Onze missie & visie

Onze missie & visie

De missie is de reden waarom je bestaat en de grond waarop je staat. Het is het doel van al je inspanningen. De visie is de manier waarop dit zichtbaar wordt, hoe je dat aanpakt, hoe je de missie wilt vervullen.
Je zou de missie de ‘bedoeling’ kunnen noemen. Als we steeds voor ogen kunnen houden wat de bedoeling is, wordt ons handelen ook steeds duidelijk en nemen we afscheid van zaken die ‘niet de bedoeling zijn’.

Missie

Wij zien het als onze taak om een klimaat en de voorwaarden te scheppen voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen, opdat zij breed opgeleid en zelfbewust onze school verlaten en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij van vandaag en morgen.

Visie

Onze bedoeling wordt zichtbaar in onze visie. Centraal staan bij ons drie kernwaarden die we steeds beschrijven om zo recht te doen aan de rijkdom van wat gezegd en geschreven is. Deze kernwaarden dekken onze dromen, ambities, waarden en identiteit. Lees hieronder alles over onze waarden: vertrouwen, verbondenheid en aandacht.

Vertrouwen

Op het Raayland College hebben wij vertrouwen in de mens en geloven we in het goede. Wij geven het vertrouwen aan leerlingen om zelfstandig keuzes te maken die betekenisvol zijn in hun leven. We bieden ze kansen en laten ze denken in mogelijkheden. Doordat medewerkers vertrouwen geven aan leerlingen, krijgen leerlingen vertrouwen in eigen kunnen. Hierdoor ontwikkelen leerlingen in de eerste plaats zelfvertrouwen, maar daarnaast ook het vertrouwen in hun docenten om dit ‘eigen kunnen’ aan te wakkeren. Onze docenten zijn hierin getraind en laten dat zien in het mentoraat en de les.

Aandacht

Op het Raayland College hechten we grote waarde aan aandacht hebben voor elkaar. We hebben oog voor successen, maar we staren ons er niet blind op. Want we hebben er ook aandacht voor als het even tegenzit. Zo ontstaat een omgeving waarin mensen zich gesteund voelen en waarin hulp vragen heel normaal is. We bieden bijvoorbeeld van de brugklas tot en met het eindexamen een goed mentoraatsprogramma en vangen leerlingen goed op wanneer zij wat meer begeleiding nodig hebben.

Verbonden

Wij zijn er om het talent van onze leerlingen te laten groeien. Tot wasdom te laten komen. Door ruimte en inzicht te geven. Te laten ontdekken. Richting te geven. We koppelen onderwijs aan actualiteiten om ons heen. Van dichtbij en verder weg. Van toen, nu en morgen. We halen Venray en de rest van de wereld naar binnen. We brengen onze talenten naar buiten. Samen en verbonden. Klaar voor de toekomst. Klaar voor de wereld. Deze route stippelen we samen uit met iedereen om ons heen. School, leerlingen, ouders, bedrijfsleven, gemeente en iedereen die met ons meedenken wil.

Lees ook

Het schoolplan

Het schoolplan is een koersdocument dat de koers van de school aangeeft voor de komende vier jaar. Hierin beschrijven we de kwaliteit van het onderwijs.

Bekijk hier het schoolplan 2021-2025 

Toelatingsbeleid

Weten hoe het zit met toelatingen? Bekijk hier ons toelatingsbeleid