Warm welkom voor onze nieuwe leerlingen

Op 18 en 19 maart vonden op het Raayland College de aanmeldingen plaats voor het nieuwe schooljaar. Een spannend moment waar de school elk jaar weer naar uitkijkt. De aanmeldingen zijn inmiddels geteld en het Raayland is er trots op volgend schooljaar 241 brugklassers te mogen verwelkomen. Daarnaast verwelkomen we nieuwe leerlingen die vanuit andere scholen in de hogere leerjaren overstappen naar onze school.

Cisca Zweers, locatiedirecteur van het Raayland College: “We zijn blij met het aantal nieuwe leerlingen dat zich aangemeld heeft. We staan klaar om hun allen een goede schooltijd te bezorgen. Dat doen we onder andere door deze leerlingen maatwerk aan te bieden. Hierbij mogen ze aan een deel van de lessen zelf invulling geven. Ook is er op het Raayland College veel ruimte voor talentontwikkeling en ondersteuning. Elke leerling kan bij ons terecht: van gymnasium tot praktijkonderwijs, iedere leerling Wereldwijzer! We heten alle leerlingen en ouders dan ook van harte welkom. We bedanken hen voor hun aanmelding en het daarmee in ons gestelde vertrouwen. We zien onze nieuwe leerlingen graag allemaal op woensdag 19 juni voor de eerste kennismaking met klasgenootjes en mentor.”

Jouw reis door Raayland gaat beginnen

Onderwijsproject Globaland gaat weer van start

De brugklassen en praktijkonderwijs 1/2 nemen op maandag 25 en dinsdag 26 maart deel aan het tweedaagse Globaland project, een spannend simulatiespel over de maatschappij en de wereld.

Het project staat in het teken van de virtuele wereld die Globaland heet. De situatie in de landen in Globaland is problematisch. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu is vervuild. De leerlingen vormen in groepjes de nieuwe leiders van deze landen. In vier spelrondes is het hun taak om de situatie in hun land te verbeteren.

Door middel van allerlei actieve praktische opdrachten verdienen de groepjes zogenaamde Globa’s, de munteenheid in Globaland. Zo zingen ze een rap of lied, voeren ze een toneelstuk uit of vertellen ze een verhaal door middel van een lego bouwwerk. Alle opdrachten gaan over mondiale problemen zoals oneerlijke handel, vrouwendiscriminatie, vluchtelingenproblematiek, honger en armoede in de wereld. Tijdens de spelopdrachten worden leerlingen aan het denken gezet over deze problemen en wat wij hier in Nederland mee te maken hebben en vormen ze hier een eigen mening over. Bovendien krijgen de leerlingen tips over hoe ze zich in kunnen zetten tegen deze mondiale problemen.

Het fictieve geld dat de leerlingen tijdens de praktische opdrachten verdienen, investeren zij in hun land. In vier rondes krijgen ze de kans om alle ministeries te verbeteren én de bevolking tevreden te houden. De verdiende Globa’s mogen ze telkens naar eigen inzicht verdelen: hoeveel belasting wordt er geheven, hoe wordt dit geld verdeeld over de ministeries en met elke groepen uit de klas wordt samengewerkt om internationale problemen op te lossen? De feedback op hun keuzes krijgen de leerlingen via grappige ‘cartoonstickers’ die zij op een grote poster plakken. De poster geeft aan wat de nieuwe situatie van hun land is in de volgende spelronde. Er wordt een ranglijst bijgehouden waarop de leerlingen kunnen zien hoe het gaat met hun land. Het project wordt feestelijk afgesloten in de aula met een prijsuitreiking voor de beste groepen.

Globaland stelt zich ten doel scholieren van de onderbouw van de middelbare school bewust te maken van armoede en onrecht in de wereld. Belangrijk hiervoor zijn de jongeren van Globaland die hun eigen enthousiasme voor het thema overbrengen op de scholieren. Het project brengt innovatief onderwijs. Naast veel kennis doen leerlingen verschillende competenties op zoals zelfstandig werken in groepen, brainstormen en discussiëren, creatief denken en werken, keuzes maken en reflecteren. Het project heeft de vorm van het bij jongeren zeer populaire simulatiespel en bevat alle ingrediënten die nodig zijn om leerlingen te enthousiasmeren: actie, avontuur, teamwork, multimedia, competitie en leuke prijzen.

