Uitnodiging voor het bijwonen van de bekrachtiging van de samenwerking tussen de gemeente Venray en onze (Technasium)school

De gemeente Venray en het Raayland College gaan intensief samenwerken om de expertise van jongeren te gebruiken bij maatschappelijke uitdagingen waarvoor de gemeente Venray staat. Zo profiteert de gemeente van de creativiteit en verbeeldingskracht van Venrayse jongeren en doen leerlingen praktijkervaring op en kunnen ze zich zo beter voorbereiden op het vervolgonderwijs. Bij deze uitdagingen kun je denken aan duurzaamheid, schone energie, technologie, maar ook veranderingen in economie, zorg en onderwijs.

 

Presentatie resultaten en ondertekening samenwerking

Vooruitlopend op deze samenwerking hebben leerlingen van het Raayland College een onderzoek gedaan naar leegstand in het centrum en wat daaraan te doen. Omdat dit onderzoek binnen het Technasium van het Raayland College de aftrap is van de intensieve samenwerking tussen gemeente en school, willen we dit moment gebruiken om de samenwerking te bekrachtigen. Dit gebeurt door wethouder Martijn van der Putten namens de gemeente Venray en Flip Lutteken van het Raayland College. Dit gebeurt op donderdag 20 juni in A017 in het Raayland College, Leunseweg 6 in Venray.

 

Programma

13:15              Inloop met koffie

13:30              Presentatie leerlingen

14:00              Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

14:30              Einde bijeenkomst

Inloopmiddag plusklassen 19 juni

Al enige jaren verzorgt onze school een programma voor leerlingen die cognitief meer aan kunnen. Zo bieden we een plusprogramma aan in de klassen 1 t/m 3 en heeft een aantal leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan het verbredersprogramma.

Om iedereen de mogelijkheid te geven kennis te nemen van dit programma, willen wij de ouders van de plusleerlingen, leerlingen die volgend jaar op onze school komen en jullie uitnodigen. Tijdens de inloopmiddag zullen de plusleerlingen en verbreders hun projecten van dit jaar presenteren.

De inloopmiddag vindt plaats op woensdag 19 juni aanstaande tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de aula C.
Jullie zijn van harte welkom!

Met vriendelijke groeten,
De mentoren van de plusklassen
Carine Verschuren, Sylvia Goes, Wim Palmen en Flip Lutteken

Laatste nieuws galastoet

Op advies van Burgemeester Hans Gillissen van de Gemeente Venray hebben we besloten om de Galastoet af te gelasten.

De Gemeente Venray heeft hiervoor advies ingewonnen bij de Veiligheidsregio Noord Limburg en het KNMI. De specialisten geven aan dat we in Venray tussen 18:00 en 19:00 uur een kortstondige piek kunnen verwachten van onweer, harde wind, regen en mogelijk hagelbuien.

Mochten wij besluiten de Galastoet toch door te laten gaan dan verbiedt de Burgemeester de Galastoet alsnog.

Uiteraard betreuren wij dit ten zeerste. We hebben onderzocht of we de Galastoet eerder of later kunnen laten starten. Dit is op korte termijn niet mogelijk omdat we afhankelijk zijn van de inzet van veel externe partijen die niet zomaar hun programma om kunnen gooien zoals Politie, Gemeente Venray, Arriva Busvervoer, verkeersregelaars, hekken plaatsers, vrijwilligers, etc.

Gala Food & Drinks en het Galafeest in de Witte Hoeve gaan natuurlijk wel door. Gala Food & Drinks vindt overdekt plaats bij Proeflokaal Goesting  vanaf 18.30 uur.

Uitnodiging PRO Expo

De officiële opening voor de leerlingen van praktijkonderwijs is dinsdag 11 juni om 14.00 uur.
De expo is in B0.24.

De expositie is voor iedereen geopend vanaf woensdag 12 juni t/m 19 juni.

Centrale eindexamens

De centrale, schriftelijke eindexamens voor vmbo-t, havo en vwo zijn vandaag van start gegaan. Een spannende tijd voor onze examenkandidaten. Wij wensen de leerlingen, maar ook hun ouders, vrienden en familie, heel veel succes!

De leerlingen van vmbo-b en vmbo-k zijn al eerder van start gegaan met de praktijkexamens. Wij zien jullie graag terug bij de diplomering!

