Inhalen toetsen omslagweek

Regeling voor inhalen van gemiste proefwerken Brugklassen

Gemiste proefwerken kunnen worden ingehaald op dinsdag 5-11 en donderdag 7-11 het 10e lesuur. Je moet je op beide dagen melden in c235. Docenten worden verzocht tijdig de inhaaltoets in te leveren bij Geloed Suker in c234.

Regeling voor inhalen van gemiste proefwerken Havo en Vwo

Proefwerken gemist op maandag, dinsdag of woensdag 28-10 t/m 30-10), worden ingehaald op dinsdag 5-11 het 8e lesuur. Proefwerken gemist op donderdag, vrijdag, maandag of dinsdag (31-10, 1-11 of 4-11) worden ingehaald op donderdag 7-11 het 8e lesuur.Heb je meer dan één toets gemist of duurt de gemiste toets meer dan 1 lesuur, dan mag je op het 7e lesuur beginnen.Je moet je op beide dagen melden in de collegezaal A301. Docenten worden verzocht tijdig de inhaaltoets in te leveren in het studiehuis bij Dhr. Bos.

Leerlingen die meer dan twee toetsen hebben gemist melden zicht bij hun teamleider voor een aangepaste regeling.

Heb je een computertoets gemist of maak je gebruik van auditieve ondersteuning dan kun je je toetsen inhalen op donderdag het 7e t/m 10e lesuur in computerlokaal C233.

 

 

 

Gezondheid en leefstijl van jongeren in beeld!

Van 16 september tot en met 11 oktober houdt de GGD Limburg-Noord een grootschalig onderzoek onder leerlingen van scholen voor het Voortgezet Onderwijs: de Gezondheidsmonitor Jeugd. Bijna alle middelbare scholen in de regio Limburg-Noord doen mee, ook op onze school vindt dit onderzoek plaats. Op het vmbo, havo en vwo doen alleen de leerlingen in leerjaar 2 en 4 mee aan het onderzoek. Op het praktijkonderwijs doen leerlingen uit alle leerjaren mee aan het onderzoek en wordt er gebruik gemaakt van een verkorte vragenlijst. Zowel ouders als leerlingen krijgen via school alle informatie over het onderzoek.

Op de website van de GGD www.ggdlimburgnoord.nl/gezondheidsmonitor-jeugd vindt u meer informatie over het onderzoek. U kunt hier bijvoorbeeld de vragenlijst inzien en u kunt lezen hoe de GGD de privacy waarborgt. Ook vindt u op deze website het antwoord op enkele veel gestelde vragen. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers van de GGD Limburg-Noord via e-mail onderzoek@vrln.nl of telefoon 088-1190228.

Communicatie binnen het Raayland College

Wie wat waar hoe?

Als jij weet welke informatie je waar ontvangt, weten wij zeker dat we je kunnen bereiken. En omgekeerd: jij weet hoe je ons bereikt. Voor kanalen die we hier niet noemen, hoef je dus niet te kiezen. Als je met je klas of mentorgroep besluit te Whatsappen, kun je meedoen. Doe je dat niet, dan beloven we dat je niets mist.

Mail voor de post
@leerling.raayland.nl
Als je op Raayland komt, krijg je een schoolmailadres van onze school (net zoals bij je vervolgopleiding of je werk later). Daardoor behoud je de mogelijkheid om je schoolmail te scheiden van je privémail. Als je alles op één punt wilt ontvangen, kijk dan HIER!
Hierop ontvang je ook informatie die voor je hele jaarlaag, afdeling of school bestemd is. Ook wat je vroeger thuis in de brievenbus vond dus. Deze mail hoef je niet elke dag te checken, maar om de één of twee dagen moet je lukken. Jij kunt je docenten, mentor, decaan en teamleider ook bereiken via de mail.
Trouwens: je krijgt niet alleen een mailadres van ons. Je krijgt het volledige Microsoft Office-pakket van ons cadeau. En dat mag je dan thuis ook nog eens op vijf computers installeren.