Het Globaland project is onderdeel van Stichting Cross Your Borders. Deze stichting is in 2004 opgezet door een groep jongeren die zich betrokken voelt bij mondiaal onrecht. Sindsdien is het initiatief sterk gegroeid en nemen jaarlijks ongeveer 250 scholen deel aan diens onderwijsprojecten. Naast Globaland organiseert Stichting Cross Your Borders diverse andere onderwijsprojecten en jongerenreizen met betrekking tot mondiale problematiek en ondernemerschap. Kijk voor meer informatie op http://www.crossyourborders.nl/

Onderwijsstaking 15 Maart: Lessen gaan zo veel mogelijk door.

Op vrijdag 15 maart a.s. staat er een landelijke onderwijsstaking gepland. De lessen op het Raayland College gaan op deze dag zoveel mogelijk door.

Ouders en leerlingen ontvangen hierover nog een brief.

EHBO voor leerlingen van het Raayland College

Reanimeren van een testpop en verbanden aanleggen bij je medeleerlingen. Op het Raayland gebeurt het. Leerlingen van 2-havo en 2-vwo kunnen nu ook op school een EHBO-cursus volgen. Hier mogen ze voor kiezen tijdens hun keuze-uren. Dat zijn uren waar ze zelf invulling aan geven.

Simon Peters en Quin van Vegchel uit de tweede klas van het gymnasium hebben ervoor gekozen deze cursus te volgen, samen met nog 25 andere leerlingen.
Simon en Quin: “We hebben gekozen voor deze cursus, omdat het ons leuk leek en het heel handig is om mensen te kunnen. We kregen een officieel boekje van het Oranje Kruis en bekeken hun begeleidingsfilmpjes op YouTube. Aan de hand van de opdrachten en filmpjes leerden wij een stappenplan over hoe je moet handelen bij gevaarlijke situaties. We konden het stappenplan met een testpop oefenen. Zo leerden we hoe we in verschillende situaties moeten handelen. Door de opdrachten in het werkboek en de theorie in het andere boekje kwamen we al veel te weten over wat er allemaal nodig is om iemand te behandelen onder nood. Hierbij kregen wij begeleiding van de docent als iets ingewikkeld was, of omdat we iets niet goed begrepen. We konden altijd vragen stellen als dat nodig was en we kregen er een duidelijk antwoord op zodat wij als leerlingen verder konden komen.

Wij hebben zeker geen spijt van het kiezen van deze cursus, omdat je deze vaardigheden de rest van je leven kan gebruiken en zo anderen in nood kunnen helpen. De EHBO-cursus is naar onze mening een goede beslissing geweest van het Raayland College om aan te bieden voor leerlingen.”

Dit is het eerste jaar dat deze cursus verzorgd wordt op het Raayland College. Het doel voor de toekomst is om EHBO aan ieder niveau te kunnen bieden. De cursus duurt 14 lessen en aan het eind is er een examen. Als de leerlingen hiervoor slagen, ontvangen ze een officieel jeugd EHBO-diploma.

 

Voorronde Model European Parliament (MEP)

Het Raayland College hecht grote waarde aan het ontwikkelen van Europees burgerschap. Om de betrokkenheid van de leerlingen met Europa te vergroten neemt de school deel aan de Limburgse Conferentie van het Model European Parliament (MEP). Leerlingen worden voorbereid op deelname aan deze conferentie in de vorm van een mini-MEP. Het programma is uitdagend en leerzaam. Gedurende de hele dag houden leerlingen zich intensief bezig met het ontwikkelen van waardevolle vaardigheden zoals problemen analyseren, debatteren en netwerken.

