Blijf op de hoogte!

van ons laatste nieuws en ontwikkelingen.

Goede doel kerstactie: Voedselbank Venray

Afgelopen jaren hebben we schoolbreed actie gevoerd voor goede doelen in de week voor kerstvakantie met als kers op de taart de actieochtend voor de kerstvakantie.  We hebben hier mooie resultaten mee geboekt en gul geschonken aan goede doelen. Dit jaar is een spetterende actieochtend helaas niet mogelijk. Toch willen we ook dit jaar ons […]

Lob workshops Gilde Opleidingen voor 4e jaar Zorg & Welzijn

Op woensdag 4 november kregen onze 4e jaars leerlingen van Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten een workshop over het maken van keuzes. Deze workshops werden gegeven door de Loopbaanadviseurs van Gilde Opleidingen. De leerlingen hebben uitleg gekregen over: – Hoe maak je de keuze voor de juiste vervolgopleiding? – Welke opleidingen worden er […]

Informatie mbt hybride en online onderwijs

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, Het coronavirus blijft ons allen in de greep houden. De eerste besmettingen bij enkele van onze leerlingen zijn inmiddels geconstateerd. De verwachting is echter dat besmettingen onder leerlingen (en wellicht straks ook medewerkers) vaker voor gaan komen. Wij hebben daarom in overleg met de GGD communicatieafspraken gemaakt….. Lees verder  

Beslisboom Corona voor leerlingen en ouders

Wanneer moet je thuisblijven, en wanneer moet je naar school? Moet je je laten testen?  Wat als je huisgenoten posititief zijn getest? Om dergelijke vragen te beantwoorden heeft het LVO een beslisboom opgesteld. Bekijk die hier. (Update: 30-10-2020)

Toelichting coronamaatregelen op het Raayland College

Beste ouders en leerlingen, Wij ontvangen vragen van ouders, leerlingen over het waarom van het toepassen van coronamaatregelen op onze school. Hierbij geven we u een korte toelichting. Onderwijs zo lang mogelijk open We begrijpen dat het niet altijd fijn is om zoveel maatregelen gerelateerd aan het coronavirus op te volgen, maar het belang van […]

Mondkapjes verplicht!

Beste leerlingen en ouder(s) / verzorger(s), Aan middelbare scholen is vandaag door de Rijksoverheid dringend geadviseerd om leerlingen en docenten een mondkapje te laten dragen in de gangen, de aula’s en de kantine. Als school hebben we daarom besloten dat we vanaf maandag 5 oktober het dragen van mondkapjes verplicht te stellen. Vanaf dat moment […]

Ventilatie op school

Zoals jullie weten is er landelijk een discussie over de eventuele rol van de ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus via aerosolen. Door minister Slob is het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht om de scholen te helpen de ventilatiesystemen te controleren en zo nodig op orde te krijgen. Landelijk is met alle […]

Europees Sociaal Fonds

De gemeente Venlo heeft subsidie aangevraagd voor de arbeidstoeleiding van leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs in de regio Noord-Limburg. Ook het Raayland College krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds. Deze subsidie wordt bij ons op school ingezet om de stap van school naar arbeid of vervolgonderwijs […]

Start schooljaar 2020-2021

Aan: alle ouders en leerlingen Brief schoolleiding: Start schooljaar 2020-2021

Subsidie voor Sterk Techniekonderwijs in Noord- en Midden-Limburg

Het vmbo-techniekonderwijs in Noord- en Midden Limburg krijgt vanuit de regeling Sterk Techniek Onderwijs 12 miljoen euro subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om het techniekonderwijs verder te ontwikkelen. Met het geld wordt gewerkt aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de […]