(geannuleerd) – Voorlichtingsavond voor ouders groep 7/8

Kom als ouder(s) kennismaken met het Raayland College!

Update 4 november 19:00 uur – Gisterenavond werd er door de Minister-president tijdens de persconferentie de oproep gedaan om het aantal contactmomenten en reisbewegingen in verband met de Covid-19 pandemie verder te beperken. Het motto voor de komende 2 weken is: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen. Het Raayland geeft gehoor aan deze oproep en we hebben dan ook besloten om onze voorlichtingsavonden op donderdag 5 november, maandag 9 november, woensdag 11 november en donderdag 16 november tot nader order uit te stellen.

Persoonlijk contact staat bij ons zeer hoog in het vaandel en wij zullen de informatieavonden dan ook op een later moment laten plaatsvinden. We denken hierbij aan januari 2021, maar over het precieze moment en de manier waarop zullen wij u nog verder informeren. Om u toch zo snel als mogelijk in staat te stellen om meer te weten te komen over onze school en op welke manier we ons onderwijs vorm geven zullen we binnenkort een algemene informatiefilm over onze school op de website zetten.

Datum

9 november 2020
Expired!