Lestijden & roosters

Excursies & activiteiten

Het Raayland organiseert buitenschoolse activiteiten: ze vinden buiten lesverband plaats, maar leveren wel een belangrijke bijdrage aan jouw opleiding en vorming. Vaak liggen de activiteiten in het verlengde van de lessen of ze zijn een aanvulling. Sommige activiteiten hebben ook als doel onze school nóg leefbaarder, aantrekkelijker en gezelliger te maken. Leerlingen en docenten ontmoeten elkaar dan buiten de les, en leren elkaar zo beter kennen en begrijpen. Voor leerlingen is er van alles te doen, lees maar:

 

Excursies

Als aanvulling op de vaklessen organiseren vakdocenten excursies. Dan bezoek je als leerlingen een instelling, bedrijf of activiteitencentrum. Deze excursies vervangen de lessen. Alle leerlingen gaan daarom mee. Welke excursie wanneer plaatvindt, krijg je gedurende het schooljaar te horen.

Voorbeelden van excursies zijn een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam, het bijwonen van de voorstelling Soldaat van Oranje en een bezoek aan het Thermenmuseum in Heerlen. Voor ieder leerjaar en iedere leerstroom worden er verschillende acitiviteiten georganiseerd.

Gastcolleges en masterclasses 

Als Raayland willen we jou als leerling een zo breed mogelijke blik op de wereld bieden. We willen de school van én voor Venray zijn. Daarbij zijn sterke connecties met het bedrijfsleven en het werkveld belangrijk. Dit doen we door ondernemers, bedrijven en professionals naar binnen te halen en met jou als leerling naar buiten te gaan. We hechten heel veel waarde aan sterke praktijkvoorbeelden en inspirerende verhalen bedrijven uit de regio.

Klassenavonden

Leerlingen kunnen een klassenavond op school organiseren. Dit gebeurt onder begeleiding van de mentor. De klassenavonden eindigen om 22.00 uur en zijn alcoholvrij. Introducés zijn niet toegestaan. Ouders informeren we vooraf schriftelijk.

We willen leerlingen stimuleren om deze avonden te organiseren. We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt bij ons op school, samenhorigheid en gezelligheid horen daar bij.

Raayland Dag 

Op de Raayland Dag bieden onze teamleiders en mentoren aan al onze leerlingen een alternatief programma. Voor sommige klassen is dit een dag om elkaar te leren kennen (een integratiedag). Voor de andere klassen is het een hernieuwde kennismaking en een inspiratiedag om samen de schouders eronder te zetten dit schooljaar.