Toetsen & examens

Toets gemist?

Het Raayland biedt onderwijs met een juiste balans in kennis, vaardigheden en houding. Behalve op kennis en vakspecifieke vaardigheden van de schoolvakken leggen wij het accent op het aanleren van vijf basisvaardigheden: reflecteren, presenteren, creativiteit, samenwerken en zelfstandigheid.

Het voorbereiden op toetsen doet een beroep op de zelfstandigheid van leerlingen: het vraagt om een planning. Daarnaast vraagt het een studiehouding: het vraagt om actief en gedisciplineerd studeren.

Bij ons op school werken we vanuit aandacht, vertouwen en verbondenheid. Dit zie je terug in ons onderwijs. We werken vanuit met aandacht voor jouw leervragen en vertrouwen in jouw handelen toe naar toetsen en examens. We geven je de kans om jezelf te ontwikkelen en te laten zien waar je goed in bent. Maar we vragen ook verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces.

Heb je een toets gemist hebben omdat je bijvoorbeeld ziek was? Dan ligt de verantwoordelijkheid voor het inhalen van deze toets bij jezelf. Alles over de werkwijze voor het inhalen van toetsen lees je hieronder.

Hoe haal ik mijn toets in?

Zonder geldige reden voor afwezigheid

Je was ongeoorloofd afwezig tijdens een toetsmoment. Er zijn afspraken gemaakt over hoe leerlingen, die zonder geldige reden afwezig zijn, toetsen mogen inhalen. De afspraken zijn:

  • Je had de verplichting om bij die toets aanwezig te zijn, maar krijgt het recht om de toets in te halen.
  • Hierbij wordt de beoordelingsschaal van de inhaaltoets aangepast tot de maximumscore van een 8 (scoretabel wordt evenredig ingedikt).
  • De docent vult na het oorspronkelijke toetsmoment op Somtoday een * in. Op die wijze blijft ook in het gemiddelde zichtbaar dat een leerling niet het volledige toetsprogramma doorliep.
  • De leerling is verantwoordelijk voor het maken van de inhaalafspraak met de docent, waarbij de docent kan kiezen voor het vaste inhaaluur.
  • De inhaalafspraak én het inhalen moet binnen twee weken gebeuren.
  • Als de leerling geen gebruik maakt van het recht om de toets in te halen, wordt de * omgezet in een 1,0.
  • De docent bespreekt toetsverzuim met de leerling.
    Bij veelvuldig toetsverzuim volgt altijd een gesprek met ouders en leerling op initiatief van de mentor.

Zit jij in de brugklas en verzuim je bij toetsen? Dan volgt er altijd een gesprek tussen de mentor, je ouders en jou.

Met een geldige reden voor afwezigheid

De leerling die bij een toets afwezig is mét een geldige reden heeft het recht om de toets in te halen, zonder verdere maatregelen. Neem zo snel mogelijk contact op met de vakdocent. Je neemt hiervoor zelf het initiatief. Maak een afspraak, haal de toets in en krijg daarvoor je punt.

Let op: Zorg wel dat je ondertussen bij blijft met je huiswerk voor het vervolg van de les. Gedurende jouw afwezigheid is de docent en zijn jouw klasgenoten gewoon verder gegaan. Werk en blijf je niet bij, dan loop je een achterstand op.

Schoolexamens en centrale examen

Wanneer je afwezig bent bij een school- of centraal examen, gelden de regels uit het examenreglement.
Bekijk hier het examenreglement.