Schoolkosten & vrijwillige ouderbijdrage

Schoolkosten & vrijwillige ouderbijdrage

Op het Raayland College organiseren wij tijdens het schooljaar activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die de overheid dus niet vergoedt. Daarom vragen we hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage. Wij gaan ervan uit dat ouders en leerlingen deze activiteiten op prijs stellen en eraan willen meebetalen, ook al is het vrijwillig. Betaalt u echter geen vrijwillige ouderbijdrage, dan sluiten wij uw zoon of dochter niet uit van deelname aan deze activiteiten of programma’s.

De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de activiteiten en voorzieningen inclusief de hoogte van de bedragen van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023.

Hier vindt u meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage.
Hier vindt u meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage voor Agora-leerlingen.
Hier vindt u meer informatie over de verdeling van de schoolkosten. 

Bij de vrijwillige ouderbijdrage onderscheiden we drie categorieën buitenlesactiviteiten:

Categorie 1: Vaste klasactiviteiten voor alle leerlingen op of rond de school.
Categorie 2: Excursies en buitenlesactiviteiten per jaarlaag, verbonden aan een vak, profiel of loopbaanoriëntatie en studiekeuzebegeleiding (categorie 2 is niet van toepassing op Agora-leerlingen).
Categorie 3: Buitenlandse (studie)reizen. Meer informatie over schoolkosten is te vinden in de schoolgids.

 

Digitale facturering

Voor de facturering van schoolkosten maakt Raayland College gebruik van Wis Collect. Hier vindt u een handleiding voor het gebruik van WIS Collect.

Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen laten meedoen! Leergeld biedt hen een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Ook in Venray is Stichting Leergeld te vinden. Stichting Leergeld regelt bijvoorbeeld een (tweedehands) fiets of laptop als een kind die niet heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen. Stichting Leergeld betaalt geen kosten die vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage.

Lees hier meer over Stichting Leergeld. [linken naar de website van stichting leergeld venray]

Hoe kunt u een kind aanmelden?

Iedereen kan een verzoek om hulp indienen bij Stichting Leergeld Venray, dus ouders, vrienden of familieleden, school, hulpverleners, sociaal werkers, enzovoort. Dat kan schriftelijk, telefonisch, via mail of anderszins. Leergeld Venray gaat ervan uit dat als derden een melding doen bij leergeld, de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. Alle informatie over Stichting Leergeld Venray is te vinden op de website. Hier staat ook hoe u een aanvraag kunt doen. 

Website Stichting Leergeld