Open Huis

Kennismaken met het Raayland College?


Dat kan op woensdag 26 januari!

Tijdens ons Open Huis willen we iedereen het Raayland laten beleven en de mogelijkheid bieden het gebouw, ons onderwijs en onze medewerkers te leren kennen. We hebben hoop dat dit op korte termijn weer kan en mag. Vandaar dat we ons Open Huis hebben verplaatst van woensdag 15 december naar woensdag 26 januari.

Noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt t.z.t.

Datum

26 januari 2022

Tijd

15:00 - 20:00