Blijf op de hoogte!

van ons laatste nieuws en ontwikkelingen.

Informatie mbt hybride en online onderwijs

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, Het coronavirus blijft ons allen in de greep houden. De eerste besmettingen bij enkele van onze leerlingen zijn inmiddels geconstateerd. De verwachting is echter dat besmettingen onder leerlingen (en wellicht straks ook medewerkers) vaker voor gaan komen. Wij hebben daarom in overleg met de GGD communicatieafspraken gemaakt….. Lees verder  

Beslisboom Corona voor leerlingen en ouders

Wanneer moet je thuisblijven, en wanneer moet je naar school? Moet je je laten testen?  Wat als je huisgenoten posititief zijn getest? Om dergelijke vragen te beantwoorden heeft het LVO een beslisboom opgesteld. Bekijk die hier.

Europees Sociaal Fonds

De gemeente Venlo heeft subsidie aangevraagd voor de arbeidstoeleiding van leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs in de regio Noord-Limburg. Ook het Raayland College krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds. Deze subsidie wordt bij ons op school ingezet om de stap van school naar arbeid of vervolgonderwijs […]

Raayland en Match organiseren Stagemarkt op 5 september

Maatschappelijk en Vrijwillig Dé markt voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke stage. Na het succes in 2017 en 2018 komt er dit jaar weer een vrijwilligersmarkt. Deze wordt georganiseerd door Match voor Vrijwilligers en het Raayland college. Deze markt is een ideale manier om verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk […]

Start schooljaar 2020-2021

Aan: alle ouders en leerlingen Brief schoolleiding: Start schooljaar 2020-2021

Subsidie voor Sterk Techniekonderwijs in Noord- en Midden-Limburg

Het vmbo-techniekonderwijs in Noord- en Midden Limburg krijgt vanuit de regeling Sterk Techniek Onderwijs 12 miljoen euro subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om het techniekonderwijs verder te ontwikkelen. Met het geld wordt gewerkt aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de […]

Pauzetijden begin schooljaar

Om te voorkomen dat er teveel leerlingen tegelijk in de aula zijn, starten we aan het begin van het schooljaar tijdelijk met gescheiden pauzes, waarbij de reguliere lestijden in het rooster worden aangehouden. De tijdelijke pauzeverdeling ziet er als volgt uit: Eerste pauze onderbouw       10:00 – 10:20 uur bovenbouw       10:45 – 11:05 uur (= reguliere pauze) […]

Minister van OCW erkent Opleidingsschool Noord-Limburg

Leraar worden is meer dan bekwaam worden’ Op 19 juni 2020 heeft de minister van OCW aspirant Opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL) erkend als opleidingsschool. Het Raayland College  is een van de partners van OSNL. Na een intensieve samenwerking tussen betrokken partijen is de erkenning een resultaat om trots op te zijn. Leraar worden is meer dan bekwaam […]

Belangrijke informatie: Raayland Bulletin juni 2020

In dit bulletin staat belangrijke informatie mbt inleveren boeken, laptops en kluissleutels, inzage toetsen en de rapporten. Klik hier voor het bulletin.

Samenwerking VAP Raayland en Tennisclub Venray

Afgelopen jaar hebben de paden van de Tennisclub Venray (TCV) en het Venrays Arbeidspracticum (VAP) elkaar gekruist. Vanuit de tennisclub kwam de vraag of het mogelijk was de bankjes die op het veld staan op te pimpen, zodat ze er weer jaren tegen kunnen. Het leek TCV een goed idee om hier de jeugd van […]