Ons verzuimbeleid

Alles over het

Verzuimbeleid

Wij vinden het als school belangrijk dat leerlingen deelnemen aan de lessen, die we tenslotte voor hen organiseren. Is een leerling om onbekende redenen afwezig, dan verstoort dit de start van de les voor andere leerlingen en zorgt dit voor onnodige ruis. Om leerlingen die (veelvuldig) afwezig zijn te begeleiden, werken wij met een verzuimbeleid.

Is een leerling afwezig, dan verwerkt de docent dit in Somtoday. Is er verlof aangevraagd, dan wordt dit direct aangegeven in Somtoday. Is dit niet het geval, dan neemt de receptie contact op met u. Kunt u als ouder(s)/verzorger(s) de afwezigheid verantwoorden? Dan zetten wij de afwezigheid om naar ‘geoorloofd afwezig’.

Afwezigheid in Somtoday 

Leerlingen die in Somtoday ‘onbekend afwezig’ staan zonder dat ze daarvoor een geoorloofde reden kunnen geven, melden zich bij het terugkomuur. Dit wordt gedaan in samenspraak met de verzuimcoördinator. Na aanwezigheid bij het terugkomuur handelen wij het ‘spijbelen’ in Somtoday af. Verschijnt de leerling niet? Dan volgt er alsnog een terugkomuur of schakelen wij de leerplichtambtenaar in. Dit laatste gebeurt na afstemming met de jaarlaagcoördinator.

Is een leerling meer dan viermaal ongeoorloofd afwezig?

Dan neemt de verzuimcoördinator contact op met de leerling en met u. De jaarlaagcoördinator wordt hierbij betrokken en zorgt voor een vervolg van het traject.

Wilt u meer weten over ons verzuimbeleid? 

Neem contact op met onze verzuimcoördinator Maud Aldenzee

Mail Maud