Verlof

Verlof

Verlof vraagt u van tevoren schriftelijk met opgaaf van redenen aan bij de mentor. Bijzonder verlof kunt u aanvragen bij de teamleider.

Verlofbriefjes liggen op voorraad bij de recepties of kunt u hier downloaden.

Meerderjarige leerlingen kunnen ervoor kiezen om, samen met u als ouder(s)/ verzorger(s), een contract te tekenen met de school waarin staat dat de leerling met een eigen handtekening verlof mag aanvragen. Dat contract kan zowel u als de school eenzijdig opzeggen. Wilt u meer weten over dit contract of een afspraak maken voor het ondertekenen van dit contract? Dan kunt u per mail contact opnemen met de teamleider van uw kind.

Verlof in verband met verlengen vakantie

Verlof voor het verlengen van een vakantie mogen wij niet geven vanwege de leerplichtwet. Als het specifieke beroep van een van de ouders het slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, dan kan de teamleider daarvoor onder bepaalde voorwaarden verlof verlenen. De aanvraag van zo’n verlof moet u zes weken van tevoren indienen bij onze verzuimcoördinator Maud Aldenzee. Mail het aanvraagformulier naar Maud via: [email protected].

Klik hier voor het aanvraagformulier ‘Extra vakantie en verlof’.

Verlof in verband met feestdagen

Verlof in verband met religieuze feestdagen verlenen wij mits u hiervoor schriftelijk toestemming vraagt bij de teamleider. We kunnen maximaal één dag vrij geven voor het vieren van het Suikerfeest en één dag voor het houden van het Slachtfeest.