn er ouders die twijfelen of ze hun kind wel naar school of de kinderopvang moeten brengen. GGD Limburg-Noord geeft met deze brief uitleg. Op de website www.ggdlimburgnoord.nl staat steeds de laatste informatie.

Geen symptomen dan gewoon naar school in Nederland
Er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten. Kinderen die niet ziek zijn kunnen gewoon naar school en de kinderopvang.

Wat als kinderen ziek worden?
Als een kind koorts én hoestklachten of benauwdheid heeft, laat het kind dan naar huis gaan of ophalen door de ouders. Ouders kunnen dan telefonisch contact op nemen met hun eigen huisarts en die overlegt indien nodig met de GGD.

Wat kun je doen om verspreiding te voorkomen?
Deze maatregelen zijn heel simpel en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

  •  handen wassen met zeep (https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen)
  • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze gelijk weg na gebruik in afgesloten prullenbak

Heb je vragen?
Kijk op de site van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus. Daarnaast is er specifieke informatie van de rijksoverheid voor scholen en kinderopvang:

Zit jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met GGD Limburg-Noord, 088-119 1990

Informatie en adviezen over het Corona-virus

Rondom het Coronavirus volgen we de richtlijnen van het RIVM, de regionale GGD en het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Via deze websites kan iedereen nieuws en informatie lezen over het coronavirus.

Volgens het RIVM hoeven we niet anders te handelen dan bij een gewone griep. Belangrijk is om op school meer aandacht te hebben voor de hygiëne. We attenderen leerlingen en medewerkers erop de handen regelmatig te wassen met zeep en stromend water.

Terug van vakantie?

Collega’s en leerlingen die terugkomen uit gebieden waar het coronavirus is vastgesteld, kunnen gewoon naar school komen als er geen gezondheidsklachten zijn. Ontwikkelen zich binnen twee weken gezondheidsklachten (koorts in combinatie met luchtwegklachten, hoesten)? Dan kunnen zij zich telefonisch bij de eigen huisarts melden.

Excursies en uitwisselingen 

Als een gebied van een geplande excursie of uitwisseling een zogenoemde ‘brandhaard’ is of wordt, wijzigen we de bestemming of lassen we die af. We communiceren dan duidelijk over de gevolgen van een annulering of reiswijziging (ook wat betreft de kosten).

Inleverdatum PWS

De inleverdatum voor de PWS schuift op tot na de vakantie. Jullie worden hierover nog bericht.

Update technische storing

Hieronder vindt u een update van de ICT-situatie binnen Stichting LVO. Het herstellen van de werkplekken op de verschillende scholen is nog in volle gang. Leerlingen, ouders en docenten kunnen sinds vanmorgen weer inloggen op Somtoday. De telefonie is weer volledig werkend. Op veel scholen zijn er al werkplekken online, maar nog niet allemaal. 

Het klaarmaken van de werkplekken en het terugzetten van onze back-up duurt helaas langer dan voorzien. Zorgvuldigheid en veiligheid zijn het allerbelangrijkst en onze gehanteerde procedure blijven we ook vrijdag gebruiken. Dit houdt in dat stapsgewijs de back-up wordt gecontroleerd, getest en weer online gebracht.

We gaan morgen (vrijdag) door met het herstellen van de werkplekken, maar hoogstwaarschijnlijk zullen niet alle werkplekken morgen al beschikbaar zijn. In de vakantie wordt dan ook doorgewerkt om alle werkplekken te herstellen. De collega’s van ict blijven zich inzetten om dit zo snel mogelijk af te ronden.

De lessen gaan morgen door volgens rooster. De lesprogramma’s worden door de docenten zo goed als mogelijk aangepast.

Laatste wijziging: 20 februari, 19.15 uur.

Technische storing

Gistermiddag is er in het datacenter waar de ICT-omgeving van LVO draait, een storing ontstaan. Hier is door ICT en de beheerder direct op gereageerd. Uit onderzoek blijkt dat het gaat om een nieuw ransomwarevirus dat nog niet gedetecteerd werd door de virusscanners. Omdat we er tijdig bij waren, was de impact van het virus klein en gegevensverlies beperkt.

Alle systemen worden momenteel zorgvuldig virusvrij gemaakt en worden in de loop van  de dag stapsgewijs ‘vrijgegeven’. Dan zijn ze weer bereikbaar. Somtoday en AFAS bleken niet geraakt, evenals  onze e-mailomgeving. Toch hebben we uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk de toegang tot alle systemen afgesloten.

Onze ICT-collega’s werken er zo hard mogelijk aan om alles zo snel mogelijk gebruiksklaar te maken en de hinder voor de lessen te beperken. We danken ieder voor begrip in deze situatie.

Telefonische bereikbaarheid

Het Raayland College is beperkt telefonisch bereikbaar, omdat er momenteel één lijn beschikbaar is. U kunt ook bellen met 06 – 1875  1137.

Laatste wijziging: 20 februari, 08.44 uur. De update van 19.15 uur is hier te vinden.

Leerlingen Raayland winnen bij de regiofinale First Lego League

Op zaterdag 14 december deden vijf leerlingen uit klas vwo-2 van het Raayland College mee aan de First Lego League in Nijmegen. De jongens, Thomas, Luc, Giel, Jesse en Sten, hadden zich onder begeleiding van docent Tim Broeren goed voorbereid op deze wedstrijd tijdens het vak O&O (Technasium).

Op de wedstrijddag streden ruim 200 leerlingen van 27 teams uit Nijmegen en omgeving om een plek in de landelijke finale. Hierbij moesten ze in een groep aan verschillende onderdelen werken. Ze moesten een robot bouwen die op een missietafel zoveel mogelijk opdrachten in 2:30 min kan uitvoeren. Daarnaast moesten de leerlingen oplossing bedenken voor een stedenbouwkundig probleem.

Het Raayland-team deed het heel goed en scoorde bovengemiddeld, maar helaas niet genoeg om door te gaan naar de grote finale. Wel wisten ze een prijs binnen te slepen bij het projectgedeelte waarbij de groep een ontwerp gemaakt voor het oplossen van overtollig regenwater. De jury was zo onder de indruk dat de groep de eerste plaats toegewezen kreeg en het verzoek hun ontwerp op een later moment aan studenten van de HTS te presenteren.  Met de beker voor het project op zak kon de groep deze dag trots afsluiten!

Bolderkarren voor Jeugdvastelaovesraod Rooj

Op 17 december werden er 15 bolderkarren in de stralende zon voor de Jeugdvastelaovesraod Rooj door de leerlingen van het praktijkonderwijs van het Raayland College overhandigd. Het project van de bolderkarren wat tot stand is gekomen, mede dankzij de financiering door Stichting Bosit, Kiwanisclub Schieëpersland (afdeling Venray) en de Senatoren Convent de Peelhaas, heeft vorig jaar 5 van de beoogde 20 wagentjes overgedragen gekregen.

De leerlingen van het praktijkonderwijs hebben afgelopen maanden hard gewerkt aan de realisatie van de overige 15 bolderkarren.