Dit schooljaar heeft zich een groep van ruim dertig enthousiaste leerlingen uit de vierde klas van HAVO en VWO aangemeld voor de schoolvoorronde op 14 februari 2019. Deze groep werd verdeeld over vijf lidstaten van de EU, de zogenaamde landendelegaties. Bovendien werden de leerlingen ingedeeld in vijf commissies, zodat in elke commissie alle landen vertegenwoordigd waren. Elke commissie kreeg een pittig Europees vraagstuk voorgelegd.
Na een korte introductie startten de delegatievergaderingen, waarin elk land zijn algemene economische, sociale en politieke positie doornam. Daarna volgden commissievergaderingen. De leerlingen die in 2017 en 2018 op het Limburgse MEP onze school vertegenwoordigden, zaten de vergaderingen voor. Er werd vergaderd volgens vaste regels, zoals spreken via de voorzitter, bordje ophouden als er om een spreker werd gevraagd en niet eerder. Dit, in combinatie met het vormen van ideeën over de kern van de problematiek en het bedenken van de mogelijke oplossingen vergden een flinke inspanning van de hersenen.

Plenair debat.

Vanaf 12.00 uur werden er resoluties opgesteld volgens vaste formules. Dit proces werd begeleid door de ervaren voorzitters die de nieuwe leerlingen vertrouwd maakten met de procedures. Hierna volgde een delegatievergadering over de resoluties en een lobbysessie die doorging tijdens de pauze en zelfs tijdens de fietstocht naar het gemeentehuis.

De leerlingen mochten in de raadszaal de plenaire debatten houden. Dat was een bijzondere ervaring. Zij werden er goed ontvangen en tijdelijk raadslid Bart Jilesen hield nog een korte toespraak. Hij sprak enthousiast over het MEP waaraan hij zelf zeer actief en succesvol voor het Raayland College had deelgenomen!
Er was ook de nodige belangstelling van raadsleden en anderen die werkzaam zijn voor de gemeente Venray.

In de debatronde werden er gelukkig enkele resoluties aangenomen en alleen dan mocht er worden geapplaudiseerd.

Om 16.15 werd er vol spanning uitgekeken naar de uitslag. De bijdragen in de commissies en in de debatten waren doorslaggevend bij de keuze van de winnaars. De nieuwe delegatie bestaat uit: Laura van Beek, Aukje Steijns, Jens van Oers, Tom Schueler, Stan Hermans en Maarten van de Pasch. Zij zullen Roemenië vertegenwoordigen tijdens de Limburgse MEP-conferentie in mei.

Onze nieuwe delegatie met de commissievoorzitters. (Delegaties 2018 en 2017)

Voorschools plusprogramma creatief met kleur

Op 14 februari sloten 55 leerlingen uit groep 8 het voorschoolse V+ programma af op het Raayland College. De leerlingen kwamen van verschillende basisscholen in en rondom Venray en zij kregen 6 donderdagmiddagen uitdagende lessen op het Raayland. Het plusprogramma sloten ze af met de presentatie van een eindopdracht.

Tijdens de lessen kwamen er natuurkundige, scheikundige en biologische kanten aan bod en werd er aandacht besteed aan de wederzijdse beïnvloeding van emotie en kleuren. Dit jaar konden de leerlingen al wennen aan het maatwerkprogramma van het Raayland College waarbij leerlingen zelf invulling mogen geven aan een deel van hun uren. Ze konden zelf voor een belangrijk deel bepalen in welke thema’s ze zich wilden verdiepen. Bijvoorbeeld het kleuren zien bij mensen en dieren, kleurenblindheid, ontdekken of lievelingskleuren iets over je persoonlijkheid zeggen, kleuren in de reclame en hoe het licht opgebouwd is uit verschillende kleuren met ieder hun eigen golflengte.

Bij de presentatie van de eindopdracht zagen zo’n 80 trotse (groot)ouders tot welke knappe prestaties hun kinderen gekomen waren. Iedere leerling ontving na afloop het felbegeerde pluscertificaat.

