Technasium

Ontdek het

Technasium

Hou jij ervan om onderzoekjes uit te voeren en oplossingen te bedenken? Is ‘Eerst denken, dan doen!’ jouw motto? Dan is het vak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O) écht iets voor jou. Vanaf de brugklas tot en met het examenjaar kun je op de havo en het vwo dit vak volgen. 

Het Raayland College is sinds 2009 een Technasiumschool. Het technasium is een landelijk concept en is georganiseerd als een netwerk. Het draait hierbij om bèta en techniek voor havo/vwo. Niet door het traditionele aanleren van kennis, maar door jou zelf te laten onderzoeken en ontwerpen (O&O). Ontdek hieronder meer.

Verbind denken en doen met

Onderzoeken & Ontwerpen

Je werkt bij O&O in groepjes aan creatieve oplossingen voor actuele problemen van bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties in de regio. Daarbij verplaats jij je in de opdrachtgever. Centraal staat de vraag ‘Wat is de droom van de opdrachtgever?’. Je begint met een bezoek en kennismaking. Daarna ga je zelf voor de opdrachtgever aan de slag. Eerst onderzoek je het probleem, daarna ontwerp je een oplossing. Creativiteit wordt extra beloond!

Na tien weken presenteer je samen met je groepje jullie creatieve oplossingen aan de opdrachtgever. Misschien werkt hij of zij de beste oplossing of een deel van jullie oplossing wel verder uit! 

Lees hier meer over Technasium en O&O.

Oriëntatieprogramma brugklas havo-vwo

Als leerling van de brugklas havo/vwo neem je deel aan een oriëntatieprogramma van het Technasium. Hierbij voer je twee O&O-projecten uit. Hierna kun je kiezen of je in het tweede en derde jaar verder gaat met O&O.

O&O als eindexamenvak

Vanaf klas 4 kun je O&O kiezen als eindexamenvak. Je mag dan zelf keuzeprojecten uitvoeren die aansluiten bij je verdere studiekeuze. Je schrijft zelf een projectvoorstel en zoekt de opdrachtgever erbij. In het laatste jaar voer je onder begeleiding van een hbo/wo-deskundige een ‘meesterproef’ uit. Hierbij presenteer je jouw eindproduct aan de opdrachtgever, medestudenten en natuurlijk je (trotse) ouders. Het eindcijfer wordt mede bepaald door de opdrachtgever.

Voorbereiding op de toekomst

Bij O&O gaat het niet alleen om het eindresultaat, maar ook om de weg ernaartoe. Je leert vaardigheden die je in je vervolgstudie of baan kunt inzetten. Denk aan samenwerken, presenteren en projectmatig denken. Ook creativiteit en ‘out of the box’ denken stimuleert dit vak. Werken aan projecten binnen O&O geeft een goed beeld van hbo/wo-beroepen binnen een bedrijfstak. We halen het bedrijfsleven de school binnen. Zo is O&O een prima voorbereiding op een vervolgopleiding. 

Voorbeelden

Hergebruik regenwater in het huishouden | opdrachtgever en deskundige: Gemeente Venray.

De ideale broedplaats voor de kerkuil | opdrachtgever: Uilenwerkgroep Maas & Peel – deskundige: bureau Meervelt.

Keep the Pet Alive | opdrachtgever: XXL Dierenspeciaalzaak Venray/Wanssum- begeleid door: Industriële Ontwerpers.

De ideale compostbak | opdrachtgever: Iron Design in Baak, begeleid door: Industriële Ontwerpers.

Loobeek, een multifunctionele beek | opdrachtgever en deskundige: Waterschap Peel en Maasvallei.

Een website voor Kies Techniek Venray | opdrachtgever: KTV, deskundige: Flyers Internet Services Merselo.