Toelatingsbeleid

Naar het Raayland

De overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen een spannende en ingrijpende gebeurtenis. Een goede overstap is dan ook belangrijk! Voelt uw kind zich thuis op de nieuwe school, dan is de kans groter dat ook de verdere schoolcarrière succesvol verloopt. Daarom hebben we afspraken gemaakt over de aanmelding en plaatsing op onze school. Deze afspraken staan in ons toelatingsbeleid. Het gaat om alle voorwaarden die gelden voor de toelating tot het brugjaar en de plaatsing in de brugklassen.

Als Raayland College hebben we een breed aanbod in voortgezet onderwijs: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium plus. Ons doel is leerlingen te plaatsen in de voor hem of haar meest geschikte leerstroom. Dit doen we in overleg met de basisscholen (en ouders). In ons toelatingsbeleid gaan we ook in op de procedure bij een tussentijdse zij-instroom vanuit een andere school. 

Bekijk hier ons toelatingsbeleid