V+ programma
Ieder jaar organiseert het Raayland College voor groep 8 leerlingen die meer uitdaging nodig hebben het V+ programma. Leerlingen van verschillende basisscholen komen een aantal middagen bij elkaar om in groepjes te werken aan verschillende thema’s. Denken en doen staan daarbij centraal.

Het doel van dit uitdagende programma is om de cognitief sterke leerlingen een indruk te geven van de projecten die in het VWO+ programma worden aangeboden. Ook kunnen ze al in een vroeg stadium nieuwe klasgenoten leren kennen.


afsluiting Plusprogramma

Leerlingen stimuleren om fouten te maken

Venray – “Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar bij het vak O&O is het juist goed als leerlingen fouten maken”, legt docent ir. Flip Lutteken van het Raayland College uit. Flip geeft al bijna 10 jaar les in het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), een vak dat hoort bij het technasium. Hierbij draait alles om het stimuleren van vaardigheden, zoals samenwerken, plannen en het ontwikkelen van creatief denken. Dit zijn vaardigheden waar leerlingen de rest van hun leven baat bij hebben.

Bij O&O gaan leerlingen van havo en vwo aan de slag met een écht probleem van bijvoorbeeld een bedrijf of de gemeente. Zo is er onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in de wijken van Venray en werd onderzocht of er een toekomstbestendige fietsenstalling kan komen op de TU in Eindhoven.

Leerhoeken op de basisschool

Onlangs werd een project afgerond voor basisschool de Meent (Leunen). Leerlingen kregen de opdracht om speciale leerhoeken in te richten voor leerlingen uit groep 6,7 en 8. Docente drs. Claudia Cordero Puebla ging met de brugklas aan de slag. Zij ontwierp het project en gaf hier uitvoering aan. “De leerlingen zijn echt heel enthousiast bij dit vak”, vertelt Cordero Puebla, “Ze willen meteen aan de slag om iets te maken. We moeten ze vaak even inhouden, omdat ze het probleem eerst moeten onderzoeken. Op de Meent was de opdracht om zeven leerhoeken in te richten die aansluiten bij de verschillende manieren van leren van de leerlingen. Het gedachtegoed van de basisschool is  ‘iedereen heeft talent, maar iedereen leert op zijn eigen manier’. De leerlingen moesten eerst onderzoeken wat het onderwijsconcept van de school inhoudt. Daarvoor moeten ze bronnen onderzoeken, interviews houden en natuurlijk de school zelf bezoeken. Omdat de brugklasleerlingen net zelf van de basisschool komen, is het een erg aansprekende opdracht”

Droom van de opdrachtgever

“Het tweede deel van de opdracht bestaat uit het ontwerpen. Leerlingen moeten dus met een oplossing komen voor het probleem. Hiervoor gaan ze in groepjes creatief aan de slag. We willen dat ze vooral creatief aan de slag gaan met als achterliggende vraag “Wat is de droom van de opdrachtgever?”. Voor basisschool de Meent hebben ze 7 maquettes gemaakt en deze aan de opdrachtgever gepresenteerd. De presentaties werden enthousiast ontvangen en de maquettes zijn tentoongesteld op De Meent. De Meent kan de tips van de brugklasleerlingen meenemen in het verder uitwerken van de hoeken. Zo snijdt het mes dus aan twee kanten.

Flip sluit het verhaal af: “Het is enorm leuk om dit vak te geven. Je bent als docent niet bezig met goed of fout, maar je beoordeelt het proces; de ontwikkeling die de leerlingen maken met de vaardigheden. Je bent eigenlijk meer een coach waarbij je leerlingen begeleidt in het leren van vaardigheden waar ze de rest van hun leven baat bij hebben.”

Foto: Helga Cornelissen van basisschool de Meent met de leerlingen die de winnende maquette ontworpen hebben

Elsevier-onderzoek: Raayland vmbo-gt is superschool

Supertrots zijn ze er zeker op in Venray. Uit de uitslag van de Elsevier ‘Beste scholen 2019’ is gebleken dat de afdeling vmbo-gt van het Raayland College uitgeroepen is tot ‘superschool’. Dit zijn de scholen met de hoogste examencijfers en de minste zittenblijvers.

