Tag Archief van: Agora

Raayland College start met agora-onderwijs

Vanaf september 2021 begint het Raayland College, in samenwerking met Initiatiefgroep Agora Venray en omstreken, als eerste school in de gemeente Venray en omliggende gemeenten een klas volgens de Agora filosofie: De Agora-klas! Agora is een vernieuwend onderwijsconcept waarbij gepersonaliseerd leren voorop staat. Het Raayland wil met deze nieuwe, extra leerweg tegemoet komen aan de wens vanuit de ouders voor een flexibelere inrichting van het onderwijs. Onderwijs waar meer persoonlijke aandacht is voor leerlingen, zij meer eigenaarschap hebben over hun eigen leerproces en de focus ligt op een brede ontwikkeling. Op woensdag 24 februari 2021 is er een voorlichting over de opzet en van 2 tot en met 12 maart 2021 is de inschrijving.

Het bieden van kansen door persoonlijke werkwijze
Bas van Rooijen, rector van het Raayland College: ‘Het Agora onderwijs past in de nieuwe visie van het Raayland College: kansen bieden, maatwerk en persoonlijke begeleiding van leerlingen. De Agora-klas geeft hier op unieke wijze invulling aan. Leerlingen werken en leren in een gemengde groep qua niveau. Hier krijgen ze de kans om zelf de wereld te ontdekken en kennis op te doen. Op basis van hun eigen wensen, vragen en interesses stellen ze een persoonlijke leerroute samen met hun coach.’

Vrijheid, maar niet vrijblijvend
Loes Hanssen-Puts, projectleider Agora-klas: ’Agora geeft veel vrijheid om te leren wat je wilt, maar geen vrijblijvendheid om te doen wat je wilt. Wij geloven erin dat je leerlingen het beste op de toekomst voorbereidt door ze, met goede begeleiding, hun eigen leerroute te laten volgen. Door hen regelmatig in nieuwe, uitdagende situaties te brengen, ontwikkelen ze kennis en ervaring om hiermee om te gaan. Vaardigheden die van pas komen in deze tijd waarin veranderingen steeds sneller gaan. Daarnaast bereiden we leerlingen wel nog steeds voor op het eindexamen en de bijbehorende kennis.’

“Als kinderen allemaal dezelfde kip uit moeten knippen, kunnen ze hun ei niet kwijt!”
Jolein Lakeman, Ellis Corstiaans en Marijke Hoogink, oprichters initiatiefgroep Agora Venray: ‘Wij als ouders vinden het belangrijk dat er een Agora klas komt, omdat een kind vanaf dag één aan de slag mag met zijn interesses en op zoek gaat naar zijn talenten en ambities. Alles wat op de wereld het onderzoeken, ontwikkelen of maken waard is, mag hij als vertrekpunt gebruiken. Daarmee doet Agora optimaal recht aan ieder kind, omdat het op zijn eigen manier kan leren. Dit is een onderwijsvernieuwing waar we al jaren voor strijden in deze regio en het Raayland maakt dit nu mogelijk. Wij zijn van mening dat kinderen hiermee het beste worden voorbereid op hun vervolgopleiding en de veranderende maatschappij.’

Agora onderwijs
Agora-onderwijs is voor leerlingen met een vmbo, havo of vwo basisschooladvies. Het onderwijs werkt als een leercommunity waar men elkaar ontmoet, waar zelfkennis groeit en waar eigen kracht, passie en ongekende mogelijkheden worden ontdekt. Leerlingen doen dat aan de hand van challenges (leer-/studievragen) met een zelfgekozen reisdoel. Docenten zijn er om de leerlingen te begeleiden bij hun persoonlijke leerroute en heten daarom coaches. De coach stuurt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback. Het standaard curriculum heeft plaatsgemaakt voor vijf werelden van Agora. Leerlingen gaan op onderzoek uit in de kunstzinnige, wetenschappelijke, spirituele, maatschappelijke en sociale/ethische wereld. In eigen tempo haalt de leerling na 4, 5 of 6 jaar zijn of haar diploma.

Agora is in 2014 begonnen in Roermond. Inmiddels zijn er in Nederland 12 Agora Leergemeenschappen, waarvan Niekée in Roermond de bekendste is. Voor de Agora-klas zal  Raayland lid van de vereniging Agora Onderwijs en de leergemeenschappen worden.
(bron: https://www.verenigingagoraonderwijs.nl/)

Aanmelding
Het Raayland College streeft er naar om in september 2021 te starten met minimaal 15 en maximaal 30 leerlingen. Leerlingen van groep 8 kunnen zich in maart aanmelden via de aanmeldprocedure zoals tegen die tijd wordt aangegeven op de website van het Raayland College (www.raayland.nl). Op woensdag 24 februari volgt nog een extra (online) voorlichtingsavond. Informatie hierover volgt snel.