Op de website van het ministerie is het examenrooster te vinden:
https://www.examenblad.nl/examenrooster/2019?p=2&t=1;2.

Het eerste tijdvak gaat over de examens die vandaag beginnen en lopen tot en met 22 mei. Op 12 juni horen de leerlingen hiervan de uitslag (proclamatie). Het tweede tijdvak behelst de herexamens voor leerlingen die (nog) niet alles gehaald hebben.

De diploma-uitreiking is op:

  • 2 juli: praktijkonderwijs
  • 3 juli: vmbo
  • 4 juli: havo en vwo

Onderwijsstaking 15 Maart: Lessen gaan zo veel mogelijk door.

Op vrijdag 15 maart a.s. staat er een landelijke onderwijsstaking gepland. De lessen op het Raayland College gaan op deze dag zoveel mogelijk door.

Ouders en leerlingen ontvangen hierover nog een brief.

Leerling gezocht voor de medezeggenschapsraad

Wat is de MR (medezeggenschapsraad) van het Raayland College?

De MR bestaat uit 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen. Bij elke vergadering zijn de leden van de Centrale Directie alsook de locatiedirectie aanwezig.
De MR wordt over nieuwe en lopende zaken geïnformeerd. Voor veel onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, soms wordt ook alleen advies gevraagd. Als de MR niet instemt met een voorstel, mag de locatiedirectie het besluit niet uitvoeren.

Wat heeft de MR jou als leerling te bieden?
Door lid te zijn van de MR, zie je en hoor je wat er op school speelt en kun je een beter beeld krijgen van het Raayland College.
Lid zijn van de MR als leerling geeft je de kans actief mee te denken en beslissingen te nemen over het beleid op school. Denk aan lestijden, leerlingenweb, magister, toetsweken enz. Ook kun je zelf onderwerpen inbrengen die je als leerling belangrijk vindt. Er is begeleiding door een lid van de MR.

Wat vraagt de MR van jou als leerling?
De MR vergadert 5-6 x per jaar, afwisselend op een maandag, dinsdag, woensdag, of donderdagavond. Ruim van tevoren ontvang je de agenda met de benodigde stukken. Je hebt dan voldoende tijd om de vergadering voor te bereiden. De ouders spreken soms voor de vergadering de stukken samen door. Ook kan vooroverleg met de leerlingengeleding plaatsvinden.
Bedenk tenslotte dat je niet alleen voor jezelf in de MR zit, maar dat je vertegenwoordiger bent van alle leerlingen. In principe word je voor 3 jaar lid.

Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft een leerling te kennen gegeven zich terug te trekken uit de MR. We zijn dus op zoek naar een nieuwe kandidaat.
Mocht je interesse hebben dan kun jij je kandidaat stellen.

Kandidaatstelling kan tot uiterlijk donderdag 14 februari 2019, 12.00 uur.

Een kandidaatlijst is verkrijgbaar bij het secretariaat van het Raayland College. (secretariaat@raayland.nl)
Eventuele verkiezingen worden gehouden op dinsdag 12 en woensdag 13 maart 2019.

Namens de MR,
Cor Sonnemans, secretaris

Voorschools Vplus programma 2019

Ruim 50 leerlingen uit groep 8 van verschillende basisscholen in en rondom Venray gaan de aankomende 6 dondermiddagen het programma “Creatief met kleur” op onze school volgen. Doel van dit uitdagende programma is om de cognitief sterke leerlingen een indruk te geven van de projecten die in het plus programma worden aangeboden. Ook kunnen ze al in een vroeg stadium nieuwe klasgenoten leren kennen.

Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren en de nieuw gekozen opzet van maatwerk op onze school, hebben we een aantal aanpassingen gedaan in het programma. Wat houden deze aanpassingen in:
• Leerlingen kunnen uit modules kiezen
• Meer inzet van leerlingen bij de voorlichtingsavond
• Meer aandacht om elkaar beter te leren kennen in de intro-les
• De interesse van leerlingen moet meer ruimte krijgen

In dit project komen niet alleen natuurkundige, scheikundige en biologische kanten aan bod maar wordt ook aandacht besteed aan de wederzijdse beïnvloeding van emotie en kleuren.
8 Januari is de voorlichtingsouderavond voor ouders en leerlingen, op 10 januari start het programma

ANWB Streetwise next level bezoekt Raayland College

Op vrijdag 7 december bezoekt de ANWB onze school met een interactief en opvallend verkeersprogramma voor een aantal klassen van het Pro, VWO2 en VMBO-3.

