ICT

Tijdens je opleiding op het Raayland College mag je kosteloos gebruik maken van diverse gedeelde ICT faciliteiten zoals computers, laptops, printers, WiFi, etc. Klik in het menu op de verschillende onderdelen onder ICT om hier meer over te weten te komen.

Inventarisatie persoonsgebonden laptop in brugklas

Via dit inventarisatie formulier willen we inventariseren of er voldoende animo is om binnen 1 of 2 brugklassen met ingang van schooljaar 2019-2020 te starten met een persoonsgebonden laptop voor leerlingen. De laptop gaat het papieren lesmateriaal niet vervangen maar is ter aanvulling om het extra digitale lesmateriaal beter te kunnen raadplegen.

Alle ouders en leerlingen uit de brugklassen van 2019-2020 hebben thuis een brief ontvangen met een toelichting en het verzoek om ons inventarisatieformulier in te vullen.