Lestijden & roosters

Lestijden & roosters

Als ouder kunt u het rooster van uw kind inzien via de agenda in Somtoday. Hier voeren wij wijzigingen direct door en is uitval zichtbaar.  In Somtoday vindt u een basis- en dagrooster. Het basisrooster wordt voor langere tijd gemaakt en is op wijzigingen en keuze-uren na altijd hetzelfde. In het dagrooster staat de afwezigheid of vervanging van een docent, is zichtbaar wanneer een lokaal wijzigt, worden keuze-uren benoemd en is te zien wanneer er speciale activiteiten zijn. Deze wijzigingen verwerken wij indien nodig dagelijks. 

Wisselende roosters

Op het Raayland College krijgt uw kind te maken met wisselende roosters: de ene schooldag duurt langer dan de andere en soms start de schooldag later. Leerlingen hebben recht op voldoende uren goed onderwijs. Het rooster baseren wij hier dan ook op.
U ziet het basisrooster en de lesuren van uw kind terug in Somtoday.

Een dag op het Raayland

Lessen duren 45 minuten. Het eerste uur begint om 08.30 uur en er zijn lessen tot uiterlijk 16.05 uur. De onderbouw en bovenbouw hebben gespreide pauzes. Zo krijgen alle leerlingen voldoende ruimte en rust. In de onderbouw heb je om 10.00 uur 20 minuten pauze en om 12.35 uur 30 minuten. In de bovenbouw om 10.20 uur en om 13.20 uur. Leerlingen uit de onderbouw mogen het terrein gedurende de schooldag niet verlaten en wij houden hierop toezicht. Vanaf de bovenbouw mogen leerlingen dit wel.