Jaarlijks zijn er relatief veel verkeersslachtoffers onder jongeren uit het Voortgezet Onderwijs. De ANWB heeft daarom besloten een verkeerseducatieprogramma te ontwikkelen speciaal voor jongeren.

Het programma bestaat uit twee onderdelen, t.w.:

ANWB Verkeersbus
De Verkeersbus, specifiek voor de tweedejaars, is een spannend verkeerstraject bestaande uit vijf verschillende workshops. De dode hoek wordt belicht en een uitdagende kennisquiz over de verkeersregels en voorrangssituaties maakt deel uit van de les. Bij een mobiliteitsgame (dobbelspel) vertegenwoordigen de leerlingen een voertuig en gaat men naar een festival toe waarbij inzicht ontstaat in verkeersgedrag. Tijdens de workshop ‘Kandatkandatniet’ worden filmpjes getoond en is er ruimte om middels stemkastjes te stemmen en met elkaar te discussiëren en te overleggen. Ook mag er worden gereden in een virtuele wereld op een scootersimulator. Daarbij wordt ervaren hoe het is om met én zonder licht aan het verkeer deel te nemen.

ANWB Virtual Reality!
De leerlingen van het derde jaar doen mee met de interactieve workshop ‘Virtual Reality!’. Met behulp van een laptop, VR-bril en controller wordt er in vijf verschillende scenario’s deelgenomen aan het verkeer. Verkeerssituaties worden ervaren vanuit het perspectief van een fietser, automobilist, scooterrijder, vrachtwagenchauffeur en buschauffeur. Door de situaties die ze onderweg tegenkomen, reflecteren de leerlingen op hun eigen gedrag in het verkeer. Hebben de keuzes die zij maken gevolgen voor medeweggebruikers?
Het gebruik van fietsverlichting, in groepen fietsen, roekeloos rijden en de dode hoek zijn ook onderwerpen die aan bod komen. Terwijl de route gereden wordt, komen er diverse kennis- en discussievragen voorbij over de situatie die zich op dat moment voordoet.

Een middag als juf voor de klas

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs die les geven op de basisschool. In Venray gebeurt het. Lieke van Haperen is één van de 38 leerlingen van het Raayland College die onlangs een geschiedenisles heeft verzorgd. Zij gaf les aan leerlingen van groep 4 op basisschool de Lier in Merselo.

Lieke van Haperen zit in de 5e klas van de havo. Na haar eindexamen later dit jaar wil ze starten op de PABO, de opleiding tot leraar in het basisonderwijs. Het was voor haar dan logisch dat ze koos voor de keuzemodule “een les verzorgen op de basisschool”. Lieke (17): “Op het Raayland College mogen we een aantal uren naar keuze invullen. Een van de modules was om een les geschiedenis te verzorgen op de basisschool. Hiervoor kregen we les in de omgang met leerlingen en hebben we een geschiedenisles voorbereid. Ook moesten we contact opnemen met de basisschool om te regelen dat we de les ook konden geven.

Ik heb voor deze module gekozen, omdat ik het als kans zie om te zien hoe lesgeven in het basisonderwijs mij bevalt. Als onderwerp heb ik gekozen voor Anne Frank. Deze les heb ik gegeven aan groep 4. De scholieren hadden nog nooit van Anne Frank gehoord, maar waren erg nieuwsgierig wie ze was. Ik vond het les geven in het begin erg spannend, maar op het einde vond ik het wel leuk om te doen. Ook omdat de kinderen erg enthousiast waren!”

Tim Broeren, docent geschiedenis, begeleidde de leerlingen die deze keuzemodule volgden. Hij geeft aan dat deze module niet zomaar aangeboden wordt. Enerzijds is het natuurlijk ideaal voor leerlingen als snuffelstage voor het lesgeven met het oog op hun vervolgopleiding. Anderzijds, en dat is misschien nog wel belangrijker, is het “iemand iets kunnen uitleggen” de hoogste vorm van leren. En dat is hier met succes gedaan!