Mail ouders
Je ouders ontvangen ook informatie van school via het emailadres dat bij ons bekend is. Via dit mailadres ontvangen je ouders brieven over activiteiten, ouderavonden, ouderbijdrage en andere belangrijke informatie.
Het kan ook zijn dat vakdocenten via dit mailadres contact opnemen met je ouders, mocht dit nodig zijn.

Som Today/ It’s Learning voor je dagelijkse studie

Som Today
• Je agenda
• Huiswerk/toetsen
(onderbouw hv en vmbo)
• Je presentieoverzichten
• Je cijfers
• Korte berichten van je docenten en mentor.
• Inschrijving voor keuze-uren

It’s Learning
• Studiewijzers en digitaal lesmateriaal

Website voor soms

De website gebruiken we om ouders, leerlingen én geïnteresseerden van buiten de school een inkijkje te geven. Daarnaast plaatsen we er voor leerlingen en ouders
informatie die lange tijd onveranderd blijft, bijvoorbeeld schoolregels, verzuimbeleid en examenreglementen. En de toetsroosters.
Onze social media zijn ook gelinkt aan de website: ook als je geen Facebook of Insta volgt, kun je op de site dus die posts zien. Kortom: je hoeft de site niet zelf bij te houden, je raadpleegt die enkel voor vragen rond beleid, regels én toetsroosters. En je komt er vanzelf terecht als je via mail wordt verzocht om je ergens voor op te geven.

Social media voor de leuk

Voor de leuk! Als je het leven op het Raayland graag op de voet volgt, vind je op Facebook en Insta updates: hoe vergaat het vwo 5 in Rome? Welke Raaylanders wonnen bij de Vlakwatercross? Wat viel op tijdens de open dag? Waarom zien onze oudleerlingen jou graag op de oudleerlingenavond?
Kortom: voor sociale dieren, maar zeker geen must.

Deze tekst is ook beschikbaar in de vorm van een flyer (pdf)

Inloggen op Somtoday

Dit schooljaar start onze school met Somtoday als softwaresysteem voor de leerlingen-administratie. Ouders maken gebruik van een ouderportaal en leerlingen loggen in op het leerlingportaal.

Somtoday voor ouders
Het Raayland Ouderportaal is de plek binnen Somtoday waar u als ouder/verzorger het studieverloop van uw kind volgt. Hierbij kunt u denken aan de behaalde resultaten, afwezigheidsregistratie, agenda, huiswerk en algemene gegevens. Dit kan online via de website, maar ook via een app. Ook komt er op de website een handleiding. Als u meer kinderen op het Raayland College heeft, heeft u maar één account nodig.

Om toegang te krijgen tot de gegevens heeft u een loginnaam en een wachtwoord nodig. De inloggegevens worden eenmalig verstrekt en blijven de gehele schoolloopbaan van uw kind(eren) geldig. Apart van de vakantiepost ontvangen alle ouders de inlogcode Somtoday aan het begin van het schooljaar.
Omdat wij als school gebruik maken van communicatie via e-mail is het noodzakelijk dat wij beschikken over een actueel e-mailadres. We vragen u in het Ouderportaal het e-mailadres waarop u berichten wilt ontvangen, in te vullen en te actualiseren indien nodig.

Wachtwoorden Somtoday en Raaylandnetwerk voor leerlingen
Het inloggen in Somtoday gebeurt met je huidige school-mailadres en wachtwoord. Lees hier meer.

Nieuwe leerlingen
Het begin van het nieuwe schooljaar wordt gestart met een mentorles. Tijdens deze mentorles ontvangen de leerlingen de inlogcode voor Somtoday en een inlogcode voor het school netwerk. Het rooster van de eerste schoolweek wordt op papier afgedrukt en ook tijdens de mentorles overhandigd

Inloggen op Somtoday en Itslearning

Het Raayland College maakt vanaf dit schooljaar gebruik van Somtoday en Itslearning. Somtoday vervangt Magister. 

In Somtoday kunnen leerlingen en ouders het lesrooster, cijfers, aan- en afwezigheid, NAW-gegevens en het huiswerk inzien. In Itslearning krijgen leerlingen per vak toegang tot o.a. een planner/studiewijzer en het digitale lesmateriaal uit het bij Iddink bestelde boekenpakket.

