Leerlingenraad

Leerlingenraad

Op het Raayland vinden wij het belangrijk dat je als leerling invloed hebt op je eigen leerproces en op hoe we op school dingen organiseren. De leerlingenraad zorgt voor inspraak en samenspraak. De leerlingenraad wordt uit en door leerlingen gekozen. De leerlingenraad praat met de directie over zaken die voor leerlingen en school belangrijk zijn. Luc Hanssen begeleidt de leerlingenraad bij hun taak. Leerlingenstatuut Onze school heeft een leerlingenstatuut, met daarin de rechten en plichten van de leerlingen. Download hier het leerlingenstatuut. 

Wil je meer weten over inspraak? Kijk in de schoolgids.