Door weekblad Elsevier wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar de ‘beste scholen’. Hierbij worden scholen beoordeeld op vier onderdelen. Er wordt gekeken naar de onderwijspositie: op welk niveau de leerling in de derde klas is uitgekomen vergeleken met het advies van de basisschool? Het tweede onderdeel is de onderbouwsnelheid, de tijd die een leerling nodig heeft oor de twee klassen. Het derde is het bovenbouwsucces, het aandeel leerlingen dat zonder zittenblijven het examen haalt. En het vierde is het gemiddeld behaalde cijfer voor het centraal examen. In totaal werden 2.459 afdelingen van Nederlandse scholen beoordeeld.

De vmbo-afdeling gemengd-theoretische leerweg van het Raayland College scoort landelijk samen met 20 andere scholen het hoogste. Op het Raayland college zijn ze hier supertrots op. Cisca Zweers, locatiedirecteur: “Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen vanuit hun eigen interesses kunnen leren. Een deel van hun lessen kunnen ze invullen met uren naar keuze. Want wij geloven dat je het beste leert vanuit intrinsieke motivatie, dus dat je meer leert als je aan het werk gaat met onderwerpen waarin je oprecht geïnteresseerd bent. En dat zie je terug in de resultaten.”

Leerlingen van het praktijkonderwijs lopen stage bij het WijkLeerbedrijf in Venray

Binnen het praktijkonderwijs hebben we elk jaar weer, meerdere leerlingen die na het praktijkonderwijs graag in de zorg willen gaan werken. Vanwege de hoge opleidingseisen is het voor onze leerlingen vaak moeilijk om een stageplek binnen de zorg te verwerven of direct door te stromen naar een niveau 2 opleiding Helpende zorg en welzijn. De leerlingen kunnen daarom ook niet ervaren of ze het werk in de zorg leuk vinden en of het bij hen past. Ook kunnen ze zonder stage niet door professionals in de zorg worden beoordeeld en zodoende van hen horen of ze wel of niet geschikt zijn voor het vak. Deze leerlingen beginnen dan meestal zónder of met slechts beperkte stage-ervaring aan de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg.

Nu de personele nood in de zorg steeds nijpender wordt, hebben we de stoute schoenen aangetrokken en de samenwerking opgezocht met het WijkLeerbedrijf (WLB)  in Venray. Mbo-studenten van het ROC Gilde Opleidingen die de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg of de opleiding Helpende zorg en welzijn volgen, zetten zich in voor wijkbewoners door het vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen. Het gaat dan om hulp en ondersteuning waarvoor geen indicatie vanuit de Wmo of zorgverzekering is. De opleiding is op maat gemaakt en het theoretische deel van de opleiding wordt zoveel mogelijk verbonden aan de praktijk. WLB Venray is een samenwerking tussen onderwijsaanbieder, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente en versterkt de wijkkracht.

We hebben gevraagd of het mogelijk is dat de leerlingen van het praktijkonderwijs die in de uitstroomfase zitten (fase 3), stage kunnen gaan lopen bij het WLB. Op deze manier ervaren de leerlingen of het werken in de zorg bij hen past en vanuit de begeleiding van het WLB kan worden beoordeeld of de leerling geschikt is voor de zorg.

Welnu, onze leerlingen zijn met open armen ontvangen en we mogen na een jaar ervaring gerust stellen dat het een groot succes is geworden. Vanuit het WLB zijn ze erg te spreken over onze leerlingen. Daar waar de meeste leerlingen in eerste instantie met een meer ervaren leerling van de Gilde Opleidingen mee de wijk in werden gestuurd, gaan er nu al enkele leerlingen geheel zelfstandig op pad. De leerlingen worden vooraf goed geïnstrueerd en de begeleiding vanuit het WLB is altijd stand-by. De leerlingen weten wat ze wel en wat ze niet mogen doen. Ze komen vaak met enthousiaste verhalen vanuit de praktijk terug. Ook komen ze weleens bij wijkbewoners met wie het in eerste instantie minder klikt maar met hulp komen ze hier altijd wel weer uit.

