Oudercontactgroep

Oudercontactgroep

Wilt u graag meedenken over het reilen en zeilen op school, uw mening geven over onderwijskundige zaken, en de school ondersteunen bij de ontwikkeling van de organisatie en het onderwijs? Dan is de oudercontactgroep wellicht iets voor u. Deze groep bestaat uit ouders die zitting hebben in de ouderpanels en overlegt viermaal per jaar met de schooldirectie. Per team zoeken we minimaal twee ouders die als vertegenwoordiging van én aanspreekpunt voor ouders willen optreden. Ook zijn deze ouders een belangrijk overlegkanaal voor de teamleiders en leveren zij een eventuele bijdrage aan het organiseren van thema-avonden.

Heeft u een vraag/opmerking/idee of zorgpunt? Wij nemen dit graag mee in onze besprekingen. Stuur gerust een e-mailadres.

Mail ons