Klik hier voor alles over inloggen op Somtoday (vanaf 16 augustus)

Klik hier voor alles over inloggen op ItsLearning (vanaf 19 augustus)

Start schooljaar

Het duurt nog even, maar toch willen we je alvast informeren over enkele zaken rondom de start van het schooljaar. 

 • Je kluissleutel haal je op op maandag 19 augustus [Check hier het tijdschema]
 • Binnenkort ontvang je van ons de vakantiepost. Hierin vind je veel informatie over komend schooljaar.
 • Leerlingen hebben onze schoolkrant ‘de Feniks’ digitaal in hun schoolmail ontvangen. Leuk leesvoer voor in de vakantie!
 • Magister is vanaf 12 juli niet meer bereikbaar. Vanaf 16 augustus kun je inloggen op Somtoday. Aan het begin van het schooljaar is hierover meer informatie te vinden op de website.
 • De fietsroute naar het Raayland College is (iets) gewijzigd. Zie hieronder:

Gewijzigde fietsroute Raayland College

De grote poort aan de St. Antoniusstraat is voor het Raayland College komen te vervallen, omdat gebouw C grotendeels een andere bestemming krijgt. In overleg met de gemeente Venray is ook de ingang langs het politiebureau komen te vervallen. Dat betekent dat de leerlingen voortaan gebruik maken van de ingang aan de St. Franciscuslaan en de kleine poort aan de St. Antoniusstraat.

Bestellen boeken en lesmaterialen

Geachte ouders/verzorgers,

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat Iddink, leverancier van schoolboeken en lesmaterialen, de leermiddelenvoorziening voor ons verzorgen. Dit betekent dat de leerlingen niet meer de boeken ophalen, maar dat u deze thuisbezorgd krijgt voor aanvang van het nieuwe jaar. Hierover informeerden we u al eerder.

Belangrijk voor u om te weten is dat u zelf verantwoordelijk bent voor het bestellen van de boeken en leermiddelen voor uw kind(eren). Dit doet u online via www.iddink.nl.

Bestellen van leermiddelen voor uw zoon/dochter

 1. Ga naar https://www.iddink.nl
 2. Klik op bestellen
 3. U moet u eenmalig registreren. Hierbij is het heel belangrijk dat u zich exact met de naam van uw zoon/dochter registreert. De voor- en achternaam moet overeenkomen zoals opgenomen in onze leerlingenadministratie.
 4. Na registreren kunt u inloggen. U geeft hier de schoolcode in van het Raayland College: J8GVVBXS, druk vervolgens op OK en de knop volgende.
 5. Hierna vult u het leerjaar en de studierichting in. Hier staat het boekenpakket klaar. U ziet als eerste het verplichte boekenpakket klaarstaan, gevolgd door eventuele keuzevakken.
 6. Hierna volgen mogelijk nog enkele optionele keuzes waarvoor u moet betalen, zoals een extra werkboek of verzekering. Het boekenpakket zelf is gratis.
 7. Verzending gaat via PostNL. Zodra de bestelling onderweg is, ontvangt u een e-mail over de status van de bestelling.

Per leerling moet een account aangemaakt worden met een eigen e-mailadres. Heeft u meerdere kinderen op het Raayland College? Dan moet u zich meerdere malen registeren. Voor elke leerling maken wij een aparte inlogbrief. De brieven voor de huidige leerlingen worden uiterlijk vrijdag a.s. verstrekt. 

Bestel op tijd

Het is belangrijk dat u op tijd bestelt: als u uiterlijk 10 juli a.s. bestelt, dan wordt het pakket voor de start van het nieuwe schooljaar op uw huisadres afgeleverd. Als u later bestelt, kost het extra tijd en geld om de bestelling verzendklaar te maken. Deze extra kosten brengt Iddink gedeeltelijk in rekening.

Heeft u vragen? Kijk dan op de website van Iddink.

Geslaagden

Afgelopen vrijdag is de uitslag van het tweede tijdvak, de herexamens, bekend geworden. Dat betekent dat we, zoals elk jaar, afscheid moeten nemen van een groot aantal leerlingen. Na ontvangst van hun diploma maken zij een nieuwe stap in hun leven. Wij feliciteren alle leerlingen met hun welverdiende diploma!

