VMBOAlgemeen
5 maart 2023

De 'doeners' hebben de toekomst.

Volgend schooljaar gaan er een aantal zaken veranderen bij het vmbo. Hieronder lees je meer.

Ontwikkeling van onderwijs is een constante factor op het Raayland in Venray. Door goed te kijken naar de behoeften van leerlingen, ouders en ontwikkelingen binnen diverse branches wordt er met onderwijs ingespeeld op het nu en later. Vmbo-leerlingen op het Raayland krijgen vanaf schooljaar 2023-2024 meer praktijkuren. Zo wil de school aansluiten op de kwaliteiten van de praktijkgerichte vmbo-leerlingen die we als regio en maatschappij zo hard nodig hebben en hen een sterke beroepsgerichte start geven. 

Uit onderzoek blijkt dat de meeste vmbo-leerlingen praktischer ingesteld zijn dan leerlingen van de havo of het vwo en in theoretische vakken soms niet volledig tot hun recht komen. Deze ‘doeners’ leren vooral door te creëren en realiseren. Met ontwikkelingen in het onderwijsaanbod speelt Raayland in op hun behoeften en talenten.

Ontdekken waar je goed in bent

In het huidige onderwijs bestaat het vakkenpakket van het vmbo al uit praktische en theoretische vakken. Vanaf schooljaar 2023-2024 komt dat voor de leerlingen van het vmbo-BK en vmbo-KT nog meer in balans. Door middel van een oriënterend vakkenpakket krijgen leerlingen een goed beeld van de beroepsprofielen. Leerlingen zien en ervaren verschillende richtingen om te ontdekken wat er bij hen past.

Onder begeleiding van docenten, mentoren, decaan en ouders bereiden zij zich voor op het maken van de profielkeuze. Aan het einde van het eerste leerjaar maken leerlingen dan de profielkeuze, waarbij de mogelijkheid tot een andere richting in leerjaar twee blijft bestaan.

“Door leerlingen al vroeg in hun schoolcarrière kennis te laten maken met de verschillende beroepsprofielen, ontstaat er tijd voor ontdekken en ontwikkelen”, vertelt rector Bas van Rooijen. De gekozen beroepsrichting wordt eigen gemaakt alvorens leerlingen een beroepsopleiding kiezen. Naast de beroepsprofielen blijft Raayland ook de techniekroutes aanbieden. Deze routes zijn er voor leerlingen met een voorkeur voor techniek en bieden een kans wanneer al vroeg blijkt dat deze richting aansluit op talenten en interesses.

De tijd een stap voor

Rector Bas van Rooijen: “Met deze aanpak zetten wij in op meer beroepsgericht onderwijs en een sterke beroepsgerichte basis waarmee vmbo-leerlingen door kunnen stromen naar het MBO. Met de arbeidsmarkt van nu en de komende jaren, is er voor deze groep veel werkgelegenheid en -zekerheid. Door in het heden in te spelen op de toekomst, zijn deze leerlingen hun tijd een stap vooruit”.