Wanneer er op enig moment geen stageadres is waar de leerlingen naartoe kunnen gaan, dan werken ze op het WLB aan de theorie.

Er is daar op gezette tijden een vaste docent van de Gilde Opleidingen aanwezig die de studenten entree dienstverlening en zorg en de studenten Helpende zorg en welzijn (niveau 2) de theorie bijbrengt. Onze leerlingen kunnen hier dan al aan proeven. Wanneer ze dan na het praktijkonderwijs starten op de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg, hebben ze al een voorsprong op de andere studenten. Bijkomend voordeel is dat de begeleiders van het WLB, van waaruit de opleiding wordt verzorgd, onze leerlingen dan al kennen. Daarnaast starten ze in een voor hen vertrouwde omgeving wat voor de meeste van onze leerlingen belangrijk is.

Vorig schooljaar hebben 8 leerlingen van het praktijkonderwijs stagegelopen bij het WLB. Van deze 8 zijn er 6 leerlingen de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg gaan doen en 2 leerlingen hebben ervoor gekozen om nog een jaar op het praktijkonderwijs te blijven. Zij lopen er samen met twee andere leerlingen dit jaar weer stage en volgen na dit jaar de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg.

Binnen het praktijkonderwijs zelf zijn we gaan kijken hoe we onze leerlingen eerder al kunnen voorbereiden op het werken in de zorg en dan vooral gericht op ondersteunende huishoudelijke werkzaamheden. We zijn daarover met Calibris Advies in gesprek gegaan en zijn ons aan het oriënteren op de brancheopleiding Woonhulp. Deze opleiding willen we binnen het praktijkonderwijs aanbieden: de theorie intern en de praktijk grotendeels extern.

Een woonhulp ondersteunt bij de dagelijkse taken op een afdeling binnen de ouderen- en gehandicaptenzorg. Een woonhulp voert taken uit als koffie klaarzetten, boodschappen doen, bed verschonen, de was strijken, etc. Daarnaast geven woonhulpen extra aandacht geven aan de bewoners, door een spelletje te doen of samen een kopje koffie te drinken. De leerlingen die niet in staat zijn de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg af te maken, behoren tot de doelgroep voor de opleiding woonhulp. Na het behalen van het diploma kunnen ze aan de slag als woonhulp. De opleiding is erkend door VGN (gehandicaptenzorg) en Actiz (zorg en ondersteuning aan ouderen). Wanneer alles goed verloopt, hopen we volgend schooljaar met deze opleiding te starten. Het zou mooi zijn wanneer onze leerlingen met het behaalde certificaat betaald werk vinden bij een van de ketenpartners die bij het WLB zijn aangesloten.

Een ding staat hoe dan ook voorop: binnen praktijkonderwijs hebben we pareltjes in huis waarvan het zonde zou zijn wanneer deze voor de zorg verloren zouden gaan.

Voorschools Vplus programma 2019

Ruim 50 leerlingen uit groep 8 van verschillende basisscholen in en rondom Venray gaan de aankomende 6 dondermiddagen het programma “Creatief met kleur” op onze school volgen. Doel van dit uitdagende programma is om de cognitief sterke leerlingen een indruk te geven van de projecten die in het plus programma worden aangeboden. Ook kunnen ze al in een vroeg stadium nieuwe klasgenoten leren kennen.

Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren en de nieuw gekozen opzet van maatwerk op onze school, hebben we een aantal aanpassingen gedaan in het programma. Wat houden deze aanpassingen in:
• Leerlingen kunnen uit modules kiezen
• Meer inzet van leerlingen bij de voorlichtingsavond
• Meer aandacht om elkaar beter te leren kennen in de intro-les
• De interesse van leerlingen moet meer ruimte krijgen

In dit project komen niet alleen natuurkundige, scheikundige en biologische kanten aan bod maar wordt ook aandacht besteed aan de wederzijdse beïnvloeding van emotie en kleuren.
8 Januari is de voorlichtingsouderavond voor ouders en leerlingen, op 10 januari start het programma