Blijf op de hoogte!

van ons laatste nieuws en ontwikkelingen

Maatschappelijke Stage in de zomervakantie

Ga je volgend schooljaar naar havo4 of vwo4? Dan ga je een maatschappelijke stage doen. Je mag al in de zomervakantie met deze stage beginnen zodat je bij de start van het nieuwe schooljaar klaar kunt zijn. Wil je meer weten over de maatschappelijke stage in de zomervakantie? Kom dan op woensdag 23 of dinsdag […]

MR verkiezingen op 29 en 30 mei 2018

Als leerling, ouder en personeelslid is het belangrijk dat je belangen behartigd worden door de MR-leden op jouw school. De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over (onderwijs)beleid, financiën enz. en de gevolgen hiervan op personeelsniveau, school- en leerlingenniveau. We zijn blij dat een aantal personen zich beschikbaar heeft gesteld om zitting te nemen in de […]

Vwo6 leerlingen (Economie/M&O) bezoeken Effectenbeurs en DNB.

Op maandag 9 april jl. zijn de leerlingen vwo 6 met economie en/of management en organisatie in het pakket naar Amsterdam geweest. In de ochtend zijn zij rondgeleid door het Effectengebouw, kregen uitleg over aandelen, opties etc en mochten natuurlijk een kijkje nemen op de beursvloer. Maandagmiddag hebben ze het bezoekerscentrum van De Nederlandsche Bank […]

Technasiumleerlingen van netwerk Zuid Oost Nederland laten hun beste projecten aan elkaar zien tijdens de meesterproef show off.

Al enkele jaren werd er gesproken van het bekijken van elkaars meesterproeven. Maar hoe organiseer je dat? Hoe zorg je dat leerlingen hieraan mee doen? En waar ga je dan op letten? Technasium netwerkcoach Samantha Boon ging ermee aan de slag. Begin schooljaar 2017-2018 bedachten de schoolleiders en technatoren van technasiumnetwerk Zuid Oost Nederland dat […]

Trots op onze leerlingen!

Sinds dit schooljaar mogen leerlingen, in het kader van maatwerk, van het eerste leerjaar onder- en bovenbouw en tweede leerjaar vmbo voor een gedeelte hun lessen zelf kiezen. Komend schooljaar wordt het doorgevoerd in de andere leerjaren. Dit is een grote stap naar eigentijds onderwijs. Middels dit filmpje bedankt de schoolleiding en docenten onze leerlingen […]

Presentaties beste profielwerkstukken havo 5

Op 5 april gaven enkele havo 5 leerlingen hun profielwerkstuk presentatie aan de leerlingen van havo 4. Deze groepen havo 5 leerlingen werden door de vakdocenten als beste beoordeeld. Dewi Li, Maud Keijsers, Floor van den Borst, Jennifer Linders, Silke Deckers, Sharon Nijsen

Geslaagden knipcursus praktijkonderwijs

Dinsdag 3 april hebben 9 leerlingen van het praktijkonderwijs succesvol de knipcursus afgerond. De cursus werd gegeven door een docent van de kappersacademie uit Venlo. De leerlingen kregen gedurende 10 weken de basisvaardigheden van het knippen aangeleerd. De leerlingen hebben de cursus met veel plezier gevolgd en een enkele leerling is zo enthousiast geraakt dat […]

Iedere dinsdagmiddag inloop voor leerlingen in het “denken en doen lokaal”

In periode 4 wordt aan leerlingen de mogelijkheid geboden om onder begeleiding iedere dinsdagmiddag het 10e en 11e te werken aan verschillende activiteiten.  Het gaat dan om leerlingen die na de reguliere lessen nog willen werken aan bijv. O&O projecten, verbreders-  en plus projecten. We hopen dat dit een plek wordt waar leerlingen van verschillende […]

Team Vakkanjers Pioneer uit VT3E eindigen op de 3e plaats tijdens de regiofinale in Den Haag.

De afgelopen maanden hebben de leerlingen van VT3E (de technologieroute leerjaar 3) hard gewerkt aan een opdracht van de Vakkanjers Pioneer. Dit is een landelijke wedstrijd waar scholen aan mee kunnen doen en waarbij ze werken aan een technische oplossing voor een probleem. Dit jaar was de opdracht voor de Unie van Waterschappen om een […]

Voorronde Model European Parliament (MEP) Raayland College 2018

Het Raayland College hecht grote waarde aan het ontwikkelen van Europees burgerschap. Om de betrokkenheid van de leerlingen met Europa te vergroten neemt de school deel aan de Limburgse Conferentie van het Model European Parliament (MEP). Leerlingen worden voorbereid op deelname aan deze conferentie door een mini-MEP te organiseren. Het programma is uitdagend en leerzaam. […]