Ons onderwijs

Op maat en persoonlijk

Ons onderwijs

Bij ons is er plek voor vrijwel iedereen. We bieden maatwerkonderwijs voor alle leerstromen, van praktijkonderwijs tot vwo+. We bieden onze leerlingen goed en eigentijds onderwijs, bereiden ze goed voor op de toekomst en laten ze in grote mate zelf bepalen hoe ze leren door zelf keuzes te maken. 

Dit maatwerk zijn terug te zien in ons dagrooster, de keuzelessen en in hoe onze mentoren de leerlingen coachen.

Coaching

Uw zoon/dochter staat er niet alleen voor in de keuzes die hij/zij maakt. Zeker aan het begin van het schooljaar is er veel aandacht voor coaching van de leerling en begeleiding in het proces. De mentor is hierbij een belangrijk aanspreekpunt. Coaching zal plaatsvinden tijdens het mentoruur, maar ook individueel met uw zoon/dochter.

Keuzemogelijkheden

In keuze-uren gaan we ieder geval verdiepen en versterken en waar mogelijk versnellen en verbreden.
In het keuzedeel kunnen leerlingen zich verder verdiepen en versterken in een vak. Waar mogelijk ook versnellen of verbreden. In overleg met de mentor en de ouders maakt de leerling dus de keuze een vak te volgen op een hoger niveau, extra lessen te volgen in een vak waar hij/zij moeite mee heeft of zich juist verder verdiepen in een interessant vak.

Onze waarden

Aandacht, vertrouwen en verbondenheid

Wij zien het als onze taak om jou te begeleiden naar een fijne en veilige toekomst waarbij we de basis leggen voor werk, leven en beleven. Dit doen we door middel van een missie en visie die we toepassen op al onze keuzes. Die missie en visie is gebaseerd op drie waarden: aandacht, vertrouwen en verbondenheid.

Wil je meer weten over deze waarden? We leggen je graag alles uit over hoe en wat we waarom doen. Klik hier.

In verbinding

Van en voor Venray

We hebben als school een duidelijk doel voor ogen: de school van en voor Venray worden, zijn en blijven. Om dit te realiseren zijn sterke connecties met de regio, het bedrijfs- en verenigingsleven van Venray erg belangrijk. We willen graag samenwerken en komen dan ook graag in contact om de mogelijkheden te ontdekken. Wil je meer weten over ons idee bij de school van en voor Venray? Klik hier.