Van de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo is 95% geslaagd, bij de kaderberoepsgerichte leerweg is dit 90%. Voor de gemengd-theoretische leerweg komen we op een slagingspercentage van 96% uit, ook een mooie score. Van de havo slaagde 87% van de leerlingen en op het vwo maar liefst 92%.

Op woensdag 3 juli ontvangen de vmbo-leerlingen hun diploma. Op donderdag 4 juli krijgen de havo- en vwo-leerlingen het diploma uitgereikt.

Convenant gemeente Venray en onze (technasium)school

Het Raayland College en de gemeente Venray spreken de intentie uit de komende jaren structureel samen te werken aan een doorlopende leerweg van Technasium naar vervolg onderwijs.

Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat dit voor zowel leerlingen/docenten als medewerkers/inwoners van de gemeente Venray voordelen oplevert.

Raayland College

Binnen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) van het Raayland werken leerlingen in groepen aan creatieve oplossingen voor actuele problemen van bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties in de regio. Daarbij leven ze zich in de rol van de deskundige die normaal gesproken soortgelijke problemen oplost. Zij bezoeken de gemeente, krijgen uitleg over het probleem en spreken met een deskundige over hoe je zo’n probleem aanpakt en gaan dan zelf aan de slag.

Het Raayland kan zich met deze samenwerking profileren als school die maatschappelijke betrokkenheid van de leerlingen stimuleert en faciliteert. Werken aan projecten binnen het vak O&O geeft bovendien een goed beeld van HBO/WO-beroepen binnen een bedrijfstak of organisatie. Het is een uitstekende manier om ook het bedrijfsleven de school binnen te halen, en een prima voorbereiding op een vervolgopleiding.

Gemeente Venray

De gemeente Venray werkt aan een toekomstbestendig Venray waar het goed wonen, werken en leven is. De vraagstukken waar de lokale overheid aan werkt zijn steeds complexer en vaak gemeente-overstijgend. Samenwerking met inwoners, wijk-en dorpsraden, bedrijven en andere stakeholders is belangrijk om tot gedragen oplossingen te komen. Daar horen nadrukkelijk ook jongeren bij.

In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat Venray een samenleving wil waarbinnen alle inwoners op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen: inwoners met en zonder beperkingen, jong en oud, autochtoon en allochtoon, ongeacht geaardheid. Dit geldt voor thema’s als arbeid, onderwijs, wonen, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan, maar ook voor een thema als duurzaamheid.

Beleid maken gebeurt in toenemende mate ‘van buiten naar binnen’. De leefwereld van onze ‘klanten’ is leidend. Samenwerking met het Raayland biedt een mooie kans om jongeren bij beleidsvorming te betrekken en sámen te werken aan een leefbaar Venray. De gemeente wil graag een bijdrage leveren aan een doorlopende leerweg naar vervolg onderwijs door praktijkcases aan te bieden.

Succes plus-en verbredersprogramma

Afgelopen woensdag was er een geslaagde inloopmiddag voor o.a. ouders, collega’s en leerlingen uit groep 8 van verschillende basisscholen, over de plus projecten uit de klassen 1, 2 en 3 en de projecten van het verbredersprogramma.
De aula C was ingericht als markt waarbij leerlingen in 25 kramen konden laten zien welke projecten er dit jaar zoal uitgevoerd zijn. Er waren o.a. projecten over het programmeren van lego mindstorms, het heelal, het maken van gezonde chocolade, het rechtssysteem in Nederland maar ook resultaten van onderzoeken naar gameverslaving en het omzetten van hersenactiviteiten in beweging. Verder ook uitgebreid aandacht voor muziek en dans. Aanwezigen konden ook kennis maken met onze huisrobot.
Op het eind van de middag ontvingen alle leerlingen uit GY3B als afsluiting van het plusprogramma onder het toeziend oog van hun ouders het felbegeerde certificaat.
Een bijeenkomst waar de talenten van onze leerlingen uitgebreid aan bod kwamen!