Inspraak

Inspraak

Wij vinden de betrokkenheid van ouders en leerlingen erg belangrijk. Overleg met en inspraak door ouders en leerlingen is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR), de ouderraad en de leerlingenraad. Daarnaast stellen we de dialoog centraal met leerlingen, ouders en docenten. We willen als organisatie benaderbaar zijn en samenwerking stimuleren. Daarom vinden we de mening en visie van ouders en leerlingen zeer belangrijk.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad behartigt het algemene belang van onze school en de algemene belangen van de geledingen ouders, leerlingen en personeel. De raad brengt advies uit aan de Centrale Directie en de schooldirectie. In een groot aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. 

De leden van de MR worden rechtstreeks gekozen voor een periode van drie jaar en zijn afkomstig uit alle geledingen. 

Oudercontactgroep

De oudercontactgroep wordt bestaat uit ouders die zitting hebben in de ouderpanels. Deze groep heeft viermaal per jaar overleg met de directie, waarbij ze onder andere onderwijskundige zaken en belangrijke ontwikkelingen binnen de school bespreken. Meer weten over de oudercontactgroep? Kijk hier. 

Leerlingenraad

Naast de gesprekken met het bestuur, medewerkers en ouders, vinden wij ook de inspraak van onze eigen leerlingen heel belangrijk. Zij zijn tenslotte de reden waarom wij ons dagelijks inzetten voor het beste onderwijs. Op het Raayland hebben we daarom een leerlingenraad. Deze bestaat uit leerlingen van verschillende leerstromen en uit verschillende leerjaren. 

Onze leerlingenraad denkt meer over de sfeer, het onderwijs en andere voor hen belangrijke onderwerpen. De leerlingenraad wordt begeleid door Luc Hanssen. 

In de schoolgids vindt u meer informatie over het thema ‘inspraak’, de MR, ouderparticipatie en de leerlingenraad.