Herkansingen/inhalen Havo5 en Vwo6 (klik voor roosters)

Rooster 18 november havo5 en vwo6

Klik hier (pdf bestand)
Let op! Alle lessen voor h5/v6 komen te vervallen op maandag.

Voor alle leerlingen van vwo 6


Herkansingen/inhalen schoolexamens 18 november 2019

Elke leerling vwo 6 mag na periode 5 één schoolexamen herkansen. Dat recht om te herkansen is beperkt tot de onderdelen van het schoolexamen, die als herkansbaar staan aangegeven in het PTA. Het gaat om SE-toetsen van periode 1 t/m 5.
Na deze datum kunnen geen schoolexamens uit periode 1 t/m 5 meer herkanst worden.
Na periode 7 is er weer een herkansmogelijkheid voor de toetsen van periode 6 en 7.

Inhalen

Als je in vwo 5 al een schoolexamen hebt ingehaald, dan mag je dat schoolexamen niet herkansen. Daarnaast kan het voorkomen dat je in periode 5 een schoolexamen gemist hebt, waarvoor je een geoorloofde afmelding deed die geaccepteerd is. In dat geval moet je nog een inhaalschoolexamen afleggen. Ook voor dit schoolexamen geldt dat je het niet daarna nog eens kunt herkansen. Let wel: Inhalen is verplicht, herkansen is een vrije keuze.

Kiezen

Let goed op welke stof je moet bestuderen en welk cijfer je daarmee kunt vervangen! Voor sommige herkansingen (TE en mondelingen) moet je je aanmelden en vervolgens zelf contact opnemen met je docent.

Aanmelden

De aanmelding is inmiddels gesloten.

 

Controle       

Op maandag 11 november hangt vanaf 10:30 de lijst met herkansingen op het publicatiebord in de hal van gebouw A. Controleer of je naam op de juiste plaats staat. Geef fouten vóór maandag 11 november 13.00 uur door aan Tom Voermans, kamer A.209.

 

Rooster

  1. De herkansingen starten om 9:10 regulier en om 8:30 voor de tijdverlengers. Afhankelijk van of je inhaaltoetsen hebt, lopen je toetsen door tot in de middag.

 

Voor alle leerlingen van havo 5


Herkansingen/inhalen schoolexamens 18 november 2019

Elke leerling havo5 mag na periode 5 één schoolexamen herkansen. Dat recht om te herkansen is beperkt tot de onderdelen van het schoolexamen, die als herkansbaar staan aangegeven in het PTA. Het gaat om SE-toetsen van periode 1 t/m 5.
Na deze datum kunnen geen schoolexamens uit periode 1 t/m 5 meer herkanst worden.
Na periode 7 is er weer een herkansmogelijkheid voor de toetsen van periode 6 en 7.

Inhalen

Daarnaast kan het voorkomen dat je in periode 5 een schoolexamen gemist hebt, waarvoor je een geoorloofde afmelding deed die geaccepteerd is. In dat geval moet je nog een inhaalschoolexamen afleggen. Ook voor dit schoolexamen geldt dat je het niet daarna nog eens kunt herkansen. Let wel: Inhalen is verplicht, herkansen is een vrije keuze.

Kiezen

Let goed op welke stof je moet bestuderen en welk cijfer je daarmee kunt vervangen! Voor sommige herkansingen (TE en mondelingen) moet je je aanmelden en vervolgens zelf contact opnemen met je docent.

Aanmelden

De aanmelding is inmiddels gesloten

Controle       

Op maandag 11 november hangt vanaf 10:30 de lijst met herkansingen op het publicatiebord in de hal van gebouw A. Controleer of je naam op de juiste plaats staat. Geef fouten vóór maandag 11 november 13.00 uur door aan Bram van Dieten, kamer A.121

Rooster

  1. De herkansingen starten om 9:10 regulier en om 8:30 voor de tijdverlengers. Afhankelijk van of je inhaaltoetsen hebt, lopen je toetsen door tot in de middag.

Datum

18 november 2019
Expired!

Tijd

08:00 - 18:00
Categorie